test
x

04.12.2019 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04 Aralık 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
8.
GÜNDEM:
1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 06 Kasım 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Sosyal İşler, Spor ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonunun, Özbekistan Buhara Şehri ile kardeş şehir olunması ile ilgili ortak raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Orhangazi Çıkmazı Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, İbrahimpaşa Mahallesi Karabaş Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği gereği tarifenin onaylanması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Ovaakça Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:1 adresinde bulunan tek katlı yapının Ovaakça Santral Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğanlı Mahallesi 3504 ada, 2 parselde bulunan Soğanlı Dolmuş Durakları-WC-Muhtarlık Hizmet Binası içindeki bölümlerin Soğanlı Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Küplüpınar Mahallesi 2533 ada, 4 parselde yapımı tamamlanan binanın kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi 6565 ada, 2 parsel ile Ahmetpaşa Mahallesi 5288 ada, 87 parsel sayılı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamzabey Mahallesi, 4836 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1119 ada, 93 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi 4751 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollagürani Mahallesi 5008 ada, 18-19-27-28-30 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Karabalçık Mahallesi 121 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, Tatlı Sokak, No:9 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 4. Hasat Sokak No:8 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi 618 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar Mahallesi, 4477 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 488 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 gün ve 693 sayılı Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7045 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6529 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 899 ada muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 786 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köy İlave Uygulama imar Planı kapsamında kalan 6534 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2692 ada ve muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10365 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 434 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4552 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2482- 2483 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10528 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında 3877 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Geçit Mahallesinde doğalgazı olmayan sokakların doğalgaz alabilmesi için plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 ada Uygulama İmar Planında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 807 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 2392-2393 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Plan zaiyat bedeli ödemelerine ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Planlı Alanlar Yönetmeliğine ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında kalan 4402 ada 2-3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7110 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6223 ada, 46 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Bem-Bir-Sen Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Başkan’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/440)
3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro ihdası ve mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2019/442)

3/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kırşehir Mucur Belediyesi ile kardeş şehir olunması ile ilgili yazısı, (2019/441)

3/4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İller Bankası veya yurtiçi bankalardan kredi kullanılması ile ilgili yazısı, (2019/426)

3/5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Kayhan Mahallesi Şadırvanlı Han’ın kiralama/tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/427)

3/6- Fen İşleri Müdürlüğünün, 27 Mahallede Muhtelif yerlerde Bordür, Tretuvar Bakım, Yapım ve Onarım İnşaat İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/428)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 6. Okul Caddesi No: 65 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/429)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çeltikköy Mahallesi 4507 ada, 75 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/430)

3/9- Fen İşleri Müdürlüğünün, Adalet Mahallesi 558 ada, 233-234 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/431)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 6261 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/432)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 7164-7165 adalar arasında kalan taşınmazlar ile Cesim Sokak No:6 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/433)

3/12- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2583 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/434)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 2. Gezgin Sokak No: 17-18-19-20 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/435)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mülkiyeti TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Veysel Karani Mahallesi 2980 ada,1 parselin satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/443)

3/15- Fen İşleri Müdürlüğünün, Avdancık Mahallesi 182 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/444)

3/16- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1469. İsimsiz Sokak isim değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/436)
3/17- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gündoğdu Mahallesi, 10240 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/437)

3/18- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili yazısı, (2019/438)

3/19- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Dürdaneköy Mahallesi 10040 ada, 566-657-569-1264 parseller ile 10071-10084 adalarda plan değişikliği ve 10040 ada, 545 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/439)

3/20- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğukkuyu Mahallesi 611 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/445)

3/21- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi 4394 ada, 11 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/446)

3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3877 ada, 1-2-4-5 parseller, 3876 ada, 1-2-3-9 parseller ile 3861-3862-3863-3875-3878-3882-3939-3940-3941-3945 adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/447)

3/23- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 3192 ada, 23 ve 24 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/448)

3/24- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-704 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/449)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :