test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 21

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
25.09.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kat karşılığı yapılan gayrimenkullerin satılması işi ve  diğer gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 5. Kat  (122,42 m² 2+1 ) de bulunan 17  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           302.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 9.060,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A5 Blok 2. Kat  (159,74 m² 3+1 ) de bulunan 6  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           403.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                12.090,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 2. Kat  (117,38 m² 2+1 ) de bulunan 7  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           294.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 8.820,00-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 5. Kat  (122,42 m² 2+1 ) de bulunan 18  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           302.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 9.060,00-TL
5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 3. Kat  (117,37 m² 2+1 ) de bulunan 11  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           292.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                8,760,00-TL
6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan F3 Blok 5. Kat  (117,61 m² 2+1 ) de bulunan 19  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           293.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    8.790,00-TL
7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10315  ada, 1 sayılı parselde  bulunan A Blok 2. Kat  (144,92 m² 3+1 ) de bulunan 12  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           339.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                10.170,00-TL
8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10316  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 1. Blok 4. Kat  (137,09 m² 3+1 ) de bulunan 27  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           327.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    9.810,00-TL

9- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10316  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 1. Blok  3. Kat  (107,48 m² 2+1 ) de bulunan 23  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           264.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    7.920,00-TL
10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10316  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 1. Blok  2. Kat  (107,48 m² 2+1 ) de bulunan 14  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           250.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    7.500,00-TL
11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10323  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 2.Blok  1. Kat  (151,00 m² 3+1 ) de bulunan 4  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :                299.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    8.970,00-TL
12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10324  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 4.Blok  3. Kat  (104,06 m² 3+1 ) de bulunan 13  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :               329.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  9.870,00-TL
13- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10324  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 4.Blok  5. Kat  (138,62 m² 3+1 ) de bulunan  21  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :               324.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  9.720,00-TL
14- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10427  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  D Blok Zemin Kat  (113,04 m² 3+1 ) de bulunan 2  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           246.200,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    7.386,00-TL
15- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Mahallesi Sakarya Mahallesi  Celal Bayar Caddesi  Osmangazi Apt. No:98  (85,00 m² ) de bulunan  4  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           120.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı     :                    3.600,00-TL
16- Mülkiyeti Belediyemize ait;  Osmangazi İlçesi;  4301 ada 18  parsel üzerinde bulunan yapının  Zemin Kat ve Bahçe WC (85m²) , 1. Kat  (96 m²),2. Kat  (115m²)  sosyal projelerde kullanılmak (ticari faaliyetlerde kullanılmamak) kaydıyla    31.12.2027  tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
        Tahmini Aylık Kira Bedeli  :               900,00-TL+KDV
        Geçici Teminat Miktarı       :                    10.800,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer   : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     : 25 Eylül 2018  Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  25 Eylül  2018  Salı  günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.


Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 25 Eylül  2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

*İlan listesinde 16.  Sıradaki ihaleye katılmak isteyenler bu belgeyi getirecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 15 Eylül  2018,   18 Eylül 2018 tarihlerinde
İletişim: Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Md./0224 444 16 01/5040-dahili
Vakıfbank IBAN No: TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 (Geçici Teminat detaya yazılacak)

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :