test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Dereçavuş mahallesi 4990 ada 1, 2, 3 4991 ada 171, 172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 239, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 262, 283, 284, 341, 342 parseller,  Hamitler Mahallesi 6392 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 100 parseller, kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 14.12.2021 gün ve 2696 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 24.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılacaktır.
Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur."

* Encümen Kararı
*Düzenleme Haritası
*Dağıtım Cetveli 
*Özet Cetveli 
Ovaakça Mahallesi, 6996 ada, 1 sayılı parselde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden düzenleme Belediye Encümeni’nin 23.12.2021 gün ve 2753 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 03.01.2022-03.02.2022 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur."

* Encümen Kararı 
* İmar Planı
*Düzenleme Haritası
*DOP Hesabı Düzenleme Cetveli
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :