test
x

İl Afet Risk Azaltma Planının(İRAP) ve Eylemleri

  Yazı Boyutu - 14 +
Afet risklerinin azaltılması için amaç,hedef ve eylemlerin yer aldığı bir plan olan il afet risk azaltma planları (İRAP) illerimizde uygulanmaya başlandığı, etkin risk iletişiminin sağlanması amacıyla; 81 ilin İRAP'ın  Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığımızın web sitesinde, ilin kendi İRAP'ın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerimizin web sitesinde, il/ilçe düzeyinde faaliyet gösteren sorumlu kuruluşların İRAP'taki eylemlerinin sorumlu kuruluşların web sitesinde yer alması önem arz etmektedir.

İlgili İl Afet Risk Azaltma Planını (İRAP) ve Eylemlerini görüntülemek için tıklayınız.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :