test
x

--İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü


 Hüdavendigar Mahallesi, 4615 ada 1 parsel ile 4520 ada 11 ve 12 parselleri kapsayacak şekilde hazırlan düzenleme harita ve hesap cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden Encümen’in 10.03.2020 tarih ve 554 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 29.06.2020-29.07.2020 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır. İlgili harita ve hesap cetvelini görüntülemek için tıklayınız.
  Panayır Mahallesi, 2341 ada 115-117-118-119-187 sayılı parselleri kapsayacak şekilde hazırlan düzenleme harita ve hesap cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden Encümen’in 28.05.2020 tarih ve 798 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 29.06.2020-29.07.2020 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.İlgili harita ve hesap cetvelini görüntülemek için tıklayınız.
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :