test
x

Soğanlı Üretici Pazarında Yapılacak Tahsis Şartnamesi

  Yazı Boyutu - 14 +

Belediye Meclisinin 05.06.2013 tarih ve 482 sayılı kararına istinaden, Belediye Encümeninin 05.09.2013 tarih ve 2470 sayılı kararı gereği ve yürürlükte olan Yönetmelik doğrultusunda;ilçemiz sınırları dahilinde üretici pazarı kurulacaktır.
Pazar yerinde tezgah tahsisi talep edecek üretici esnafımızda aranacak şartlar aşağıdadır:
1. Pazar yerinde yapılacak tahsiste Osmangazi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde ikamet eden ve diğer Pazar yerlerinde satış yeri bulunmayan üreticilere öncelik verilecektir.
2. Satış yerleri sebze ve meyve üreticisi olan esnafa tahsis edilecektir.
3. Mezkur yönetmelikte belirtilen şartlar gereği: Pazar yeri haftanın Salı günü Soğanlı kapalı Pazar alanında sabit sınırlarla belirlenmiş (2.5mx3.5m ebadındaki) tezgahlardan oluşan 100 adet tezgah üzerinde kurulacaktır.
4. Pazar giriş ve kapanış saatlerine ( 06:00 – 14:00 ) uyulması zorunlu olup bu saatler haricinde mal getirme boşaltma olmayacaktır.
5. Tahsis sahipleri zabıta yönetmeliği Pazar yerleri yönetmenliği ve kabahatler kanununda öngörülen emir ve yasaklara uymak zorundadır.
6. Müracaat ve kura işlemleri Zabıta Müdürlüğünce yürütülecek olup kura komisyonu Zabıta Müdürünün belirleyeceği personel oda temsilcisi ve üretici esnaftan oluşacaktır.
7. Müracaat dosyaları en geç 30.09.2013 tarihine kadar Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorunludur.
8. Kura işlemi 21.10.2013 günü saat 10:00 de Elmasbahçeler Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Başvurularda istenecek belgeler:
1-Zabıta Müdürlüğünden temin edilecek Başvuru Dilekçesi
2-Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı olduğunu gösterir belge (Ziraat Odası kaydı da geçerlidir.)
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-İkametgah belgesi
5-Üç(3) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZAR YERİ TAHSİS İLANI
12.07.2012 tarih ve 281351 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar yerleri hakkındaki yönetmelik hükümlerinin 3. Bölüm 12. Maddesindeki şartları taşıyan üreticilere; belediyemize ait Soğanlı Kapalı Pazar yerinde haftanın Salı günleri kurulacak olan üretici pazarı için müracaatlar Zabıta Müdürlüğü Pazar bürosuna 30.09.2013 tarihine kadar şahsen yapılacaktır. Tahsis şartnamesi Pazar Bürosun’ dan tedarik edilecektir.
Başvurularda istenecek belgeler:
1-Zabıta Müdürlüğünden temin edilecek Başvuru Dilekçesi
2-Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı olduğunu gösterir belge (Ziraat Odası kaydı da geçerlidir.)
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-İkametgah belgesi
5-Üç(3) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :