test
x

Asansörlü Binalarda Bina Sorumlularının Yükümlülükleri Duyuru Formu

  Yazı Boyutu - 14 +
       Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin taşındığı asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, piyasaya arz koşullarını kapsayan Piyasa Gözetim ve Denetimleri Bursa Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
 
        Günümüzde yüksek katlı yapılaşmanın artması asansör kullanımını günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Yüksek riskli ürünlerden olan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılabilmesinin temin edilmesi ve engellilerin erişiminin sağlanması bina sorumlusunun temel görevidir.
 
         04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” nin 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre "Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir." Hükmü, Yönetmeliğin 34’üncü maddesi 1’inci fıkrasında “ Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 34’üncü maddesi 2’inci fıkrasında “Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre;
  • Bina sorumlusu asansörün yılda en az bir defa periyodik muayenesinin yaptırmaktan,
  • Engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlamaktan sorumludur.
  • Bina sorumlusu mutlaka asansör bakımı hususunda yetkisi olan (Hizmet Yeterlilik Belgesi olan) yetkili servis ile aylık bakım sözleşmesi imzalamak zorundadır.
Aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesi 6’ncı fıkrasında “   Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.… “ hükmü yer almaktadır. Buna göre;
  • A tipi muayene kuruluşu tarafından insan can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturan uygunsuzlukları tespit edilerek kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvenli hale getirilmesi için 60 (altmış) gün süre verilen asansörler güvenli hale getirilmeli ve güvenli hale gelinceye kadar bina sorumlusunca kullanımına izin verilmemelidir.
  • Bu süre zarfında bina sorumlusunca güvenli hale getirilmediği tespit edilen asansörün ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmet dışı bırakılması gerekmektedir.
            Bina sorumlusu tarafından yaptırılması zorunlu olan yıllık periyodik kontrol sonucunda kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmemesi, kullanıma devam edilmesi ve söz konusu yıllık periyodik kontrolün yaptırılmaması durumunda;
  • İlgili bina sorumlusuna veya kat maliklerine aynı Yönetmeliğin 37’nci maddesi 1’inci fıkrasında belirtilen “Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna, asansör monte edene veya onun yetkili servisine Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır.” hükmü uyarınca1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun” gereği idari yaptırım uygulanmaktadır.      
  • Kamuoyuna duyurulur.                                 

OSMANGAZİ BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :