test
x

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
12.07.2011 0 0

1-Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Altınova Mahallesi Hobi Bahçeleri E-9 nolu 402,81m² Hobi Bahçesinin 31.12.2012 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 247,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 699,50-TL 2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- İsmetiye Mahallesi İstiklal Caddesi No:41/B (9,30 m²) deki Dükkanın 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 134,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 570,00-TL 3- Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Tahtakale Mahallesi Tahtakale Çarşısı İçi No:14 (9,30m²) Dükkanın 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 250,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.062,00-TL 4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Akpınar Mahallesi Akpınar Semt Çarşısı İçi No:7 nolu Dükkanın (50 m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 254,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 3.236,97-TL 5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Akpınar Mahallesi Akpınar Semt Çarşısı İçi No:5 nolu Dükkanın (25 m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 300,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.275,00-TL 6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Akpınar Mahallesi Akpınar Semt Çarşısı İçi No:6 nolu Dükkanın (25 m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 300,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.275,00-TL 7- Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Demirtaş-Sakarya Mahallesi 43. Sokak üzerindeki Dükkanın (87 m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 200,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 2.549,00-TL 8- Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Hamitler Mahallesi Hüsnü Güzel Cadde No: Bila (Yenibağlar Pazaryeri içi) Çay Ocağı-Wc’nin (66m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 100,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.275,00-TL 9- Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Emek-Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi sıra dükkanlar arkası mescit altı Wc’ nin 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 100,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.275,00-TL 10- Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Alemdar Mahallesi (Aydoğdu Sokak) Semt Pazarı içindeki Çay Ocağı ve Wc’nin (32 m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 250,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.062,00-TL 11- Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Panayır Mahallesi Bursa Otokoop 9. Blok No:26/A adresindeki Çay Ocağının (29m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 250,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.062,00-TL 12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Panayır Mahallesi Semt Pazarı İçindeki Çay Ocağı ve Wc’nin (50m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 300,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.275,00-TL 13- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Yeşilova Mahallesi Güllüce Sokak 2. Kemer Sokak Sabit Semt Pazarı içi Büfenin (18m²) 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 450,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 1.912,00-TL 14- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Yeşilova Mahallesi Güllüce Sokak 2. Kemer Sokak Sabit Semt Pazarı içindeki Çay Ocağı(16 m²) ve Wc (20 m²)nin 31.12.2013 tarihine kadar kiralanması işi. Aylık Tahmini Kira Bedeli : 500,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 2.124,00-TL İhalenin Yapılacağı Yer :Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İhale Tarih ve Saati : 12 Temmuz 2011 Salı günü, saat 14:00 de İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar : Gerçek Kişiler ; a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan) b) İkametgah Belgesi c) Tebligat için yazılı adres beyanı d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge g) Noter tasdikli imza sirküsü Tüzel Kişiler ; a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge c) Ticaret Sicil Gazetesi d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi, g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü. Not: İstekliler Belediyemize herhangi bir kira borcu bulunmaması halinde katılabilirler. İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 10,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :