test
x

Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin kiralanması işi;

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
24.03.2016

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin kiralanması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

 

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 115 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       330,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 120 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 121 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 128 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       330,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 129 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 130 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

             Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                     :                       330,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 141 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 142 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       330,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 143 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

           Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                   :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 55 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

           Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                   :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 147 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

           Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                   :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 148 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 149 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

                         Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                         Geçici Teminat Miktarı                                            :                       300,00-TL

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 135 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

                Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                                  :                  11.000,00-TL+KDV

                Geçici Teminat Miktarı                                                           :                       330,00-TL

 

 • Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 139 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

                       Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                           :                       300,00-TL

 

      İhalenin Yapılacağı Yer                                            : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

 

   İhale Tarih ve Saati                                                    : 24 Mart 2016 Perşembe günü, saat 14:00 de

 

  İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati          : 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14.00’e kadar           

 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

 1. a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
 2. b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
 3. c) Tebligat için yazılı adres beyanı
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
 6. g) Noter tasdikli imza sirküsü
 7. h) İlgili meslek kuruluşuna/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

Tüzel Kişiler ;

 1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
 2. b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 3. c) Ticaret Sicil Gazetesi
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

         f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

         g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1-      Kiralama ve gayrimenkul satış ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  
          24 Mart 2016 tarihi saat            14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 

2-      İhaleye, belediyeye ait kira borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

3-      İsteklinin başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

 

   İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı
  satış bedeli  20,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

 

Bursa’da         : 15 Mart 2016,  18 Mart 2016 tarihlerinde

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :