Tr | En
Osmangazi Belediye Meclisinin 14.11.2011 tarihinde yaptığı OLAĞAN, toplantısına ait
KESİNLEŞEN KARARLARIN ÖZETİDİR.
SonKararNo SonKararTarihi Gonderen Yazi
842 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Panayır Mahallesi, 6237 Ada,1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Yalova yolu Panayır Mahallesi uygulama imar planı kapsamında tamamı Belediye hizmet alanında kalan Panayır Mah. 6237 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davacının hissesi olan 38,10m2’lik kısmının kamulaştırılmasının uygun olduğu; İlgili parselin davacının hissesi olan 38,10m2’lik kısmının kamulaştırılmasının ve Belediyemiz 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğu, Yine Osmangazi Belediye Meclisinin 05.10.2011 günlü olağan toplantısına ait gündemin 3/20.maddesi 2011/385 esas 802 sayılı karar ile her iki komisyona havale edilen dosyanın da 2011/388 esas 805 sayılı karar ile havale edilen bu dosya ile aynı nitelik ve içeriğe sahip olması sebebi ile bu her iki dosyanın birleştirilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
843 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Akpınar Mahallesi, 6064 Ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Bursa Organize Sanayi Bölgesi konut alanları imar planı kapsamında kısmen yol kısmen de yeşil alan içerisinde kalan Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi 6064 ada,1 parsel sayılı taşınmazın 360/2180 hisseye tekabül eden 165,13m2’lik toplam alanın kamulaştırılmasının ilgili yasalar çerçevesinde uygun olduğuna; İlgili parselin 360/2180 hissesini oluşturan 165,13m2’lik toplam alanın kamulaştırılmasının ve Belediyemiz 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
844 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Çekirge Mahallesi, H22d 06a 2a pafta, 4225 ada, 3 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar planı kapsamında kısmen park ve kısmen de imar yolunda kalan, Çekirge Mahallesi h22d.06a.2a pafta,4225 ada, 3 sayılı parselin kamulaştırılma talebinin uygun olduğuna, İlgili parselin kamulaştırılmasının ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
845 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Hüdavendigar Mahallesi, 4618 Ada, 22 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Eski-İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında İmar Yolunda kalmakta olan, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4618 ada, 22 sayılı parselin, talep sahiplerinin hissesi olan 49,21 m2 lik kısmının kamulaştırılmasının uygun olduğuna; İlgili parselin talep sahiplerinin payına düşen 49,21m2 lik kısmının kamulaştırılması ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
846 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Yunuseli Mahallesi, 6698 - 6699 adalar arası İmar Yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Havaalanı kuzeyi Yunuseli yerleşimi4.bölge uygulama imar planı revizyonu kapsamında 7m’lık imar yolunda kalan taşınmazların kamulaştırılmasının uygun olduğuna; 6698 ve 6699 adalar arasında imar yolunda kalan taşınmazların kamulaştırılması ve Belediyemiz 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
847 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Çekirge Mahallesi,4177 ada,22 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Kent parkı koruma amaçlı İmar Planı Kapsamında kısmen kent parkı, kısmen de imar yolunda kalan,Çekirge Mahallesi,4177 ada 22 sayılı parselin imar yolunda kalan kısmı olan 97,83 m2lik alanın kamulaştırılmasının uygun olduğu, kent parkı alanında kalan kısmın Büyükşehir’in sorumluluğunda olup, Belediyemizin kamulaştırma yapmasının uygun olmadığına; Çekirge Mahallesi,4177 ada 22 sayılı parselin sadece imar yolunda kalan 97,83 m2lik kısmının kamulaştırmasının ve Belediyemiz 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, İlgili parselin Kent Parkı alanında kalan kısmının kamulaştırma işleminin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
848 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Kemerçeşme Mahallesi 377 ada,13-14-15-16-17-18 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Osmangazi İlçesi Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi, Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında tamamı park alanında kalan Kemerçeşme Mahallesi 377 ada 13-14-15-16-17 ve 18 sayılı taşınmazların kamulaştırılmasında hukuken bir sakınca olmadığından, ilgili taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Ayrıca plan bütünlüğü açısından 377 ada 19 sayılı parsel taşınmazının imar yolunda kalan kısımlarının da kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
849 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Namıkkemal Mahallesi, Aslan Sokak 2693 ada,1 ve 2 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası Uygulama İmar planı kapsamında park alanı ve imar yolu içerisinde kalan Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mah. Aslan Sok. 2693 Ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin ve üzerindeki taşınmazların ilgili yasalar ve AİHM kararlarına istinaden kamulaştırmalarının uygun olduğuna, İlgili parsellerin kamulaştırılmaları için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
850 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Reyhan Mahallesi, 4398 Ada,33 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayıhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı imar planı kapsamında Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi, 4398 ada, 33 sayılı parsel ve üzerindeki yapının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesine göre kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, 4398 ada,28 sayılı parselin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 15. maddesine göre Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
851 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada,136- 137 parsel nolu taşınmazların imar planında yol ve yeşil alanda klan kısımlarının Belediyemiz 2011/2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi (Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma amaçlı İmar Planı Kapsamında 1. derece Arkeolojik Sit ve 3. derece Arkeolojik Sit alanında tescilli sivil mimarlık örneği yapı parseli imar yolu, yeşil alanda kalan Kuruçeşme Mah. H22d07a4b pafta, 4268 ada, 136 sayılı parsel ile aynı plan içerisinde imar yolunda 3. derece arkeolojik sit alanında kalan Kuruçeşme Mah., H22d07alc pafta, 4268 ada, 137 sayılı parsellerin kamulaştırılması ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oyçokluğu (CHP'li 9 üyenin ret oylarına karşın 33 üyenin kabul oyu ) ile karar verildi.
852 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Doğanevler Mahallesi, 587 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın imar planında semt pazarı,otopark alanı, sağlık ocağı alanı ve yolda kalması nedeniyle Belediyemiz 2011/2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi (Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Doğanevler Mah. 587 ada 15 sayılı parselin imar yolunda semt pazarında sağlık ocağı alanında ve oto park alanı içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
853 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Akpınar Mahallesi 17.Aydın Sokakta,6142 ve 6143 adalar arasında imar yolunda kalan 4 adet zeytin ağacının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı –Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında Akpınar mahallesi 17.Aydın sokakta , 6142 ve 6143 adalar arasında imar yolunda kalan 4 adet zeytin ağacının kamulaştırılması ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
854 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun İbrahimpaşa Mahallesi, H22d 07a 3a pafta, 5673 ada, 62 - 63 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğüne ait olan 1/1000 ölçekli Maksem Cd.Gökdere arası uygulama imar planında kısmen imar yolu kısmen de çocuk bahçesi alanında kalan İbrahim Paşa Mh. H22d07a3a pafta, 5673 ada, 62 sayılı parsel ile yine aynı planda imar yolunda kalan İbrahimpaşa Mahallesi H22d07a3a pafta,5673 ada 63 sayılı parsellerin Kamulaştırılması ve Belediyemiz 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
855 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Güneştepe Mahallesi, H22d 01a 1a pafta, 7463 ada, 9 parsel üzerinde ve kısmende imar yolunda kalan binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli yerleşim bölgesi uygulama imar planı kapsamında ve Güneştepe Mahallesi H22d01a1a pafta 7463 ada 9 sayılı parsel üzerinde kısmende imar yolunda kalan binanın kamulaştırılması ve Belediyemiz 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
856 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Yenikaraman Mahallesi, 705 ada,11-16 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Osmangazi Osmangazi-Bursa Hürriyet- Adalet İstiklal-Soğukkuyu-Karaman mahalleleri Uygulama İmar Planı değişiklikleri kapsamında, Yenikaraman Mahallesi 705 ada,16 sayılı parsel ve taşınmazların imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılmasının ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Yine aynı yerde 705 ada, 11 sayılı parselin kamulaştırılmasının uygun olmadığına, 16 sayılı parselin kamulaştırma işlemlerinden sonra ve uygulama neticesinde yeni bir plan tadilatı ile 11 sayılı parselin kamulaştırılmasına gerek olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
857 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yahşibey Mahallesi 4818 ada 1 parsel üzerindeki muhtarlık yerinin Yahşibey Mahallesi Muhratlığı adına tahsis edilmesi talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yahşibey Mahallesi 4818 ada 1 nolu parsel üzerinde 29,22 m2 toplam alanı bulunan yerin Yahşibey Mahalle Muhtarlığına 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
858 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Yeşilova Mahallesi 232 ada,3 parsel nolu taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Bursa Osmangazi Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu güzergahı uygulama İmar Planı kapsamında Yeşilova Mah. 232 ada 3 nolu parsel ve taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
859 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun İstiklal Mahallesi,Karabekir Sokak 1190 Ada,17-18-19 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, İstiklal Mahallesi Karabekir Sokakta 1190 ada, 17-18-19 parsellerin 12 mt.lik imar yolu üzerinde kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
860 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Mülkiyeti Belediyemize ait 31P 2A pafta,6413 parselin Camii müştemilatı olarak kullanılmak üzere Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, Demirtaş Uygulama İmar Planı Kapsamında Dini Tesis kısmen de yolda kalmakta olan Demirtaş Mahallesi, 31P2A pafta 6413 parsel sayılı taşınmazın mevcut durumda dini tesis olarak kullanıldığından Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
861 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Bahar Mahallesi, 455 ada 1 sayılı parsel sayılı taşınmazın Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu güzergahı uygulama İmar Planı Kapsamında bir kısmı imar yolu bir kısmı da park alanında kalan Bahar Mahallesi, 455 ada, 1 sayılı parseldeki taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
862 14.11.2011 - Boş -nun Doburca Mahallesi 2255 adayı çevreleyen İmar yolunda kalan ağaç ve müştemilatların kamulaştırılmas için Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Dobruca III. Derece Doğal Sit alanları Uygulama İmar Planı kapsamında, Dobruca Mahallesi, 2255 adayı çevreleyen imar yollarının açılabilmesi için imar yolunda kalan ağaç ve müştemilatların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
863 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hüdavendigar Mahallesi H22d01d 4c pafta, 4627 ada, 5 parsel üzerinde 255/2400 arsa payı 1.Bod.kat nolu ve 12 nolu bağımsız bölümün satış yapılması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, mülkiyeti Belediyemize ait olan Hüdavendigar Mahallesi H22d 01d 4c pafta, 4627 ada, 5 parsel üzerinde 255/2400 arsa paylı 1. bodrum kat 12 nolu bağımsız bölümün satılması veya kiralanması için Encümene yetki verilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
864 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Yunuseli Mahallesi, H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Bursa İli Osmangazi İlçesi, Hamitler mezarlığı-Biladiyunus Arası Uygulama İmar planı kapsamında Park ve Trafo alanında kalan, Yunuseli Mahallesi H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parselin park alanında kalan 1193,16 m2 lik kısmının kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
865 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Koğukçınar Mahallesi 1412 ada,14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerin Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar–Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında park ve imar yolunda kalan Koğukçınar Mahallesi, 1412 ada, 14,15,16,17,18,19,20,21 ve 22 sayılı parsellerdeki taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
866 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Alacahırka Mahallesi, H22d 06b 3b pafta, 5988 ada, 18 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Alacahırka Mahallesi, H22d 06b 3b pafta, 5988 Ada, 18 nolu parselin Belediye Hizmet Alanında kaldığından Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
867 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Zekai Gümüşdiş Mahalle Muhtarlığı adına 10 yıl süre ile Tahsis edilmiş olan Hizmet Binasının Hürriyet PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, Emek, Zekai Gümüşdiş Mahalle Muhtarlığı tarafından kullanılan binanın zemin katının PTT Hürriyet Merkez Müdürlüğüne 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin uygun olduğuna,Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
868 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun İvazpaşa Mahallesi,H22d 07a 4d pafta, 5925 ada 46 sayılı parsellerin Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, İvazpaşa Mahallesi H22d 07a 4d pafta, 5925 ada, 46 sayılı parselin imar yolu ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
871 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun 1/1000 ölç.Bağlarbaşı - Hamitler Uygulama imar planı kapsamında kalan 6894 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, 6894 ada, 2 parselin Esentepe Köprülü Kavşağı’na cepheli olması, projesi yapılan seviyeli kavşak kolu sonucu ortaya çıkan istinat duvarlarının Mudanya Yolu’ndaki cephesinde sorunlar çıkarması nedenleriyle, ticaret adası ve otopark alanının aynı büyüklükte kuzeye doğru kaydırıldığı, Mudanya Yolu’na cepheli kısmında yeşil alan ve 7 m’lik yol düzenlemesinin yapıldığı, yapı yüksekliğinin mania planına uyulması kaydıyla “Serbest”, Emsal değerinin değişmediği (1,20), kuzey sınırından 10 metre, diğer yönlerden 5’er metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlendiği plan değişikliği önerisinin "6894 ada, 2 parselde yapılacak yapıların zemin katları istenildiğinde konut olarak kullanılabilir." ve Bina yüksekliği tespitinde mania kriterleri dikkate alınacaktır” notları ile birlikte plan değişikliği talebinin 3194 sayılı kanunun 8/ b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
872 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2a - H22a 22c 2b pafta,444 ada,1-2-3-4-5-6 parseller, 4780-5770-5606-4784-5783 parseller ile Mülküyeti Belediyemize ait olan 354 ada, 1 parsel ile 444 ada,4 parsel ve 4746-4747-4748-4749-4750-4751-4752-4753-4754-4755-4756-4757-4758-4759-4760-4761-4762-4763-4770-4771-4772-4774-4775-4776-4777-4781-4785-5075-5594 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, 444 ada, 4 parselde Dini Tesis Alanı, 354 ada, 1 parsel ile 4756-4755-4758-4757-4759-4760-4761-4762-4763-4776-4775-4753-4754-4752-4751-4750-4774-5594-4772-4771-4750-4749-4748-4747-4746-5075 sayılı parsellerde park ve zemin altı otopark alanı, 4785-4784-5783-5606-5770-4781-5784-4780 sayılı parsellerin B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak hazırlanan öneri plan değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/ b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
874 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2d pafta, 770 ada, 1-21 parseller ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, onaylı imar planındaki öneri kitle çizimlerinin hangi parsellerde yapılacağını belirlediği, yan ve arka bahçe mesafelerinde yönetmelik ve imar planı notlarının geçerli olması nedenleriyle plan değişikliği talebi, imar planı kararlarına ve de Büyükşehir İmar Yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle plan değişikliğinin uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
875 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Demirtaş Uygulama İmar planı kapsamında kalan Demirtaş İlköğretim Okulu'nun gelişme alanını düzenlemesi ile ilgili plan değişikliği talebi.(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, 435 ada, 1 parselin kısmen İlköğretim Alanı, kısmen de Genişleme Alanı olarak düzenlendiği öneri plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
876 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi H22a22b4d pafta, 872 ada 1 parselde plan değişikliği talebi(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, 872 ada, 1 parselde hazırlanan öneri plan değişikliği üst ölçekli nazım imar plan kararlarına aykırı olduğundan plan değişikliğinin uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
878 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H21b 25d 2d pafta, 447 ada,17 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği karar alınmak üzere dosyanın “Dairesine iadesi”nin uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
879 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Yunuseli Mahallesi 5170-5171 adalar arasında imar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yıllar arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi.(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, Yunuseli Mah. H22a 21d 3d pafta, 5170- 5171 adalar arasında (imar yolunda) 7 m’lik yaya yolunda kalan mevcut yapıların ruhsatlı yapı yapan vatandaşların ulaşımını ve cephe almalarını sağlamak amacıyla Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasına, plan değişikliğinin gerek olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
880 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01a 1b pafta, 7484 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, Söz konusu plan değişikliğine yapılan itiraz tekrardan plan değişikliğine gerekçe konu bulunmadığından plan değişikliğinin uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
881 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Cadddesi 1726 ada 1 ve 2 parselde plan değişikliği talebi(Önerge) ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, mevcutta cami bulunan ve mülkiyeti cami derneğine ait 1726 ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin dini tesis alanı olarak düzenlendiği, çevresindeki 3-12-14 sayılı parsellerde de 3 m. yapı yaklaşma mesafelerinin belirlendiği plan değişikliği talebinin 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
882 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun 1/1000 ölç.Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2550 ada, 10 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planındaki 12 metrelik taşıt yolunun bütünlüğünü bozucu olması ve de teknik altyapı alanlarını azaltıcı olması nedeniyle plan değişikliği talebinin uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
883 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Kentsel Dön. Sağlıkl. Projesi K.Balıklı Uyg. İm. Pln. kaps. kalan, H22d 02d 2d pafta, 3251 ada, 15 parselde plan değ. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, Söz konusu parsele yapılan plan değişikliği talebinin uygun olmadığına, parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
884 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uyg. İmar Planı kapsamında kalan, H22d 02c 4a pafta, 3128 ada, 1 ve 38 parsellerde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, 3128 ada, 1 ve 38 parsellerde yapılan İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucunda imar hatları ile kadastral hatların çakışmadığından uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü amaçlayan öneri imar planı değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
885 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5384 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, maddi hataların giderilmesini içeren plan değişikliğinin planlama ve şehircilik ilkeleri kapsamında 2863 ve 5226 sayılı yasalar gereği BKTVKBK’na iletilmek üzere 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
886 14.11.2011 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUnun Maksem Mahallesi. H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 47 parsel ile 5482 ada, 48 parselin imar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi . ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 47 ve 48 parsellerin yolda kalan kısmının kamulaştırılarak yolun açılması yeterli olacağından, plan değişikliğinin veya revizyonunun uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
886 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Maksem Mahallesi. H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 47 parsel ile 5482 ada, 48 parselin imar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi . ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 47 ve 48 parsellerin yolda kalan kısmının kamulaştırılarak yolun açılması yeterli olacağından, plan değişikliğinin veya revizyonunun uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
887 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Ovaakça Revizyon Uygulama İmar planı kapsamında kalan 19 pafta, 837 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, söz konusu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen 280 k/ha yerleşik konut alanında kısmen parklar ve dinlenme alanında kaldığı, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında kısmen park, kısmen taşıt ve yaya yolu, kısmen de bitişik nizam 3 kat konut alanında kaldığından ve plan ana kararlarına aykırı ve yoğunluk arttırıcı bulunduğundan plan değişikliğinin uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
888 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun 1/1000 ölç.Selimiye Mahallesi - Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 6269 ada, 6 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, söz konusu manolya ağacının plan üzerine işlenmesi ve bu kapsamda imar hattının düzenlenilmesi planlama ve şehircilik ilkeleri kapsamında 2863 ve 5226 sayılı yasalar gereği BKTVKBK’na iletilmek üzere plan değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
889 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1 pafta, 1239-1240-1241 parsellerde askı itirazı talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esasların 28.maddesi gereği sosyal donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
890 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Uludağ Çıkış Yolu Eski izmir Yolu arası Revize İmar planı kapsamında kalan H22d 01d 4b pafta 4539 ada 6 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, planlama ve şehircilik ilkeleri kapsamında plan bütünlüğünü bozucu niteliğinde olduğundan plan değişikliğinin uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
891 14.11.2011 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUnun Yalova yolu 1.Bölge Uygulama İmar planı kapsamında kalan H22d 02a 2c pafta, 6536 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi. ile ilgili raporu: Mecliste görüşülmesi sonucunda;hazırlanan rapora göre, şuyulandırma sonucu oluşan parsellerden bir defaya mahsus düzenleme ortaklık payı alınabildiğinden, parsel malikinin rızası olmadan terk yapılamayacağından ve ihdas olan yerlerde umumi hizmetlere ayrılan yerler olduğundan ihdas yapılamayacağından söz konusu plan değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
892 14.11.2011 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜnun 1 adet sürücü dahil 3-6 kişi kapasiteli yan ve arkası camlı, kapalı kasa Kamyonet satın alınması talebi ile ilgili yazısı: Mecliste görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 1 adet sürücü dahil, 3-6 kişi kapasiteli yan ve arkası camlı, kapalı kasalı kamyonet alınmasının 5393 Sayılı Kanunun 85/b maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
897 14.11.2011 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜnun Memur kadro değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı: Mecliste görüşülmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdarele Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"in 11. Maddesi ve geçici 4. maddesi çerçevesinde mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılmasına ve buna göre hazırlanan cetvellerinin onayının 5393 Sayılı Kanunun 49ncu maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
913 14.11.2011 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜnun Koğukçınar Mahallesi Dr.Sadık Ahmet Caddesi Kaleli İnşaat A.Ş yanında bulunan Kafeterya ve Wc’nin Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı: Mecliste görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Santral Garaj Altı-Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında Yeşil Alanda kalan Koğukçınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Kaleli İnşaat A.Ş. yanında bulunan Kafeterya+ Wc’nin, belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi adına tahsisi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
950 14.11.2011 - Boş -nun Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesindeki çok katlı binaların deprem tesiti ve zemin etüt projeleri bilgisi hakkında..(Önerge) ile ilgili yazısı: Mecliste görüşülmesi sonucunda; söz konusu talep ile ilgili gerekli işlemin yapılması için evrakın Başkanlık Makamına havalesine, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
951 14.11.2011 - Boş -nun Bosbek tarafından işletilen Otopark ve Personeli hakkında.(Önerge) ile ilgili yazısı: Mecliste görüşülmesi sonucunda; söz konusu talep ile ilgili gerekli işlemin yapılması için evrakın Başkanlık Makamına havalesine, Belediye Meclisinin 14.11.2011 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.


Osmangazi Belediye Meclisinin 14.11.2011 tarihinde yaptığı OLAĞAN, toplantısında alınan ve kesinleşen kararların özeti internette yayınlanmakta ve tanzim edilip imza altına alınan tutanakla da Belediyemiz İlan Tahtasına asılarak ilan edilmiştir.
 
2015 Temmuz
2015 Haziran
2015 Mayıs
2015 Nisan
2015 Mart
tüm sayılar >
 
Nasıl Yapılır ?

Vergi İşlemleri
Ruhsat İşlemleri
Ruhsat Denetim İzle/Öğren
İmar İşlemleri
Diğer İşlemler
Evlendirme İşlemleri
 

Bursa Osmangazi Belediyesi. 2012 Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sayfanın okunma sayısı:20