test
x

ASANSÖRLÜ BİNA SORUMLULARINA DUYURU

  Yazı Boyutu - 14 +

            Günümüzde yüksek katlı yapılaşmanın artması asansör kullanımını günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Yüksek riskli ürünlerden olan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılabilmesinin temin edilmesi ve engellilerin erişiminin sağlanması asansörün aylık bakımlarının ve yıllık periyodik kontrolünün yaptırılması bina sorumlusunun yani apartman yöneticisinin temel görevidir.

             Şöyle ki; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24/06/2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin;

             “Bina sorumlusunun yükümlülükleri” başlıklı 15. Maddesi: (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenliği bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. (2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

             “Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi” başlıklı 21. Maddesi: (6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A Tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir…”

             “İdari yaptırımlar başlıklı 24. Maddesi (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6'ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır." (4)Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.” Hükümleri yer almaktadır.

Önemle Duyurulur!

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :