test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 28

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
22.11.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kat karşılığı yapılan gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A1 Blok 1. Kat  (135,61 m² 3+1 ) de bulunan  2  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           324.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    9.720,00-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A3 Blok 1. Kat  (122,42 m² 2+1 ) de bulunan  2  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           296.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.880,00-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C1 Blok 1. Kat  (135,99 m² 3+1 ) de bulunan  2  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           333.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.990,00-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C1 Blok 3. Kat  (135,99 m² 3+1 ) de bulunan  9  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           340.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.200,00-TL
5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  F1 Blok 1. Kat  (136,08 m² 3+1 ) de bulunan  2  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           333.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.990,00-TL
6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  F1 Blok 4. Kat  (117,43 m² 2+1 ) de bulunan  15  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           314.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  9.420,00-TL
7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  F2 Blok 3. Kat  (117,42 m² 2+1 ) de bulunan  5  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           311.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.330,00-TL
8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10314  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B Blok 5. Kat  (146,87 m² 3+1 ) de bulunan   27  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           356.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.680,00-TL

9- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10314  ada, 1 sayılı parselde  bulunan D Blok 1. Kat  (146,90 m² 3+1 ) de bulunan   3  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           349.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.470,00-TL

10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10322  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  2. Blok 2. Kat  (138,55 m² 3+1 ) de bulunan    11 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           324.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 9.720,00-TL

11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10322  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  2. Blok 5. Kat  (138,55  m² 3+1 ) de bulunan   32  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           321.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.630,00-TL

12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10323  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  4. Blok 2. Kat  (112,00 m² 2+1 ) de bulunan  5 nolu daire  niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 

Tahmini Satış Bedeli    :           272.000,00-TL
Geçici Teminat Miktarı   :                  8.160,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     :  22 Kasım 2018  Perşembe günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  22 Kasım  2018  Perşembe  günü saat 14.00’e kadar 


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 22 Kasım  2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten  sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri  Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70  hesabına geçici teminat adı ile  ödeme yapılabilir.   

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 11 Kasım  2018,  15 Kasım 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :