Tr | En
06.07.2011 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
2011 / - 1.Murat Hüdavendigar Han'ı Anma Programı ile ilgili giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi talebi.
2011 / - Sözleşmeli Personelin İstihdamı talebi.
2011 / - Memur-Sürekli İşçi Kadro Unvanlarında değişiklik yapılması talebi.
2011 / - Osmangazi Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü Derneği ve Osmangazi Belediye Şirketi olarak bugüne kadar yapılan otopark ihaleleri, işgaliye ile kiralama ve diğer ihalelerin ne kadardır, ve ne kadar adet olduğu, kiracılarımızın kimler olduğunun meclis üyelerine yazılı ve sözlü bilgi verilmesi.(önerge)
2011 / - Osmangazi Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren ve yeni açılacak Belediyemiz adına faaliyete girecek hizmet noktalarımız için Özel Güvenlik İzni alınması talebi ile ilgili yazısı..(Önerge)
2011 / - İntizam Mahallesi 5895 ada,25 parsel üzerinde bulunan İntizam Otoparkının tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(önerge)
2010 / 92 - Kükürtlü Mah. H22d 01d 3c pafta, 3950 ada, 1 parsel ve 3953 ada, 8 parselde plan değ. talebi. (önerge)
2011 / 160 - Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yenikent Mah. Ayva, 3.Ender, 3.Gündüz, Fethiye, Orak, 1.Ünlü, 5.Aslı, Kuş, Esma, 1.Dikmen ve 2.Göçmen Sokaklarınn bulunduğu bölgenin Yenibağlar Mahallesi sınırları içerisine alınması talebi
2011 / 177 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Küçükbalıklı Mahallesi H22d 01c 1a- 1b-1c-1d pafta 133 parselde plan değişikliği talebi
2009 / 184 - Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar Planı Değ. kaps. kalan, H21c 05b 3d pafta, 678 ada, 32 parselde plan değ.
2011 / 186 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar planı kapsamında kalan, H22d 02d 3c pafta, 1321 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi
2011 / 244 - Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi H22d 01d 3c pafta 4206 ada 26 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 256 - Gündoğdu Köyü uygulama İmar planı kapsamında kalan H22a 16b 1d pafta 491 ve 492 parsellerde plan değişikliği talebi .
2011 / 349 - Hamitler Mahallesi 1.Beşik Sokak, 2.Bahar Sokak, 4.Sedir Sokak, 2.Erim Sokak sonu ile Bağlarbaşı Spor Komleksinin bulunduğu alanın Bağlarbaşı Mahallesi sınırlarına alınması talebi
2011 / 366 - 1/1000.ölç Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında İlkokul alanında kalan Kükürtlü Mahallesi 3864 ada 1 parselde plan değişikliği talebi
2011 / 461 - Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar planı kapsamında kalan 5067,6400,6586,6587,6588,7521 Adalarda plan değişikliği talebi.(Önerge)
2011 / 465 - Osmangazi Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin kabul edilmesi talebi.
2009 / 467 - Maksem Caddesi –Gökdere Arası Uyg. İmar Planı kaps. kalan, 5462 ada, 14-18 parsellerde plan değ.
2011 / 474 - Uludağ Çıkış Yolu – Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4618 ada 1-30 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi.
2011 / 476 - Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planında kalan Nilüfer Köyü,5 pafta 2180 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi.
2011 / 481 - Uludağ Çıkışyolu-Eski İzmir Yolu arası Revize İmar Planı kapsamında kalan 4615 ada 26 parselde plan değişikliği talebi(Önerge)
2011 / 484 - Yunuseli Mahallesi H22d 01a 0b pafta 6635 ada 15 parselde plan değişikliği talebi.(Önerge)
2011 / 517 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uyg. İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H21c 05b 3d pafta, 889 ada, 1 parselde palan değişikliği talebi
2011 / 519 - Muradiye ve Yahşi bey Mahallelerinde kesişen 10.Murat Sokağın, 2.Murat Sokak; Emek Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 2.Murat Sokağında,10.Murat Sokak olarak isimlerinin değiştirilmesi talebi
2011 / 520 - Osmangazi Belediyesi mücavir alanındaki Nilüfer Köy ile Mudanya Belediyesi mücavir alanında kalan Çağrışan Köyü sınır değişikliği talebi.
2011 / 522 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Alacamescit Mahallesi Feraizci Sokakta H22d 07a 3a pafta, 4349 ada 15 parsel üzerinde bulunan binanın 112 acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi.
2011 / 523 - Geçit Mahalllesi H21b 25d 1c, 6311 ada 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.
2011 / 524 - Fatih Hizmet Binasının zemin katında bulunan PTT Şubesi olarak tahsis edilen birimin tahsisinin iptal edilmesi ve 40 Nolu Fatih Aile Sağlık Merkezine tahsis edilmesi.
2011 / 526 - 1/1000.ölç Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4a pafta, 4748 ada 11 parselde plan değişikliği talebi .
2011 / 528 - 1/1000 ölç.Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3d pafta, 4624 ada 1 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 529 - 1/1000 ölç.Beşikçiler Caddesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2b pafta, 4764 ada 16 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 531 - 1/1000 ölç.Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuzguncuk Mahallesi - Üç Kuzlar Camii ile Mollafenari Camii arasında yol düzenlemesine ilişkin plan değişikliği talebi.
2011 / 534 - 1/1000 ölç.Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21C 05b 2a pafta, 4941 ada 9 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 535 - 1/1000 ölç.Kentsel dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova – Başaran Uygulama İmar planı kapsamında kalan H22d 02c 4a pafta, 3123 ada 18-19-20 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 536 - 1/1000 ölç.Doburca Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2280 ada, 1 parsel-6650 ada 1 parsel-2292 ada 1 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 538 - 1/1000 ölç.Çukurcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01b 2d pafta, 4781 ada 60 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 539 - 1/1000 ölç.Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 269 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 540 - 1/1000 ölç.Selimiye Mahallesi-Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı Kapsamında kalan H22d 07a 1a pafta, 5895 ada 24 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 543 - 1/1000 ölç.Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada, 105-106 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 544 - 1/1000 ölç.Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 4b 3a pafta,445-446 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 549 - Panayır Mahallesi H22d 02a 2a pafta,5961 ada4 parsel ile 5962 ada 1 parsel arasında 10 metrelik imar yolunda kalan bina ve müştemilatlarının kamulaştırması için 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi (Önerge)
2011 / 551 - Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi H22d 2d 2c pafta 3223 ada 3 parselin İmar planında yolda kalmış parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.(Önerge)
2011 / 552 - Alipaşa Mahallesi 5397 ada,12 parsel üzerindeki yapının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.(Önerge)
2011 / 555 - Soğukkuyu Mahallesi 621 ada,10 parsel üzerindeki İmar Yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.(Önerge)
2011 / 556 - Bursanın yapı dokusuna uymamış mimari estetiği olmayan rayların suğu ucundaki hangar ile güneye doğru nostaljik mimariye uygun bir yapı ile değiştirilmesine katkı koymanızdır. (Önerge)
2011 / 557 - Osmangazi Belediyesinde çalışan elemanların Osmangazi Belediyesine ait sosyal tesis alanları ve spor tesislerinden daha az bir ücretle yararlanabilmeleri talebi.(Önerge)
2011 / 567 - İsmetiye Mahallesine 3 km mesafede bulunan Terzioğlu ve Yıldız Mevki’nin Doğanevler Mahallesine bağlanması talebi.
2010 / 574 - Bağlarbaşı Mahallesi ile Yeni Karaman Mahallesi sınırlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı
2010 / 603 - Nilüfer Mevkii Uygu. İmar Planı kapsamında kalan, H21b 24b 1c pafta, 427-428 parsellerde plan değişikliği talebi
2011 / 604 - Nilüfer Mevkii Uygulama İmar planı Revizyonu kapsamında H21b 25a 1a pafta6862 ada 7 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 616 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Emek-Turgut Özal Caddesi ve Okul Caddesi kesişimindeki park alanında kaldığı belirtilen Kafeterya İnşaatının kullanım amacının belirlenmesi talebi.
2011 / 617 - Yunuseli Mahallesi , H22a 21a 3c-3d pafta, 6566 ada,32 parselin borcuna karşılık,Yunuseli mahallesi, H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin başa baş takas edilmesi talebi.
2011 / 618 - Ebu İshak Mahallesi, 3960 ada 5 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programından çıkartılması talebi.
2011 / 619 - Akpınar Mahallesi Yörüklü Caddesi ve 1.Hülya Sokakta 6178 Ada,1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 6184 Ada,1 parsel ,6191 Ada,1 parsel ve 6177 Ada,9 parselin yolda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.
2011 / 621 - Mollagürani Mahallesi. H22d07a4b pafta, 5006 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.
2011 / 622 - Başaran Mahalesi. H22d 02d 3b pafta,140 ada, 12 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.
2011 / 623 - Yunuseli Mahallesi. Fuatkuşcuoğlu Caddesi 5170-5171 adalar, arasında İmar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2011 / 624 - Koğukçınar Mahallesi. 1404 ada, 56-57 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.
2011 / 625 - Mülküyet Osmangazi Belediyesine ait olan H22a 21c 1b pafta,4363 ada 54 parselin tamamının Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi talebi.
2011 / 627 - 1/1000 ölç.Geçit-Emek–Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında III.Nolu Bölgenin Ticaret alanı ile ilgili plan değişikliği talebi.
2011 / 628 - 1/1000 ölç.Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma amaçlı İmar planı kapsamında kalan Şehreküstü Mahallesi 6013 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 629 - 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan Yeni Karaman Mahallesi 721 ada, 22-23-24-25-26-27-28-29 parsellerde plan değişikliği talebi.
2011 / 630 - 1/1000 ölç.Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamına kalan 6 pafta, 752 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 631 - 1/1000 ölç.Sırameşeler Mahallesi 2401 ada, 1-2-4-5 parseller Uygulama İmar Planı Askı İtirazı talebi.
2011 / 632 - 1/1000 ölç.Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı Çalışması talebi.
2011 / 634 - 1/1000 ölç.Kentsel Döşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar panı 2.Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı 7578 ada, 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği talebi
2011 / 636 - 1/1000 ölç.Merinos Lojmanları Koruma Amaçlı İmar Planı 3.Derece Doğal Sit Alanında kısmen park ve kısmen B.H.A kalan 5847 ada,4 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi.
2011 / 637 - 1/1000 ölç.Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar planı kapsamında kalan 31P IIa pafta, 219 ada, 6 parselde plan değişikliği talebi .
2011 / 638 - 1/1000 ölç.Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21c 05b 1b pafta,1 parselde plan değişikliği talebi .
2011 / 639 - 1/1000 ölç.Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c-4d pafta,4660 ada,2 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi.
2011 / 640 - 1/1000 ölç.Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3d pafta, 6574 ada,3 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi.
2011 / 641 - 1/1000 ölç.Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar palnı kapsamında kalan H22a 22d 3c pafta, 2311 ada,21 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi.
2011 / 642 - 1/1000 ölç.Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı Kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5673 ada, 4 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi.
2011 / 643 - 1/1000 ölç.Demirtaş Beldesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 23d 1a pafta, 132 ada, 11-12 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 644 - 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H21c 05b 3d pafta, 8891 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 645 - Bağlarbaşı Mahallesi, 922 ada, 2-3 parsel ile 936 ada, 21-23 parsel sayılı taşınmazların imar planında yol ve park alanında kalmaları nedeniyle Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı..(Önerge)
2011 / 646 - Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı ksapsamında, İmar yolu ve yeşil alanda kalan,3567 ada,18-19-20-21-22ve 23 nolu parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(önerge)
2011 / 648 - Yalova Yolu Ovaakça Mevkinde sola ve geriye dönüşler ile toparlayıcı yolda trafik güvenliği sağlamak amacıyla tasarlanan plan değişikliği talebi.(Önerge)
2011 / 649 - 1/5000 Nazım İmar Planında belirtilen hızlı tren hattından etkilen kısımlarının uygulamalarının durdurulması hususunda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(önerge)
2011 / 650 - Atıcılar yüzme havuzu ve Atıcılar Spor Tesisleri'nin Atıcılar yerine Veysel karani olarak isimlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.(önerge)
2011 / 653 - Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi, 580 ada 12 parselde plandeğişikliği talebi ile ilgili yazısı.(önerge)
2010 / 694 - 1/1000 ölç.S.Garaj Hacı ilyas imar planı değ.kapsamından kalan H22d 07a 2d pafta,2632 ada 7 parselde tarafo yeri ile ilgili plan değişliği
2010 / 740 - Ovaakça Mah. H22a 17d 2a pafta, 6537 ada, 8 parsel; 6538 ada, 16 parsel ile H22d 17d 2b pafta, 5 parsel; 6540 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi.
2010 / 770 - Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uyg. İmar Planı kapsamında kalan, H22d 02d 2d pafta, 255 ada, 1-12 parsellerde plan değişikliği talebi


GERİ DÖN
 
2015 Temmuz
2015 Haziran
2015 Mayıs
2015 Nisan
2015 Mart
tüm sayılar >
 
Nasıl Yapılır ?

Vergi İşlemleri
Ruhsat İşlemleri
Ruhsat Denetim İzle/Öğren
İmar İşlemleri
Diğer İşlemler
Evlendirme İşlemleri
 

Bursa Osmangazi Belediyesi. 2012 Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sayfanın okunma sayısı:4