Tr | En
07.03.2012 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
2012 / - Bursa Beton San.Tic.A.Ş’nin şartsız hibesinin kabulü
2012 / - Kadro Değişikleri ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulması talebi
2012 / - 2012 yılında ihalesine çıkarak yapımına başlanacak listeli işler ile ilgili yıllara sari iş oluru alınması talebi
2012 / - Sözleşmeli Personel alımı talebi
2012 / - Belediyemiz ve Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerinin bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilmesi hakkında anlaşma yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi
2011 / 49 - 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama imar planı kapsamında kalan, 538 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi
2011 / 59 - 1/1000 ölç. Çeltikköy Mah. Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01b 1b pafta, 4506 ada, 108 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 67 - 1/1000 ölç. Hamitler Asri Mezarlık Çev. İmar planı,1/1000 ölç. Biladiyunus Hamitler Mezarlığı Arası Uyg. İmar planı, 1/1000 ölç. Gölyeri Mevkii Uyg. İmar planı kaps. Kalan trafo alanları ile ilgili plan değişikliği talebi (önerge)
2012 / 70 - Alipaşa Mah. 5395 ada, 4-12 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi (önerge)
2011 / 115 - Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah.Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan İstiklal Mahallesi,1191 ada,1 parsel ve 1192 ada,1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği
2012 / 118 - Akpınar Mah., Küçükbalıklı Mah., Güneştepe Mah.,Yunuseli Mah., Yenibağlar Mahallelerindeki muhtelif sokaklarda isim değişikliği talebi
2009 / 122 - Gölyeri Mevkii Uyg. İmar Planı kaps. kalan, H22d 01a 1a pafta, 6808 ada, 5 parselde plan değ.
2012 / 125 - Bağlarbaşı Mah. 952 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 126 - Kuruçeşme Mah. H22d 07a 1d pafta, 4263 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 127 - Kocanaip Mah. 6203 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 128 - Çekirge Mah. H2d 01d 3c pafta, 4186 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 130 - Çekirge Mah. 4177 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 131 - Çekirge Mah. 4177 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 132 - Demirtaş 31PIIA pafta, 215 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın satışı talebi
2012 / 133 - Doburca Mah. 2259 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 134 - Alemdar Mah. H22d 01c 3a pafta, 2794 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam.prog.alınması talebi
2012 / 135 - Sırameşeler Mah. H22d 01c 4a pafta, 2485 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam. prog.alınması
2012 / 136 - Demirtaş Barbaros Mah. 740 ada, 6 parsele sınır olan imar yol güz.kalan meyve ağaçlarının Bel.2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam.prog.alınması
2012 / 139 - Geçit Mah. 6268-6271 adalardaki yol üzerinde bulunan meyve ağaçlarının Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 140 - Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5996 ada, 3 sayılı parsel üzerinde yer alan Beşevler Sok. 13-15-15/1 nolu binaların Bel.2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam.prog.alınması talebi
2012 / 142 - 1/1000 ölç. Selimiye Mah.-Altıparmak Caddesi Rev. İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 5272 ada, 7-8-9-10-11 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi
2012 / 143 - 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg. İmar planı kapsamında kalan 6200 ada, 34 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 150 - 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4a pafta, 5009 ada, 1-2-3….23 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi
2012 / 152 - 1/1000 ölç. Hamitler Mez. Biladiyunus Ar.Uyg. imar planı kapsamında kalan H22a 21d 3b pafta, 8849 ada, 10 sayılı parselde plan değ.talebi
2012 / 153 - 1/1000 ölç. Çelikpalas Üstü III. Derece Doğ.Sit Al.Uyg. imar planı kapsa. kalan H22d 06b 1b pafta, 4165 ada, 21 sayılı parselde plan değ.talebi
2012 / 154 - 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölg. Kor.Amaçlı imar planı kaps. kalan Kayıhan Mah. H22d 07a 3d pafta, 4327 ada, 8-9 sayılı parsellerde plan değ.talebi
2010 / 155 - Aksungur Uyg. İmar Planı kaps. kalan, 1 pafta, 543 parselde plan değ.
2012 / 155 - 1/1000 ölç. Hamitler I. Etap Rev.Uyg.imar planı kapsamında kalan 6390 ada, 80 parselde yapılan plan değişikliği askı süresi içinde yapılan itirazlar
2012 / 156 - Soğanlı Mah. 3399 ada, 13 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 157 - 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 23d 1a pafta, 714 ada, 10 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 158 - 1/1000 ölç. Muradiye Kor.Amaçlı İmar planı kaps.kalan H22d 06b 2c pafta, 6203 ada, 70 sayılı parselde plan değ. talebi
2012 / 159 - 1/1000 ölç. Emek Uyg. imar planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 78 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 160 - 1/1000 ölç. Çekirge Sıc.Kor.Al.Kent.Sit Doğ.Sit Al.Kor.Geliş. imar planı kaps. kalan Çekirge H22d 01d 3c pafta, 4206 ada, 11-22-44 sayılı parsellerde plan değiş.talebi
2012 / 161 - 1/1000 ölç. Emek Rev.Uyg.imar planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 142 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 162 - 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mh. Uyg. İmar planı kaps. kalan İstiklal Mah. 1182 ada, 10 sayılı parselde plan değ.talebi
2012 / 163 - 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg.imar planı kaps.kalan Bağlarbaşı Mh. 6184 ada, 1-2 parseller ve 6185 ada,2-3 sayılı parsellerde plan değ.talebi
2012 / 165 - Küçük Balıklı Mah. 3311 ada, 16 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliğinin incelenmesi talebi (önerge)
2012 / 166 - Selamet Mah. H22d 02d 3c pafta, 1137 ada, 12-13-16-17-18-19-20 sayılı parsellerin Bel.2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam.prog.alınması talebi (önerge)
2012 / 167 - 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar planı kapsamında kalan 2152 ada, 20-21-22 parsellerin kültürel tesisler alanına alınması ve 2152 ada, 20-21-22-23 sayılı parsellerin Bel.2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam. progr.alınması talebi (önerge)
2012 / 168 - 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağ.Dön.Amaçlı Uyg. İmar planı kaps. Kalan Tuna Mah. H22d 02d 4b pafta, 1768 ada, 44-45-50-51 parseller, 1795 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ve 1797 ada, 1-2-3-4 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi (önerge)
2012 / 169 - 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Ve Sağ. Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası Uyg. İmar planı kaps. kalan Namık Kemal Mah. 2706 ada, 21 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi (önerge)
2012 / 170 - 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Ve Sağ. Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası Uyg. İmar planı kaps. kalan Atıcılar Mah. H22d 02c 4c pafta, 3764 ada, 41-42-43-44 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi (önerge)
2012 / 171 - 1/1000 ölç. Çekirge Cad. Kuzeyi imar planı kaps. Kalan 3942 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi (önerge)
2012 / 187 - Demirtaş Mah. imar planı kapsamında kalan 893 ada, 1 parseldeki 1/150 hissenin tamamının, 905 ada, 5 parseldeki 121/400 hissenin tamamının, 906 ada, 1 parseldeki 1/150 hissenin tamamının, 912 ada, 1 parseldeki 29/96 hissenin tamamının camii alanında kullanılmak üzere Belediyemize şartlı bağış olarak kabulü
2009 / 222 - Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar Planı Değ. kaps. kalan, H22d 01a 4d pafta, 575 ada, 64-68 parsellerde plan değ.
2012 / 237 - Ovaakça Mah. H22a 17d 2d pafta, 1252-1332 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi
2010 / 238 - Nazım İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça H22a 17d 2d pafta, 1318 parselde plan değişikliği talebi
2011 / 251 - 1/1000 ölç.Emek - Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada 1 parselde plan değişikliği talebi.
2012 / 252 - Geçit Mah. Osmangazi ilçesinden ayrılıp Nilüfer ilçesine bağlanması talebi
2012 / 253 - Dereçavuş Mah. 2. Dumlupınar Caddesinin adının Rafet Canıtez olarak değiştirilmesi talebi
2012 / 257 - Ulu Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarında bulunan içkili lokantanın içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi
2012 / 258 - Osmangazi Belediyesi Altyapı Tesisleri Ruhsat İşlemleri, Zemin Açımı Uygulama ve Yaptırım Yönetmeliği
2012 / 261 - Hamitler Mah. H21c 05b 1d pafta, 6180 ada, 1-2 sayılı taşınmazların Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma prog. alınması talebi
2012 / 262 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamitler Mah. H22b 25c 3b pafta, 4874 ada, 1 sayılı parselin Tedaş Genel Müdürlüğüne devri talebi
2012 / 263 - Koğukçınar mah. Dr. Sadık Ahmet Caddesinde bulunan tek katlı yapının Türkiye Beyazay Derneği şubesine yapılan tahsis kararının iptali
2012 / 264 - Hüdavendigar Mah. Bent Cad. 511. İsimsiz Sok. üzerinden geçmekte olan 7 m’lik imar yolunda kalan meyve ağaçlarının Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 265 - Geçit Mah. H21b 25d 1d pafta, 6351 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 266 - İnkaya Köyü, 1-2 pafta, 642 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 267 - Alemdar Mah. H22d 01c 4c pafta, 2864 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 268 - Alemdar Mah. H22d 01c 4b pafta, 2964 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 269 - Yunuseli Mah. Taşköprü Cad. 43 nolu bina ile Yunusemre Sok. üzerinde bununan 2-2/4-2/4a-2/4b nolu binaların Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam. prog.alınması talebi
2012 / 270 - Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin 91/4800 hissesinin Bel.2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam. prog.alınması talebi
2012 / 271 - Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 272 - Demirkapı Mah. 5512 ada, 5 parselin imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 273 - Yenikaraman Mah. 781 ada, 6 sayılı parselin satışı talebi
2012 / 274 - Alemdar Mah. H22d 01c 3a pafta, 2794 ada, 22 sayılı parselin Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kam. prog. alınması talebi
2012 / 275 - Biladiyunus Mah. H22a 21d 1d pafta, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 85m2’lik yerin simit satmak amacıyla gösterilecek yer karşılığında Belediyemiz adına bağış olarak kabul edilmesi talebi
2012 / 276 - Emek Adnan Menderes Mah. Selviler Sok. 541 ada, 3 sayılı parselde bulunan Emek Adnan Menderes Parkı Kafetaryanın kullanım amacının belirlenmesi talebi
2012 / 277 - Güneştepe Mah. Çavuş Sok. adresinde park alanı içerisinde yeni yapılan muhtarlık binasının Güneştepe Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi
2012 / 278 - Ebu İshak Mah. Kamberler Kent Parkı projesi dahilinde yapılmış olan park içinde No:4 adresinde bulunan kafenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi
2012 / 279 - 1/1000 ölç. Emek Uyg. İmar planı Revizyonu kapsamında kalan 235 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2010 / 279 - Maksem Cad. Gökdere Arası Uyg. İmar Planı kaps. kalan, H22d 07a 3a pafta, 5516 ada, 10 parselde plan değ.
2012 / 280 - 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 22c 22b pafta, 7695 ada, 22 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 281 - 1/1000 ölç. Kentsel Dön.Sağ.Projesi K.Balıklı Uyg. İmar planı kaps.kalan H22d 02d 2d-2c pafta, 3237 ada, 4-5-6 sayılı parsellerde plan değ.talebi
2012 / 282 - K.Balıklı Mah. H22d 02c 1c pafta, 7259 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 283 - Doburca Mah. H22d 06a 1b pafta, 2225 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 284 - Şehreküstü Mah. H22d 07a 1c pafta, 6008 ada, 7-8 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi
2012 / 285 - İsmetiye Köyü H22a 23d 1c pafta, 4066 ada, 39 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 286 - Kayıhan Mah.H22d 07a 3b pafta, 4282 ada, 1-2-3 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi
2012 / 287 - 1/1000 ölç. Emek Uyg. İmar planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mah. 321 ada, 11 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 288 - Çekirge Mah. 7640 ada, 5 sayılı parsel ile Doburca Mah. 2287 ada, 7-9 sayılı parselin başa baş takası talebi
2012 / 289 - Demirtaş Merkez Meydan Düzenlemesi plan değişikliği askı itirazı
2012 / 290 - Hüdavendigar Mah. H22d 01d 4c pafta, 4640 ada, 1 sayılı parselde plan değ.talebi
2012 / 291 - 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar planı kapsamında kalan Hamitler Mah. Hamidiye Cad. 8. Demir sokağın açılması talebi
2012 / 292 - 1/1000 ölç. Hamitler Mez. Batısı Uyg. İmar planı kapsamında kalan H21b 25d 3b pafta, 6390 ada, 164 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 294 - Çağlayan Köyü H22a 21a 1c pafta, 2886 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 295 - 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar planı kapsamında kalan 580 ada, 37 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 296 - Veyselkarani Mah. H22d 02b 3d pafta, 2981 ada, 4-5 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi
2012 / 299 - 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Projesi Yeşilova Başaran Uyg. İmar planı kaps. kalan Başaran Mah. H22d 02d 3d pafta, 147 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 300 - 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı kaps. kalan Soğukkuyu Mah. H22d 01d 1c pafta, 616 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 301 - 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uyg. İmar planı kaps. kalan S. Garaj Mah. muhtelif ada ve parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 303 - 1/1000 ölç. Muradiye Kor. Amaçlı imar planı kaps. Kalan Mollafenari Mah. H22d 07a 4c pafta, 5607 ada, 1 ve 53 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 304 - 1/1000 ölç. Muradiye Kor. Amaçlı imar planı kaps. kalan İvazpaşa Mah. 5933 ada, 12 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 306 - 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Rev. İmar planı kaps. Kalan H22d 01d 4b pafta, 4539 ada, 6 sayılı parselde plan değişikliği talebi
2012 / 307 - 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Projesi Yeşilova Başaran Uyg. İmar planı kaps. kalan Yeşilova Mah. H22d 02d 3a pafta, 275 ada, 64-65-66 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 308 - 1/1000 ölç. Emek Rev. Uyg. İmar planı kaps. kalan Emek Adnan Menderes Mah. H21b 25d 3b pafta, 342 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi
2012 / 311 - Ovaakça Mah. H22a 17d 3d-4c pafta, 6994 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi
2009 / 360 - Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kaps. kalan, H22d 06b 2c pafta, 4772 ada, 11 parselde plan değ.
2011 / 410 - Havaalanı Kuzeyi Yerleşim Bölgesi İmar Panı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 5155 ada 1 ve 3 parselde plan değişikliği talebi
2011 / 417 - Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma projesi Gökdere – Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı Değişikliği Zafer Mahallesi H222d 07b 1b pafta, 3577 ada 1-2-3-9-10-11 parselde plan değişikliği talebi
2004 / 466 - Geçit-Emek-Hamitler arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi İmar Planı çalışması.
2010 / 517 - Konut dışı kentsel çalışma alanlarına ilişkin plan notlarında değişiklik yapılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararına istinaden plan değişikliği.
2011 / 530 - 1/1000 ölç.Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1a pafta, 4268 ada 109 parselde plan değişikliği talebi.
2011 / 532 - 1/1000 ölç.Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüfer Deresi Taşkın Alanları Hakkında plan değişikliği talebi.
2011 / 545 - 1/1000 ölç.Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 387-388 parselde plan değişikliği talebi.
2010 / 603 - 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uyg.imar planı kapsamından kalan Altınova Mah.1 nci Kılıç Sokak içi plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.
2011 / 648 - Yalova Yolu Ovaakça Mevkinde sola ve geriye dönüşler ile toparlayıcı yolda trafik güvenliği sağlamak amacıyla tasarlanan plan değişikliği talebi.(Önerge)
2006 / 664 - Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kaps. kalan, Geçit 6 pafta, 373 parselde plan değ.
2010 / 666 - 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, H22d 07a 4b pafta, 5371 ada, 24 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı
2010 / 686 - Geçit Mah ve ihtisaslaşmış Küçük Sanayi alanları Uyg.imar planı değ.kapsamından kalan 6332 ada 147 parsel ile 6325 ada, 137 parselde plan değişikliği
2011 / 697 - Şen Sokak isminin Eski Tahta Köprü Sokak veya Tahta Köprü Sokak değiştirilmesi ve Karalkış Sokak isminin, Bahadır Ağa Köprü Sokak olarak değiştirilmesi talebi.
2011 / 723 - 1/1000 ölç.Uludağ Çıkış yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2a pafta, 4227 ada, 37-38 parsellerde plan değişikliği talebi.
2009 / 723 - Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uyg. İmar Planı kaps. kalan, H22a 21d 3b pafta, 8849 ada, 9 parselde plan değ.
2011 / 742 - Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi H22d01c3a pafta, 2791 ada 16 parselde plan değişikliği talebi (Önerge)
2006 / 784 - Geçit-Emek-Hamitler Ara. Bölg. İm. Pln. kaps. kalan, H21b 25b 1c pafta, 6317 ada, 1 sayılı parselde plan değ.
2007 / 813 - Kentsel Dön. Sağlıkl. Projesi Bahar-Koğukçınar Uyg. İmar Planı kaps. kalan, H22d 07a 2b pafta, 1412 ada, 18 parselde plan değ.
2011 / 836 - Hamitler Mezarlığı Biladiyunus arası Uygulama İmar planı kapsamında kalan bitişik nizam 2 kat 5mt ön bahçe çekme mesafeli yapılaşma koşullu adalarda plan değişikliği talebi.(Önerge)
2008 / 837 - Kentsel Dön. Sağlıkl. Proj. Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uyg. İmar Planı kaps. kalan, H22d 02c 4c pafta, 6660 ada, 1 parselde plan değb
2011 / 955 - Alipaşa Mahallesi sınırları içersinde bulunan Yüceyer Caddesi ve Birinci Merve sokak arasında bulunan 874'ncü isimsiz sokağa isim verilmesi talebi.(Önerge)
2011 / 994 - Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3876 ada,13 parselde plan değişikliği


GERİ DÖN
 
2015 Temmuz
2015 Haziran
2015 Mayıs
2015 Nisan
2015 Mart
tüm sayılar >
 
Nasıl Yapılır ?

Vergi İşlemleri
Ruhsat İşlemleri
Ruhsat Denetim İzle/Öğren
İmar İşlemleri
Diğer İşlemler
Evlendirme İşlemleri
 

Bursa Osmangazi Belediyesi. 2012 Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sayfanın okunma sayısı:3