test
x
Osmangazi Belediyesi
Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binalara Ait İlan Tablosu


S.No Yapının Maliki Baba Adı Adresi Ada Parsel Askı Tarihi   
1 Serkan ASLIM İbrahimpaşa Mahallesi Öğreten Sokak No:9 5674 5 29.06.2020
28.07.2020
(30 gün)


Belediyemiz Teknik Elemanlarca yapının yıkılacak derecede tehlike oluşturduğu görülerek Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Yapı sahibi olarak, Mail-i İnhidam yapının tarafınızdan 10 gün içerisinde güvenliğinin alınarak yıkılması ve molozlarının kaldırılması gerekmektedir. Yukarıda ilanı yapılan yapılar 30 günlük ilanı müteakip 10 gün içerisinde yıkılmadığı takdirde, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca belediyemizce resen yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlası ile tarafınıza tahakkuk ettirilecektir.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :