Tr | En
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ LİSTESİ (ASKIDAKİ PLANLAR)

 

İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

20.07.2015 ile 18.08.2015 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A16B4B Pafta 10176 ada 40-53-54-55-56-58-5-60-62-63 parseller ile 10220 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 411 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-8109,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası İmar Planı kapsamında kalan 2988 ada 6 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 416 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-3640,10 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A22C2B pafta 7688 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 417 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-623,16 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A21D4A pafta 9047 ada 11 parsel ve plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 418 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-1995,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan TEAŞ Alanı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 421 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-644,9 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan TEAŞ Alanı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 421 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-1670,10 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek Revziyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21B25D4C pafta 116 ada 14-15-16-17-30-33 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 424 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-968,17 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 904-905-906-907-908 adalarda plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 425 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-623,17 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 915 ada 1-3-4-5- 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 427 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-712,14 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21B25D3A pafta 321 ada 11 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 429 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-968,16 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A22A4D pafta 4494 ada 48 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 431 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-8106,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A22A4D pafta 4494 ada 48-21-22 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 431 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-8129,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A18A3C pafta 1238-1239-1240-1241 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 06.05.2015 gün ve 432 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 17.06.2015 gün ve 1193 sayılı kararı ve UİP-2964,2 sayı ile onaylanmıştır.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

13.05.2015 ile 11.06.2015 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2181 ada 3 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 213 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-648,9 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan H22d01c4c pafta 3918 ada 4-5 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 217 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-5399,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri İmar Planı kapsamında kalan H22d01d1a-1b pafta 1218 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 218 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-642,9 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H21b25c4d, H21c05b1a paftalar, 6820 ada 1 parsel ile 6821 ada 1 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 219 sayılı kararı ile kabul edilmemiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-7220,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22b25d2d pafta 477 ada 18 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 221 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-968,13 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Dereçavuşköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a21a4c pafta 4981 ada 6,7,8,9 ve 10 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 226 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-8054,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a22c2b pafta 467 ada 1, 2 ve 16 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 228 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-623,15 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası İmar Planı kapsamında kalan H22d02c4b pafta 2990 ada 45 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 231 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-3640,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 234 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-1995,10 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Revizyonu Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 242 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 16.04.2015 gün ve 738 sayılı kararı ve UİP-4776,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi Bağlar Mevkii Karayolları Alanı Uygulama İmar Planı Osm. Bel. Mec.’nin 04.03.2015 gün ve 227 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 21.04.2015 gün ve 884 sayılı kararı ve UİP-10669 sayı ile onaylanmıştır.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

21.04.2015 ile 25.05.2015 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada 69-71-81-84-85 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.1.2015 gün ve 27 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-718,6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kaspmında kalan H21B25D4B pafta 293 ada 1 parselin güneyinde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.0.2015 gün ve 107 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-968,14 sayı ile onaylanmıştır.
4460 Ada 1,6,77,76,75,74 ve 105 Numaralı Parsellere Ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 109 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-8120,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Revizyon İmar Planı Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 111 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-9268,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-5434,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-3640,8 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-7222,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-2053,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-680,6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-2062,7 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-1512,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-1599,10 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-5436,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı sayısallaştırma amaçlı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-8061,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı sayısallaştırma amaçlı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-8109,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı sayısallaştırma amaçlı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-1603,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Köprübaşı Mevkii Uygulama İmar Planı sayısallaştırma amaçlı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-9688,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planı sayısallaştırma amaçlı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-3012,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yeniceabatköy Mah. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22A21C3A pafta 4118 ve 4119 adalar 9,10 ve 26 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 116 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-7930,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21C05B1D pafta 6126 ada 36 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 118 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-712,10 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave İmar Planı değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 119 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-617,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan H22D02C1D pafta 146 parselin kuzeyinde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 123 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-2062,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A21D1C-2D paftalar 8833 /8834 /8835/ 8838 adalar 2-3-….-15-16 / 2-3-….-22-23 / 2-3-.…14-15 /2-3-….-8-9 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 125 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-1995,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21B25C3B pafta 4858 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 126 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-695,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli 2Nolu Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan H21C05A2A-2B paftalar 6080 ada 2 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 127 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-6394,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacı İlyas Mah. Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3664 ada 3, 4 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 128 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-2075,6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek Geçit Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 129 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-6323,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4094 ada 10-11-25-33-35 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 130 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-7219,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3934 ada 7 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.02.2015 gün ve 135 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ve UİP-5399,6 sayı ile onaylanmıştır.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

20.03.2015 ile 20.04.2015 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı Selvili Cad. Güneyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6477 ada 5 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 15 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-1999,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentse Dönüşüm-Sağlıklaştırma Dönüşüm Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1266/1267/1268/ 1269/1270/1271/1273/1274/1275/1277 adalarda plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 16 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-1599,8 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4217 ada 2, 3, 4 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 17 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-654,6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7407 ada 1, 2, 3, ve 7816 ada 93, 95 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 19 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-608,3 sayı ile onaylanmıştır.
28 adet 1/1000 ölçekli imar planlarına ait Estetik Kurul ile ilgili plan notları ilavesi Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3559 ada 7 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 22 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-5357,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentse Dönüşüm-Sağlıklaştırma Dönüşüm Projesi Veysel Karani 2. Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 8176 ada 5, 15 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 23 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-2062,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6518 ada 2 parsel ile 7999 ada 1 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 26 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-654,7 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21B25D4A-4B-4C-4D paftalar 106-107-108- ……-401-739-740-743-751-752-753- ……-777 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 28 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-968,11 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7604/7606/7607/7621 adalarda plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 07.01.2015 gün ve 30 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-617,3 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölç. Ovaakça Batısı İlave İmar Planları kapsamında kalan Gebze-İzmir Otoyolu kamulaştırma sınırı plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 10.09.2014 gün ve 710 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ve UİP-6927,1 ve UİP-608,2 sayıları ile onaylanmıştır.
82 adet 1/1000 ölçekli imar planlarına Otopark ile ilgili plan notu ilavesi Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 934 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 20.02.2015 gün ve 325 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

25.02.2015 ile 26.03.2015 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22D06A1B pafta 4647 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 10.09.2014 gün ve 704 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-654,4 sayı ile onaylanmıştır..
1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21C05B1C-1D pafta 6157 ada 75-76-167 parseller, 6167 ada 1-2-…12 parseller, 6169 ada 1-2-14-….25 parseller, 6170 ada 1 parsel, 6188 ada 1-2-… 8 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 815 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-712,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21B24B2B pafta 6871 ada 3 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 916 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-2012,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D01D1C pafta 613 ada 1-23 parseller ile 621 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 918 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-642,6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kükürtlü Kentsel Yenileme (Dericiler) Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Riskli Alan dışında kalan yerlere ilişkin plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 822 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel.Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-5675,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 921 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-623,9 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 923 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-680,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 869-870-871-872-873 adalarda plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 924 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-623,10/623,11/623,12 sayıları ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır G.Ö.B. 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan 6045 ada 1 parselin güneybatısında Trafo alanı plan değişikliği .Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 925 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-6394,1 sayı ile onaylanmıştır
1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22D01D4C pafta 6791 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 927 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-654,8 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada 70 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 928 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-718,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D07A2B pafta 6664 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 929 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-1599,6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D02C4A pafta 3128 ada 37-42 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 930 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 22.01.2015 gün ve 72 sayılı kararı ve UİP-1512,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21B25D4C pafta 517 ada 17 parsel kuzeyinde 7 mlik yol plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 10.09.2014 gün ve 714 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 27.01.2015 gün ve 241 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-968,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada 13-14- …-40-43-44-…. 52 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 03.12.2014 gün ve 932 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 27.01.2015 gün ve 241 sayılı kararı ve UİP-648,3 sayı ile onaylanmıştır.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

19.01.2015 ile 17.02.2015 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6171 ada 3,4,5 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 10.09.2014 gün ve 693 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-712,7 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas Mah. İmar Planı Revizyonu plan notu eklenmesi Osm. Bel. Mec.’nin 10.09.2014 gün ve 701 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-2075,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21B25D4C pafta 250 ada 13 ve 20 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 798 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-968,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Palnı kapsamında kalan 2336 ada 41 ve 43 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 779 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-639,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Adalet Mahallesi, 558 Ada 1 Parsel Askeri Alan Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 800 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-3648,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uyg. İmar Planı kapsamında kalan 5028 ada 3, 4, ….. 9,11, ……. 20 parsellerde plan değişikliği ve plan notu eklenmesi Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 814 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-644,5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm-Sağlıklaştırma Dönüşüm Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1270 ada 14, 21 parseller ile 1271 ada 13, 20 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 817 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-1999,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7697 ada 13, 7695 ada 3-4-5-6-9-12, 7694 ada 8-9-13 , 328 ada 5-12-13 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 821 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-623,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 05.11.2014 gün ve 865 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-1995,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6191 ada 2,3,4,5,8, 9,10,11,12,21 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 05.11.2014 gün ve 866 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-712,8 sayı ile onaylanmıştır.
i1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm-Sağlıklaştırma Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7005 ada 6 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 05.11.2014 gün ve 869 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-2062,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Ovaakça H22A17D2D Pafta 7859 Ada 8 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Osm. Bel. Mec.’nin 05.11.2014 gün ve 870 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-2498 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Ovaakça Kuzey Kısmı İlav İmar Planı kapsamında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kamulaştırma sınırı ile ilgili plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 05.11.2014 gün ve 871 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.12.2014 gün ve 1441 sayılı kararı ve UİP-6458,1 sayı ile onaylanmıştır.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

27.10.2014 ile 26.11.2014 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notu değişikliği ve 799 ada 5-9-10-15-16 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 547 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-623,6 ve 623,7 sayıları ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D02D2D pafta 3266 ada 2-3-4-17-18-19 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 548 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-2053,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mah. yol ile ilgili plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 04.06.2014 gün ve 452 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-718,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 549 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-1995,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Ovaakça 1252-1332 Parseller (Yeni:7859 ada 9-10 parseller) Uygulama İmar Planı Revizyonu Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 552 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-716,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7916 ada 1,2 parseller ile 7917 ada 3 parsellere ait plan notu Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 553 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-2353,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22D07A2B pafta 6641 ada 1 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 555 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-1599,2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22D01D1B pafta 1225 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 557 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-642,4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Selçukgazi Köyü 872 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Revizyonu Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 559 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-2986 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı ve Selvili Cad. Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4192 adaya ait plan notu Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 560 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-1999,1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygu. İmar Planı kapsamında kalan 2309 ada 6 parselde plan değişikliği Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 634 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-718,3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı Osm. Bel. Mec.’nin 09.07.2014 gün ve 636sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-2686 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı Osm. Bel. Mec.’nin 08.01.2014 gün ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 18.09.2014 gün ve 893 sayılı kararı ve UİP-6370 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi 3338 Ada 3 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Osm. Bel. Mec.’nin 08.10.2014 gün ve 818 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 21.10.2014 gün ve 1153 sayılı kararı ve UİP-4919 sayı ile onaylanmıştır.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

09.07.2014 ile 11.08.2014 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında

halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A16B4B pafta 4580 ve 4581 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 05.02.2014 gün ve 111 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021119/014 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a17c3a-3b pafta 114 ada 152 ve 156 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 199 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021126/015 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Emek Geçit Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b24c2b pafta 6346 ada 1 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 219 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ile değiştirilerek ve 16021014/016 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07b1b pafta 3578 ada 2-4-5-6-7-8-9 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 335 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021092/017 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07a1b paftada plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 340 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021060/018 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı kapsamında kalan H22d07a1b pafta 5886 ada 15 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 340 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021020/018 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı (Yeşilşehir) Revizyonu kapsamında kalan H22a22c3d pafta 298 ada 4-5 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 344 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16121003/019 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli 39 adet uygulama imar planında Ticaret alanları ile ilgili meclis kararı

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 345 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b25d4c pafta ile H21b25d3a pafta 541 ada 3 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 350 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021130/023, 023-1 sayıları ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22a1d-4a paftalar 4457 ada 5-9-10-11-13-14-15-16-25 Parseller İlave Uygulama İmar Planı

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 351 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021155/024 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6200 ada 34-35-36-37-38-39 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 353 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021083/025 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5036 ada 23-24-25-26-27-28-29 parseller, 5037 ada 8-13-14-15-16-17 parseller, 5038 ada 18-19-20-……-29 parseller, 5039 ada 21-22-…-30 parseller, 5040 ada 1 parsel, 5041 ada 6-7-8-…..-19-21-22-…..-27 parseller, 5108 ada 1 parsel, 5109 ada 1 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 354 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021071/026 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7439-7440-7441-7442-7443- 7444-7445-7446-7447-7448 Adalarada plana değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 355 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021071/027 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekl iEski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d06a1a pafta 4690 ada 3 parsel ile 7999 ada 1 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 07.05.2014 gün ve 357 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Mec.’nin 19.06.2014 gün ve 565 sayılı kararı ve 16021016/028 sayı ile onaylanmıştır.

Kenan AKAN

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


İ L A N
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,

18.06.2014 ile 17.07.2014 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında

halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d02d3c pafta 1137 adadaki Dini Tesis alanı değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 196 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l091/002 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07a2c pafta 2164 ada 14 parselde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 198 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l085/003 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı notlarına plan notu eklenmesi hakkındaki değişiklik

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 200 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l054/004 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b25d3a pafta 385 ada 16-39 parseller ile 428 ada 1-4-9-10 parsellerde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 201 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l130/005 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a23d1a pafta 5751 parselde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 203 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l149/006 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b25d4c pafta 282 ada 1-2-5 parseller ile 283 ada 1-2-3-4 parsellerde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 208 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l130/007 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Yeni Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01a4c-3d paftalar 558 ada 1 parselde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 04.12.2013 gün ve 910 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l077/001-1 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı onama sınırı ile ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 04.12.2013 gün ve 910 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l052/001-2 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 öleçkli Adalet Mahallesi H22d01a4c pafta 558 Ada 1 parsel Askeri Alan Uygulama İmar Planı

Osm.Bel.Mec.’nin 04.12.2013 gün ve 910 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l164/001-3 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4. Nilüfer Caddesi ile ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 217 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l080/008 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Sıtmapınar Mevkii H22d21a pafta 644 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Revizyonu

Osm.Bel.Mec.’nin 05.03.2014 gün ve 220 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş.Bel.Meclisi’nin 15.05.2014 gün ve 430 sayılı kararı ve 1602l138/009 sayı ile onaylanmıştır.

Kenan AKAN

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


--İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce

kabul edilmiş olup, 08.01.2014 ile 06.02.2014 tarihleri arasında

Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d01d4c pafta 4641 ada 1 parseldeki plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 09.10.2013 gün ve 739 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l016/955 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d02d2c-2d paftalar 3237 ada 3-4-5-6-7-8-10-11-12-13 parseller ile 3231 ada 10-11 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 09.10.2013 gün ve 767 sayılı kararı ile red edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l0088/956 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Gündoğdu Mahallesi Rüzgar Enerji Santrali Uygulama İmar Planı

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 832 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l162/957 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a21d3a pafta 8944 ada 2 parsel, 8945 ada 1-2-3 parseller ile 8948 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 834 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l054/958 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22d3c pafta 2336 ada 99 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 835 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l080/959 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA3 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d01a2a –H22d01a2b paftalar 7153 ada 1 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 836 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l071/960 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c05b1c-1d-4a paftalar 6189 ada 9 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 837 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l083/961 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Yalova Yolu I.Bölge Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 843 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l078/964 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4952 ada 3 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 844 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l072/965 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07a3a pafta 5319 ada 9-10 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.11.2013 gün ve 846 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.12.2013 gün ve 1346 sayılı kararı ve 1602l012/966 sayı ile onaylanmıştır.

Kenan AKAN

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


--İ L A N--
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul

edilmiş olup, 14.11.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Selçukgazi Köyü H22a18c1a-1b pafta 872 parsel Uygulama İmar Planı

Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 399 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı kararı ve 1602l159/915 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında “TAKS, KAKS ve irtifa ile ilgili notların aynen korunması şartıyla İkiz Nizam imar adalarında Ayrık Nizam yapılaşma hükümleri uygulanabilir.” şeklindeki plan notu değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 555 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı kararı ve 1602l130/916 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında “TAKS, KAKS ve irtifa ile ilgili notların aynen korunması şartıyla İkiz Nizam imar adalarında Ayrık Nizam yapılaşma hükümleri uygulanabilir.” şeklindeki plan notu değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 555 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı kararı ve 1602l014/916-1 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kapsamında “TAKS, KAKS ve irtifa ile ilgili notların aynen korunması şartıyla İkiz Nizam imar adalarında Ayrık Nizam yapılaşma hükümleri uygulanabilir.” şeklindeki plan notu değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 555 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı kararı ve 1602l045/916-2 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Hüseyinalan Köyü, Köy İçi Mevkii, Cilt:2, Sahife:64 Sıra:2 Mevzii İmar Planı (104 Ada 12-13-14-….37Parseller ile 105 ada 3-4-5 Parseller) kapsamında “TAKS, KAKS ve irtifa ile ilgili notların aynen korunması şartıyla İkiz Nizam imar adalarında Ayrık Nizam yapılaşma hükümleri uygulanabilir.” şeklindeki plan notu değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 555 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı kararı ve 1602l060/916-3 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planı 5 Pafta 2581 Parsele ait ilave plan notu değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 04.09.2013 gün ve 618 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı kararı ve 1602l127/919 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Dobrucaköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7918 Ada 80-82 parsellerdeli plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 04.09.2013 gün ve 623 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.10.2013 gün ve 1112 sayılı kararı ve 1602l086/920 sayı ile onaylanmıştır.

Kenan AKAN

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

.Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


--İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul

edilmiş olup, 21.10.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölçekli Selimiye Mah. Altıparmak Cad. İmar Planı kapsamında kalan 5900 ada 5 parselde plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 537 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l020/906 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d07b1d pafta 2152 ada 2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-18-19-20-21-22 parsellerde plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 542 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l085/907 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a21b4b paftada Dini Tesis Alanı ile ilgili plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 548 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l054/908 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağ.-Dön. Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01c3c pafta 1726 ada 3-4-11-12-13-14 parsellerdeki plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 549 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l095/909 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Kents.Dön. Sağ. Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyon İmar Planı kapsamında klana H22d02c1b pafta 7004 ada 3 parselde plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 550 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l090/910 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan H22d06b2a pafta 4164 ada 7 parselde plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 553 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l013/911 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2309 ada 6 parselde plan değişikliği Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 554 sayılı kararı ile red edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l078/912 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır.
1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d07a1c pafta 4268 ada 151-152-153-154-155-156-157-158-159-160 parsellerde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec.’nin 03.07.2013 gün ve 557 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 24.09.2013 gün ve 1093 sayılı kararı ve 1602l041/913 sayı ile onaylanmıştır.

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

Bilg.İşl H.KAHVECİ

Pl.Bür.Sor.Şeh.Pl.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


--İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul

edilmiş olup, 05.08.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölç. Geçit Emek Hamitler Ara. Böl. İmar Planı kapsamında kalan H21b 24c 2b pafta 6265 ada, 6 parsel ve 6269 ada 7 parsellerde plan değ.

Osm.Bel.Mec.’nin 03.04.2013 gün ve 302 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 18.07.2013 gün ve 810 sayılı kararı ve 1602l014/896 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Rev. kapsamında kalan 4070 ada 1 parseldeki plan değ.

Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 379 sayılı kararı ile red edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 18.07.2013 gün ve 810 sayılı kararı ve 1602l149/902 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Kentsel Dön.-Sağ. Projesi Yeşilova-Başaran Uyg. İmar Planı kaps. kalan H22d02c4a pafta 1248 parselin kuzeyinde trafo alanı değ.

Osm.Bel.Mec.’nin 05.06.2013 gün ve 470 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 18.07.2013 gün ve 810 sayılı kararı ve 1602l080/889 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Rev. İmar Planı kaps. kalan 4544 ada 5 parseldeki plan değ.

Osm.Bel.Mec.’nin 05.06.2013 gün ve 480 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 18.07.2013 gün ve 810 sayılı kararı ve 1602l016/901 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 öç. Demirtaş Uyg. İmar Planı Rev. kapsamında kalan 795 ada 20 parselde plan değ.

Osm.Bel.Mec.’nin 05.06.2013 gün ve 471 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 18.07.2013 gün ve 810 sayılı kararı ve 1602l149/900 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Ovaakça Rev. Uyg. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7868 ada 2-34 parseller ve 6547 ada 16-27 parsellerde plan değ. alanı değ.

Osm.Bel.Mec.’nin 05.06.2013 gün ve 469 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 18.07.2013 gün ve 810 sayılı kararı ve 1602l133/898 sayı ile onaylanmıştır.

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

Pl.Bür.Sor.Şeh.Pl.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. V. Ahmet DONBALOĞLU


--İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul

edilmiş olup, 16.07.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b-4c pafta 5389 ada, 15-16-17-18 parseller hak. değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 381 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l041/879 sayı ile onaylanmıştır.
Bursa Koruma Bölge Kurulunun 09.03.2013 gün ve l724 sayılı kararı
1/1000 ölç. Kanalboy Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d4d pafta, l725 ada, 33 parseldeki plan değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 382 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l095/880 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Hamitler L.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında H21b 25c 4d pafta, 7988 ada, l parseldeki trafo alanı değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 383 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l045/881 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan trafo alanı değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 387 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l149/882 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 öç. Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan trafo alanı değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 387 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l088/882-1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan trafo alanı değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 387 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l149/882-2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan trafo alanı değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 387 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l149/882-3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan (Teras çatı yapılamaz, çatı tamamlanmadan ve dış sıva bitirilmeden yapı kullanma izni verilemez.) plan notunun iptali Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 389 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l072/883 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA 1 Uygulama İmar Planı 2.Revizyon kapsamında kalan (Teras çatı yapılamaz, çatı tamamlanmadan ve dış cephe kaplaması yapılmadan yapı kullanma izni verilemez.) plan notunun iptali Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 389 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l071-243/883/1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan (Teras çatı yapılamaz, çatı tamamlanmadan yapı kullanma izni verilmez.) plan notunun iptali Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 389 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l054/883-2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan (Teras çatı yapılamaz, çatı tamamlanmadan ve dış cephe kaplaması yapılmadan yapı kullanma izni verilemez.) plan notunun iptali Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 389 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l071/883-3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA3 Uygulama İmar Planı kapsamında kalan (Teras çatı yapılamaz, çatı tamamlanmadan ve dış cephe kaplaması yapılmadan yapı kullanma izni verilemez.) plan notunun iptali Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 389 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l071-797/883-4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA4 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan (Teras çatı yapılamaz, çatı tamamlanmadan ve dış cephe kaplaması yapılmadan yapı kullanma izni verilemez.) plan notunun iptali Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 389 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l071-203/883-5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. havaalanı kuzeyi Yunuseli yerleşim bölgesi YPA2 uygulama imar planı kapsamında kalan (Teras çatı yapılamaz, çatı tamamlanmadan ve dış cephe kaplaması yapılmadan yapı kullanma izni verilemez.) plan notunun iptali Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 389 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l071-810/ 883-6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1a pafta, 3581 ada, 2-3-14-15 parseller hk.değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 390 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l092/884 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 öl. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında (İkiz nizam konut alanlarında ikiz veya ayrık yapılar yapılabilir.) plan notunun eklenmesi Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 392 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l149/885 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu Uygulama İmar Planı değ. kapsamında H22d 02c 1a ve H22d 02c lb pafta, 7005 ada, 2-3-7-8-9-10-12-13-15-16 parseller ile 7012 ada, l parsele ait plan değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 393 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l090/886 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Demirtaş H22a 22c 4c pafta, 297 ada, 7 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 394 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l158/887 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge H22d 02a 3a pafta, 3198 ada, 64 parsele ait Uygulama İmar Planı Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 395 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l078/888 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Dereçavuşköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan trafo alanı değ. Osm.Bel.Mec.’nin 08.05.2013 gün ve 396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 19.06.2013 gün ve 698 sayılı kararı ve 1602l062/889 sayı ile onaylanmıştır.

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı

Bilg.İşl H.KAHVECİ
Pl.Bür.Sor.Şeh.Pl.D.A.TÜRKMEN
İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU
Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


İ L A N

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul

edilmiş olup, 18.06.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 111 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l072/864 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah.Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1193/1194/1195 adalar onay sınırı içinde kalan parsellerle ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 196 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l077/866 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Dürdane Köyü Karşıyaka Mevkii 2710 no’lu parsele ait Uygulama İmar Planı

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 299 sayılı kararı ile red edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ile değiştirilerek ve 1602l156/865 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 öl. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında plan notu değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 315 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l094/869 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2d-2c pafta, 3237/3231 ada, 3-4-5-6-7-8-10-11-12-13/10-11 parsellerde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 316 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l088/870 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çev. Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22a21d4d pafta 4951 ada 1 parselde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 318 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l072/872 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç, Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyon kapsamında kalan H21b 25c 3b pafta, 4864/4869 ada, 3/1-2 parsellerde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 318 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l072/872-1 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç, Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyon kapsamında kalan H21b 25c 3c pafta, 4955/4885/4884/4957 adalar 1/1/1/1 parsellerde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 318 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l072/872-2 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç,. Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planı Hızlı Tren Hattı Kamulaştırma Alanı ile ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 319 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l079/873 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planlarında bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının belirlendiği tespit edilmiş olup, belirtilen gerekçeler nedeniyle söz konusu planlardaki bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının kaldırılması ile ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 303 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l091/867 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planında bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının belirlendiği tespit edilmiş olup, belirtilen gerekçeler nedeniyle söz konusu planlardaki bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının kaldırılması ile ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 303 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l088/ 867-2, 867-3, 867-4 sayıları ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planlarında bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının belirlendiği tespit edilmiş olup, belirtilen gerekçeler nedeniyle söz konusu planlardaki bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının kaldırılması ile ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 303 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l093/ 867-1 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planında bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının belirlendiği tespit edilmiş olup, belirtilen gerekçeler nedeniyle söz konusu planlardaki bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının kaldırılması ilgili plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 303 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l093/867-5 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar Planı kaps. kalan 940 ada 1 parselde plan değişikliği

Osm.Bel.Mec’nin 03.04.2013 gün ve 313 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Byş. Bel. Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 569 sayılı kararı ve 1602l149/868 sayı ile onaylanmıştır.

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

Bilg.İşl H.KAHVECİ

Pl.Bür.Sor.Şeh.Pl.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


---İ L A N---

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul

edilmiş olup, 17.05.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölç. Santral Garaj Altı Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 114 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l015/862- 16021091/862-1 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu ve 2697-2698-2701-2702-2712 adalar ve değişiklik sınırı içindeki parseller hk. değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 170 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l092/845 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 958 ada, 11-16-48-49-52 parseller hk. değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 199 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l083/848 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Nilüferköyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3b pafta, 2581 parsel hk.değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 201 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l127/849 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 3d pafta, 410 ada, 12-21 parseller hk.değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 203 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 16131001/851 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Mehmet Akif Mahallesi (Mutlular) İlave İmar Planı kapsamında 1619 ada, 96 ve 105 parsellerdeki değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 205 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l156/852 ve 16021157/852 sayılar ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 4d pafta, 4615 ada, 2 parsel ile ilgili değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 208 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l016/854 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Çekirge Lamii Camii Civarı Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 0lc 4d pafta, 4159 ada, 15 parsel hk,değ,talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 209 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l048/855 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı kapsamındaki plan not değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l121/856 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Aksungur Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l124/856-1 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l066/856-2 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Armutköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l064/856-3 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Çağlayanköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l122/856-4 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l065/856-5 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç.Çukurcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l068/856-6 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç.Dereçavuşköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l062/856-7 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l068/856-8 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l119/856-9 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç.İnkayaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan plan notu değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l084/856-10 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. İsmetiye Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l067/856-11 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l126/856-12 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Kirazlı (Bursa) Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 103/856-13 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç.Nilüferköyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l127/856-14 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l141/856-15 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Yeniceabat Köyü Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan plan notu değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l063/856-16 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan plan notu değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l071/856-17 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı (Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu değ.)

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 211 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 16131001/856 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Armutköy Uygulama İmar Planı Revizyon (Dikilitaş Mevkii) kapsamında kalan H22a 21c 2a pafta, 4369 ada, 9 parsel hk.değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 212 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l040/858 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Çukurcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4797 ada, 1 parsel park trafo alanı ile ilgili değ. talebi Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 213 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l068/859 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 4b pafta, 818 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller hk.değ. Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 217 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l083/861 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.03.2013 gün ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l092/846 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 1b pafta, 4653 ada, 11 parsel hk.değ.talebi Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1116 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 1602l016/844 sayı ile onaylanmıştır.

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

Bilg.İşl H.KAHVECİ

Pl.Bür.Sor.Şeh.Pl.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


--İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş

olup, 11.04.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah.Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 781 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller hk. değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l077/825 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 1-2-4 parseller hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 102 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l014/826 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Ovaakça Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 17d 2d pafta, 1318 parsel hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 103 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l129/827 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2182 ada, 5-6 parseller hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 105 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l085/828 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada, 1arsel hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 109 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l016/831 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada, 301 parseldeki plan değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 112 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l083/832 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah.Uyg.İmar Planı ve 1/1000 ölç. Yalova Yolu l.Bölge Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölç. Soğanlı Alemdar Sağl.Dön.Amaçlı Uyg.İmar Planlarındaki Emniyet Polisevi hk.değ.talepleri (1218 ada, 1 parsel; 3194 ada, parsel no:1 kuzeyi ve 2915/2916 ada, 1-2-3-4/11-12-13-14-15-16 parseller

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 113 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l077/833; 16021078/833-1 ve 16021096/833-2 sayılarla onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Alaşar Mah. H22a 22a 1d-4a pafta, 4457 ada, 9-10-11-13-14-15-16-25 parseller ait ilave imar planı hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l155/834 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3968 ada, 1 parseldeki plan değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 121 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l085/836 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5083 ada, 1 parseldeki plan değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 122 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l071/837 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 113 ada, 31 parseldeki plan değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 125 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 16131001/838 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Selimiye Mah. Altıparmak Cad. İmar Planı kapsamında kalan 5288 ada, 20 parsel hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 126 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l020/839 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1361 ada, 1 parseldeki plan değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 127 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l091/840 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1565 ada, 5 parsel hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 129 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l095/841 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah.Uygulama İmar Planı kapsamında 611 ada, 22-23-26-88 parseller hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 06.02.2013 gün ve 176 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.03.2013 gün ve 319 sayılı kararı ve 1602l077/843 sayı ile onaylanmıştır.

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

Bilg.İşl H.KAHVECİ

. Pl.Bür.Sor.Şeh.Pl.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


---İ L A N---

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş

olup, 18.03.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölç. Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 3c pafta, 1137 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20 parseller hk. plan değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 14 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l091/806 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 3b pafta, 516/517 ada, 2 parsel hk. plan değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 15 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l130/807 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında 3311 ada, 2-3-16-6-7 parseller ve plan notu değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 19 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l088/808 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 1d pafta, 6157 ada, 105-196 parseller hk. değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 28 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l083/811 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22a 2a- H22a 17d 3d pafta, E:219 Y:43 E:221-223-224-225-270 parseller hk. değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 29 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l133/812 ve 1602l133/812-1 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. yeni merkez uygulama imar planı revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 4430-7290 ada, 35-19 parseller hk. değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 33 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l035/813 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 4c pafta, 3559 ada, 3 parsel hk.değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l060/814 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6 adet trafo alanı 2511/2932/3393/3421/3430 ada, 6-7-9-10 /9/3/8/3 parseller hk.değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l096/815 ve 16021096/815/1-2-3-4-5 sayıları ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 25d 4a pafta, 110 ada, 1 parsel hk. değ. talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 42 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l130/817 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili plan değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l072/818 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. S.Garaj Altı Hacıilyas Mah.Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 3659 ada, 5-6-7 parseller hk.değ.talebi

Osm.Bel.Mec’nin 09.01.2013 gün ve 88 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 1602l015/819 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. ekli listede yer alan 67 adet imar planlarına ait Osmangazi Belediyesi sınırları kapsamında uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla “ön bahçe ve yan bahçeli ayrık blok veya kütle tanımlanmış yapı alanlarında, konut, ticaret, konut dışı kentsel çalışma alanı, sanayi vb… her türlü kullanım alanları dahil olmak üzere ön ve yan bahçe mesafeleri otopark olarak kullanılabilir” notu eklenmesi talebi

Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1123 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 21.02.2013 gün ve 162 sayılı kararı ve 804 sayı ve 804/-1-2-3…15…26…37…47…58…59-60…65-66-67 sayılar ile onaylanmıştır.

NO

PLAN ADI

1

AKSUNGUR KÖY UYGULAMA İMAR PLANI

2

KENTSEL DÖNÜŞÜM SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ YEŞİLOVA - BAŞARAN UYGULAMA İMAR PLANI

3

SOĞANLI -ALEMDAR MAHALLELERİ SAĞLIKLAŞTIRMA VE DÖNÜŞÜM AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

4

GÖKDERE BULVARI UYGULAMA İMAR PLANI

5

KENTSE LDÖNÜŞÜM SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ VEYSEL KARANİ UYGULAMA İMAR PLANI

6

YENİ MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

7

HÜRRİYET -ADALET -İSTKLAL -SOĞUKKUYU- KARAMAN UYGULAMA İMAR PLANI

8

OVAAKÇA BATI KISMI İLAVE İMAR PLANI

9

OVAAKÇA DOĞU KISMI İLAVE İMAR PLANI

10

OVAAKÇA KUZEY KISMI İLAVE İMAR PLANI

11

OVAAKÇA REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

12

YALOVA YOLU 2. BÖLGE İLAVE İMAR PLANI

13

YALOVA YOLU 1.BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI ÖZCAN

14

YALOVA YOLU 2.BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI ÖZCAN

15

ESKİ İZMİR YOLU ULUDAĞ ÇIKIŞ YOLU ARASI REVİZYON İMAR PLANI

16

NİLÜFER KÖYÜ İLAVE İMAR PLANI

17

ALAŞAR KÖY MAH.UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

18

HAMİTLER MEZARLIĞI - BİLADİYUNUS ARASI İMAR PLANI

19

HAVA ALANI KUZEYİ - YUNUSELİ YERLEŞİM BÖLGESİ İMAR PLANI

20

HAVAALANI KUZEYİ YUNUSELİ ARASI YERLEŞİM BÖLGESİ ESKİ KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANI

21

YALOVA YOLU PANAYIR MAH.UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

22

ÇEKİRGE LAMİ CAMİ CİVARI VE SELVİLİ CAD.GÜNEYİ İMAR PLANI REVİZYONU

23

ELMASBAHÇELER GÖKDERE İMAR PLANI

24

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KONUT ALANLARI İMAR PLANI 2. REVİZYONU

25

HAMİTLER MEZARLIK BATISI UYGULAMA İMAR PLANI

26

NİLÜFER KÖYÜ İLAVE İMAR PLANI

27

NİLÜFER KÖYÜ KOCAKARAYER MEVKİİ İLAVE İMAR PLANI

28

ARMUTKÖY MAHALLESİ İMAR PLANI REVİZYONU

29

BAĞLARBAŞI HAMİTLER UYGULAMA İMAR PLANI

30

ÇEKİRGE CAD.KUZEYİ İMAR PLANI

31

ÇEKİRGE CAD.İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

32

ÇİFTEHAVUZLAR-FATİH MAHALLELERİ SAĞLIKLAŞTIRMA VE DÖNÜŞÜM AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

33

1/1000 ÖLÇEKLİ EMEK REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

34

EMEK-GEÇİT İMAR PLANI REVİZYONU

35

GEÇİT MAH.VE İHTİSASLAŞTIRILMIŞ KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI UYG.İMAR PLANI

36

GEÇİT-EMEK-HAMİTLER ARASINDAKİ BÖLGENİN İMAR PLANI

37

HAMİTLER 1.ETAP REVİZYON İMAR PLANI

38

KANALBOYU DOĞUSU SAĞLIKLAŞTIRMA VE DÖNÜŞÜM AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

39

BAĞLARBAŞI KUZEYİ İMAR PLANI

40

GÖLYERİ MEVKİİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

41

SOĞANLI BULVARI KUZEYİ SAĞLIKLAŞTIRMA VE DÖNÜŞÜM AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

42

NİLÜFER MEVKİİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

43

GÜNDOĞDU KÖYÜ UYLAMA İMAR PLANI MUHAMMET

44

ÇELTİK KÖY MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

45

YENİCEABAT KÖY MAHALLESİ İMAR PLANI REVİZYONU

46

SELÇUKGAZİ KÖYÜ UYGULAMA İMAR PLANI

47

ÇAĞLAYAN KÖYÜ UYGULAMA İMAR PLANI YÜKSEL

48

DEMİRTAŞ BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU (YEŞİLŞEHİR)

49

DEMİRTAŞ BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI

50

DOĞANEVLER MAH. UYGULAMA İMAR PLANI

51

KENTSEL DÖNÜŞÜM SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ GÖKDERE-ESKİ GEMLİK YOLU ARASI UYGULAMA İMAR PLANI

52

KENTSEL DÖNÜŞÜM SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ KÜÇÜKBALIKLI UYGULAMA İMAR PLANI

53

KENTSEL DÖNÜŞÜM SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ BAHAR-KOĞUKÇINAR UYGULAMA İMAR PLANI

54

HAMİTLER MEZARLIĞI ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI

55

ÇUKURCA KÖY MAHALLESİ İMAR PLANI REVİZYONU

56

KÜKÜRTLÜ KENTSEL YENİLEME(DERİCİLER) PROJESİ UYGULAMA İMAR PLANI

57

AHMETBEY KÖYÜ UYGULAMA İMAR PLANI

58

KİRAZLI (BURSA) UYGULAMA İMAR PLANI

59

SANTRAL GARAJ VE YAKIN ÇEVRESİ İMAR PLANI

60

DEMİRTAŞPAŞA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE ÇEVRESİ İMAR PLANI

61

İSMETİYE KÖY MAHALLESİ İMAR PLANI REVİZYONU

62

SANTRAL GARAJ -HACIİLYAS MAH.İMAR PLANI REVİZYONU ULUYOL

63

SANTRAL GARAJ HACIİLYAS ARASI İMAR PLANI

64

HAVALANI KUZEYİ YUNUSELİ YERLEŞİM BÖLGESİ YPA3 UYGULAMA İMAR PLANI

65

HAVALANI KUZEYİ YUNUSELİ YERLEŞİM BÖLGESİ YPA2 UYGULAMA İMAR PLANI 2.REVİZYONU

66

HAVAALANI KUZEYİ YUNUSELİ ARASI YERLEŞİM BÖLGESİ YPA1 UYGULAMA İMAR PLANI

67

HAVAALANI KUZEYİ YUNUSELİ ARASI YERLEŞİMİ 4.BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI


---İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş

olup, 04.02.2013 tarihinden itibaren Osmangazi Belediyesi giriş katında l ay süre

ile halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyon kapsamında kalan köprü yapımı hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1094 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 10.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ve 1602l149/793 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 4b pafta, 205 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerdeki değ.

Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1095 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 10.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ve 1602l130/794 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Emek Geçit İmar Planı kapsamında kalan otopark parsel içinde çözümlenecektir plan notunun kaldırılması hk. değ Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1096 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 10.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ve 1602l014/795 sayı ile onaylanmıştır.
1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 4a pafta, 6879 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1097 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 10.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ve 1602l130/796 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22a 17d 4b pafta, l36l parsel ile ilgili değ.

Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1111 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 10.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ve 1602l133/800 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 4c pafta, 4640 ada, 1 parsel ile ilgili değ.

Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1115 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 10.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ve 1602l016/801 sayı ile onaylanmıştır.

1/1000 ölç. Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 4c pafta, l765 ada, l6-l7-l8 parseller hak. değ.

Osm.Bel.Mec’nin 05.12.2012 gün ve 1121 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 10.01.2013 gün ve 34 sayılı kararı ve 1602l089/803 sayı ile onaylanmıştır.

Recep KOYGUN

Belediye Başkanı V.

Bilg.İşl H.KAHVECİ

Pl.Bür.Sor.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


---İ L A N---

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş

olup, BKVKBK’nun l7.01.2013 gün ve l491 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

08.02.2013 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3b pafta, 4327 ada, 7-8-9 parseller hk.değ.

Osm.Bel.Mec’nin 03.07.2012 gün ve 240 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, By. Bel. Meclisi’nin 19.04.2012 gün ve 363 sayılı kararı ve 1602l026/667 sayı ile onaylanmıştır.

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

Bilg.İşl H.KAHVECİ

Pl.Bür.Sor.Şeh.Pl.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V Har.Müh.A.DONBALOĞLU

Başkan Yard. Y.Mimar.K.AKAN


?
 

Bursa Osmangazi Belediyesi. 2012 Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sayfanın okunma sayısı:16