test
x
                                                                                             
                                                                                             OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

                                                                                                   YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binalara Ait İlan Tablosu

S.No Adresi Ada Parsel Askı İlan Tarihi(30 gün)
1

Gülbahçe Mah. 2. Sezer Çıkmazı Sok. No:7

1298 67 13.09.2021- 12.10.2021 


Belediyemiz Teknik Elemanlarca yapının yıkılacak derecede tehlike oluşturduğu görülerek Mail-i inhidam raporu düzenlenmiştir.

Yapı sahibi olarak, Mail-i inhidam yapnın tarafınızdan 10 gün içerisinde güvenliğinin alınarak yıkılması ve molozlarının kaldırılması gerekmektedir.

Yukarıda ilanı yapılan yapılar 30 günlük ilanı müteakip 10 gün içerisinde yıkılmadığı takdirde, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca belediyemizce resen yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlası ile tarafınıza tahakkuk ettirilecektir.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :