test
x

05.02.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
05 Şubat 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
10.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 08 Ocak 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Engelliler ve Yaşlılar Komisyonunun, uygun noktalara engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilecekleri istasyon kurulması ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yenikent Mahallesi Fındık Sokak ve Sema Sokağın Emek Adnan Menderes Mahallesine bağlanması ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Küçükdeliller Mahallesi 1482. İsimsiz Sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, 04/09/2019 tarih ve 482 sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5640 ada, 4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Merkez Mahallesi Emir Sultan Caddesi No:42 adresinde bulunan binanın 2. Katının OSMEK Kursu yeri olarak kullanılması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gaziakdemir Mahallesi 5362-5363-5364-5365 adalar arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancı Mahallesi 177 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 435 ada, 10 parseldeki 1224,55 m2 hissenin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Soğanlı Mahallesi 4127 ada, 1 parsel sayılı taşınmasın satın alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Çeltik Mahallesi 4513 ada, 1 parsel, Elmasbahçeler Mahallesi 2177 ada, 1-2-5-9-10 parseller, Ovaakça Mahallesi 7146 ada, 11 parsel, Panayır Mahallesi 2327 ada, 5 parsel, Selçukhatun Mahallesi 5325 ada, 6-7-8-10-11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemize devri ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi 2402 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi 278 ada, 37 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Sırameşeler Mahallesi 2402 ada, 389 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2583 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 1193 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4326 ada, 9-11-12 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa 2. Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi (G.Ö.B.) 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan 6073 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7066 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsmetiye Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4067 ada, 13-14-16-17-18-23 ve 24 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 11511 ada, 1 parsel ve 1190 ada, 183 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 11578 ada 1 parsel kuzeyinde Trafo Alanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6782 ada, 34 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar planı kapsamında kalan 6239 ada, 1-2-3-4-5-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi 4476 ada, 27-32-33 parseller, 4471 ada, 1 parsel ve 4478 ada, 12-13 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 ada Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Plan Notları ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 7601 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mah. 7121 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3877 ada 1-2-4-5 parseller, 3876 ada 1-2-3-9 parseller ile 3861-3862-3863-3875-3878-3882-3939-3940-3941-3945 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Kültür İşleri Müdürlüğünün, Moğolistan Cumhuriyeti Arhangay Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2020/45)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İnkaya Mahallesi 107 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Dobruca Mahallesi 2293 ada, 1 parsel ve 2279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarla takası ile ilgili yazısı, (2020/20)

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının Belediyemize olan Katı Atık bedeli borcuna mahsuben Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Çiftehavuzlar Mahallesi 1545 ada, 1 parsel, Kükürtlü Mahallesi 3930 ada, 1 parsel, Alaşar Mahallesi 4476 ada, 39 parsel sayılı taşınmazların Belediyemize devri ile ilgili yazısı, (2020/22)

3/4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi 2377 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2020/43)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mollagürani Mahallesi 5009 ada, 1 ve 21 Parseldeki SMÖ Yapıların Restorasyonu İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/26)

3/6- Fen İşleri Müdürlüğünün, 40 Mahallede Muhletif Yerlerde Bordür, Tretuvar, Bakım, Yapım ve Onarım İnşaatı İşi ile 41 Mahallede Muhtelif Yerlerde Bordür, Tretuvar, Bakım, Yapım ve Onarım İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/23)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Meydanı ve Otoparkı İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/46)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Umumi WC Abdesthane ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/47)

3/9- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi 257 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/24)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi 3. Hasanağa Sokak No: 4-6-8-10 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/25)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 6392 ada, 39-65-68-70-72-73-74-116 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/42)

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Mahallesi 193 ada, 1 parsel ile Emek Mahallesi 296 ada,3 parsel ve 202 ada,5 parselle takası ile ilgili yazısı, (2020/40)

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz sınırlarımızda yapılan ayrık ve bitişik nizam yapılaşmalarda yük taşıyıcı sistem ile ilgili yazısı, (2020/21)

3/14- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bahar Mahallesi 431 ada, 13 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/29)

3/15- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Aksungur Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan BOTAŞ Boru hattında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/30)

3/16- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan BOTAŞ Boru hattında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/31)

3/17- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5190 ada, 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/32)

3/18- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 936 ada, 44 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/33)

3/19- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Sıtmapınarı Mevkii kapsamında kalan Ahmetbey Mahallesi 10018 ada, 59 sayılı parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2020/34)

3/20- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ovaakça Merkez Mahallesi 7815 ada, 10 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/35)

3/21- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenikaraman Mahallesi 761 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/36)

3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 893 ada, 1-2-3-4-5-6-12-16 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/37)

3/23- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revziyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Mahallesi 7390 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/38)

3/24- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar-Fatih Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Fatih Mahallesi 1105 ada, 6 parsel ve 1088 ada, 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/39)

3/25- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 305-306-730 parseler ile 130 ada,7 sayılı parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2020/41)

3/26- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 7676 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/44)

3/27- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1484. İsimsiz Sokağa isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/27)

3/28- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi güncelleme kapsamında, aynı isim almış cadde ve sokaklara Adres Kayıt sisteminde sıradaki cadde/sokak olarak numaralandırma işlemi için Numarataj Birimi’nin yetkilendirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/28)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :