test
x

08.01.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
08 Ocak 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
9.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 04 Aralık 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 2. Meram Sokak isminin Hamit Dede Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1469. İsimsiz Sokak isim değişikliği ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Veysel Karani Mahallesi 2980 ada,1 parselin satın alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kayhan Mahallesi Şadırvanlı Han içerisinde bulunan bölümlerin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi 2336 ada, 73-74 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi 7125 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi 6261 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4177 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 2. Gezgin Sokak No: 17-18-19-20 adreslerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Santral Garaj Mahallesi 3561 ada, 2-3-4-5-6-7-11 parseller, 3562 ada, 1 parsel, 3564 ada, 5 parsel, 3565 ada, 5 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çeltik Mahallesi 4507 ada, 75 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maksem Mahallesi 5482 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi Üzüm Sokak No:21 adresinde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Adalet Mahallesi 558 ada, 233-234 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi 727 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kuruçeşme Mahallesi 4241 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tuna Mahallesi 1739 ada, 35-36-37 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4204 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Avdancık Mahallesi 182 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kırcaali Mahallesi 3841 ada, 10-11-12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4277 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 8936 ada, 1 sayılı parselde şartlı bağış ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaşar Mahallesi 4474 ada, 82 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi - Orbay Caddesi arası ile Mevlana Caddesi - Karasu Caddesi arasında çocuk parkı ve park alanlarının Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/26- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6295 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/27- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 7164-7165 adalar arasında kalan taşınmazlar ile Cesim Sokak No:6 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/28- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 6. Okul Caddesi No: 65 adresinde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/29- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2524 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/30- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namıkkemal Mahallesi Sevgi Sokak Çıkmazının açılması için Park alanında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/31- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi 4365 ada, 7-8-9 sayılı parsellerin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 11503 ada, 1 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında 7520 ada, 5 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3953 ada, 8 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4306 ada, 1-19 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dürdane Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10040 ada, 516-545 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan muhtelif adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4394 ada, 9-10-11 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 7918 ada, 54 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4262 ada 26-27 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında 3193 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Alaşar 4476 ada 27-32-33 parsel, 4477 ada 1 parsel, 4478 ada 12,13 parseller Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili yazısı, (2019/465)

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personelin 2020 yılı Ücret Tespiti ile ilgili yazısı, (2019/492)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2020 yılı Geçici İş Pozisyonları ile ilgili yazısı, (2019/493)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun ve 5620 sayılı Kanun kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde görev yapan kişilere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genelgesine istinaden, ek ödeme yapılması ile ilgili yazısı, (2019/494)

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro ihdası ve mevcut boş memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2020/4)

3/6- Koordinasyon Müdürlüğünün, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen 2019 model Ford Cargo Damperli Kamyonun hibe olarak kabul edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/490)

3/7- Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2019/499)

3/8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili yazısı, (2019/500)

3/9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancı Mahallesi 177 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/477)

3/10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 1193 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/478)

3/11- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 435 ada, 10 parseldeki 1224,55 m2 hissenin Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/479)

3/12- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Sırameşeler Mahallesi 2402 ada, 389 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/498)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Bursa Ticaret Borsası İdari Bina İnşaatı Yapım İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/497)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Muhtelif Köylerde Yapılacak Olan Tadilat, Bakım, Onarım ve Çevre Düzenleme İşi ve Muhtelif Mahallelerde Park Yapılması İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/501)

3/15- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamitler Mahallesi 7255 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devri ile ilgili yazısı, (2020/1)

3/16- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mülkiyeti DSİ’ye ait Soğanlı Mahallesi 4127 ada, 1 parsel sayılı taşınmasın satın alınması ile ilgili yazısı, (2020/3)

3/17- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 9077 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/480)

3/18- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 6582 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ve Yunuseli Mahallesi 9002 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/481)

3/19- Fen İşleri Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi 2402 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/482)

3/20- Fen İşleri Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 6295 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/483)

3/21- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi 2280 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/484)

3/22- Fen İşleri Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi 2794 ada 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/485)

3/23- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4165 ada, 55 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/486)

3/24- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hamzabey Mahallesi 4843 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/487)

3/25- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2558 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/488)

3/26- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 665 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/489)

3/27- Fen İşleri Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mahallesi 5362-5363-5364-5365 adalar arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/491)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bodrum ve zemin katlardaki dükkanarda dükkan önüne gölgeleme amaçlı tente uygulamaları ile ilgili yazısı, (2019/466)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 12.06.2019 tarih ve 340 sayılı Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/467)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 06.12.2017 tarih 734 sayılı, 09.05.2018 tarih, 355 sayılı ve 09.05.2018 tarih 362 sayılı Meclis Kararların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/2)

3/31- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacamescit Mahallesi 4344 ada, 12 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/472)

3/32- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Doğanbey Mahallesi 7296 ada güneyinde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/473)

3/33- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi 6400 ada, 524 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/474)

3/34- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada, 159-160 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/475)

3/35- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, İmar planlarında belirtilen kat yükseklikleri ile ilgili yazısı, (2019/476)

3/36- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 7066 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/495)

3/37- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2586 ada, 69-74 parseller arasında kalan sokağa isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/468)

3/38- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesi 7389 ada,11 parselin cephesi ile Orkun, 6. Bayrak ve Nur Sokakların çıkışındaki sokağa isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/469)

3/39- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Küçükdeliller Mahallesi 1482. İsimsiz Sokağa isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/470)

3/40- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yenikent Mahallesi Fındık Sokak ve Sema Sokağın Emek Adnan Menderes Mahallesine bağlanması ile ilgili yazısı, (2019/471)

3/41- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 04.09.2019 tarih ve 482 sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/496)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :