Tr | En
KARAR
Yıl 2010
Karar No 825
Karar Tarihi 01.12.2010
Karar Belediye Meclisinin 01/12/2010 günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/23 ncü maddesini teşkil eden İmar ve Planlama Komisyon raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda; Raporda; "Belediye Meclisinin 08.11.2010 gün ve 784 sayılı kararı ile İmar ve Planlama Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir. Osmangazi ilçesi elektrik şebekesi içerisinde yenileme çalışmaları devam eden ve ihalesi yapılan master proje içersindeki trafo merkezleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 18.06.2007 gün ve l602l092/344 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan trafo alanları ile ilgili plan değişikliklerinin değerlendirilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede, söz konusu plan kapsamında 9 adet trafo alanı önerildiği tespit edilmiştir. Namık Kemal Mah. H22d 07b la pafta, 2714 ada, 3 parsel Büyükşehir Belediye Meclisi’nin l4.l0.2010-828/l602l092-219 sayı ile yer altı trafosu onaylanmış olup, dosyanın Dairesine iade edilmesine Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Namık Kemal Mah. H22d 07b la pafta, 2706 ada, l parselde ki park alanında önerilen trafo alanı Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Namık Kemal Mah. H22d 02c 4d pafta, 2657 ada, l parselde 3 katlı bina bulunduğu için trafo yapılması Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmemiştir. Namık Kemal Mah. H22d 07b la pafta, 2672 ada, 28 parsel ve kuzeyinde önerilen trafo alanının yol olması sebebiyle güneye doğru kaydırılması Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Atıcılar Mah. 3794 ada, l parsel ilköğretim alanında kaldığı için trafo yapılması Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmemiştir. Atıcılar Mah. H22d 02d 4c pafta, 3750 ada, l3 parselde mevcut 4 katlı bina bulunduğu için trafo yapılması Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmemiştir. Veysel Karani Mah. H22d 02c 4d pafta, 3763 ada kuzeyinde önerilen trafo alanındaki parselin çok küçük olması ve Büyükşehir Belediyesi’nin Belediye Hizmet Alanı inşaatı olması sebebiyle Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmemiştir. Veysel Karani Mah. H22d 02c 4b pafta, 299l ada, l parselin üzerinde mevcut bina bulunması nedeniyle trafo yapılması Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmemiştir. Veysel Karani Mah. H22d 02c lb pafta, 2986 ada, l0 parselde önerilen tarfo alanının 10 parselin güney sınırına kaydırılması Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. "denilmekte olup; Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapun aynen kabulünün ,3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 01.12.2010 günlü olağan toplantısında mevcudun oyçokluğu ( MHP'li 2 Üyenin Çekimser Oyuna Karşılık 37 Üyenin Kabul oyu) ile karar verildi.
KOMİSYON KARARI
Yıl 2010
Karar No 784
Karar Tarihi 08.11.2010
Karar Belediye Meclisinin 08.11.2010 günlü olağan toplantısına ait gündemin 3/40 nci maddesini teşkil eden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısının okunarak yapılan müzakeresi sonunda; Tetkik ve gerekli raporu eklenmek üzere evrakın İmar ve Planlama Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 08/11/2010 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.


GERİ DÖN
 
2015 Temmuz
2015 Haziran
2015 Mayıs
2015 Nisan
2015 Mart
tüm sayılar >
 
Nasıl Yapılır ?

Vergi İşlemleri
Ruhsat İşlemleri
Ruhsat Denetim İzle/Öğren
İmar İşlemleri
Diğer İşlemler
Evlendirme İşlemleri
 

Bursa Osmangazi Belediyesi. 2012 Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sayfanın okunma sayısı:3