test
x

Tehlike Arz Eden Hayvanlar

  Yazı Boyutu - 14 +
 İlgi :  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Yaban Hayatı Daire Başkanlığı)'nün 08.12.2021 tarihli ve E-26137614-280.01.02-3678214 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüzün ilgi tarih ve sayılı yazısına istinaden; 7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (l) bendi "Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek,takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır" şeklinde değiştirilmiştir.
Bu kapsamda, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine dair Bakanlığımızca ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American
Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiş olup tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili hususların yer aldığı 07.12.2021 tarih ve 2021-48 sayılı "Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge" yazımız ekinde bulunmaktadır.
Söz konusu Genelgede yer alan "Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri, bu Genelge yürürlüğe girdiği tarihte elinde bulunduranlardan, 14.01.2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında 5199 sayılı Kanunda öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmayacaktır." hükmü gereğince bahsi geçen hayvanları bulunduran hayvan sahiplerinin 14.01.2022 tarihine kadar yükümlülükleri olan işlemleri yapabilmesi maksadıyla  ilgililere duyurulur.


Tehlike Arz Eden Köpek Irklarını görüntülemek için tıklayınız.

2021-48 sayılı "Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge"    E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :