test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 17

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
09.08.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, Gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 2. Kat  (173,10 m² 4+1 ) de bulunan 6  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           392.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  11.760,00-TL 
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A2 Blok 4. Kat  (135,61 m² 3+1 ) de bulunan 7  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           332.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.960,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A5 Blok 5. Kat  (143,32 m² 3+1 ) de bulunan  13  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           340.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.200,00-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 3. Kat  (135,99 m² 3+1 ) de bulunan 9  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           345.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.350,00-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 5. Kat  (135,99 m² 3+1 ) de bulunan  17  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           338.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.140,00-TL

6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10427  ada, 1 sayılı parselde  bulunan B Blok 2. Kat  (148,61 m² 3+1 ) de bulunan  14  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           333.500,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.005,00-TL
7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Yunuseli Mahallesi 7365 ada,  6 sayılı parsel bulunan  (198,40m²) arsa niteliğindeki daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           180.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  9.000,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     :  09 Ağustos 2018   Perşembe günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  09 Ağustos  2018  Perşembe  günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 09 Ağustos  2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..
İlan tarihleri:

Bursa’da : 28  Temmuz  2018,   31 Temmuz 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :