test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 32

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
13.12.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tarafından  kat karşılığı yapılan gayrimenkullerin kiralanması  işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A4 Blok Zemin Kat  (121,80 m² ) ta bulunan  11  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
Tahmini  Aylık Kira Bedeli  :           2.400,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı   :               2.592,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A5 Blok Zemin Kat  (80,71m² ) ta bulunan 18  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
Tahmini  Aylık Kira Bedeli  :           1.600,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı   :               1.728,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B3 Blok Zemin Kat  (116,79m² ) ta bulunan 21 nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
Tahmini  Aylık Kira Bedeli  :           3.050,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı   :               3.294,00-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B3 Blok Zemin Kat  (79,75m² ) ta bulunan 22 nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
Tahmini  Aylık Kira Bedeli  :           2.200,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı   :        2.376,00-TL
5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C  Blok Zemin Kat  (37,39m² ) ta bulunan 1 nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
     Tahmini  Aylık Kira Bedeli  :          1.000,00-TL+KDV
                    Geçici Teminat Miktarı  :         1.080,00-TL
6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10309  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C  Blok Zemin Kat  (36,63m² ) ta bulunan 2  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.000,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.080,00-TL
7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A1 Blok Zemin Kat  (66,10m² ) ta bulunan 11  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.500,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.620,00-TL

8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A1 Blok Zemin Kat  (79,65m² ) ta bulunan 12  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.750,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.890,00-TL
9- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A2 Blok Zemin Kat  (79,65m² ) ta bulunan 11  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.750,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.890,00-TL
10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A2 Blok Zemin Kat  (72,40m² ) ta bulunan 12  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.650,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.782,00-TL
11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  A6 Blok Zemin Kat  (74,36m² ) ta bulunan 1  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.950,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.106,00-TL
12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B1 Blok Zemin Kat  (125,27m² ) ta bulunan 16  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.450,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.646,00-TL
13- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B1 Blok Zemin Kat  (79,83m² ) ta bulunan 17  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.700,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.836,00-TL
14- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B1 Blok Zemin Kat  (70,28m² ) ta bulunan 18  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.050,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.214,00-TL
15- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B1 Blok Zemin Kat  (73,57m² ) ta bulunan 19  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.900,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.052,00-TL
16- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C2 Blok Zemin Kat  (74,77m² ) ta bulunan 21  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.050,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.214,00-TL

17- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C2 Blok Zemin Kat  (80,52m² ) ta bulunan 22  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.700,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.836,00-TL
18- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C2 Blok Zemin Kat  (119,39m² ) ta bulunan 23  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          3.100,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         3.348,00-TL
19- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  C2 Blok Zemin Kat  (83,97m² ) ta bulunan 24  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.200,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.376,00-TL
20- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  D1 Blok Zemin Kat  (79,57m² ) ta bulunan 11  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.700,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.836,00-TL
21- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  D1 Blok Zemin Kat  (104,02m² ) ta bulunan 12  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.200,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.376,00-TL
22- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  E1 Blok Zemin Kat  (66,13m² ) ta bulunan 11  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.400,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.512,00-TL
23- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  E1 Blok Zemin Kat  (79,64m² ) ta bulunan 12  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.650,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.782,00-TL
24- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan E2 Blok Zemin Kat  (72,43m² ) ta bulunan 11  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.550,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.674,00-TL
25- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan E2 Blok Zemin Kat  (79,64m² ) ta bulunan 12  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.650,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.782,00-TL
26- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan E3 Blok Zemin Kat  (121,23m² ) ta bulunan 22  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.200,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.376,00-TL
27- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan E4 Blok Zemin Kat  (123,17m² ) ta bulunan 11  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.600,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.808,00-TL
28- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan E6 Blok Zemin Kat  (78,75m² ) ta bulunan 1  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.050,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.214,00-TL
29- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok Zemin Kat  (84,97m² ) ta bulunan 22  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.650,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.782,00-TL
30- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok Zemin Kat  (74,60m² ) ta bulunan 23  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.050,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.214,00-TL
31- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok Zemin Kat  (78,74m² ) ta bulunan 24  nolu dükkanın  niteliğindeki   gayrimenkulün 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          2.050,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         2.214,00-TL
32- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Nilüferköy Mahlallesi 7997 ada, 8 parselde ekli  krokide yer alan 47.06 m² lik kısmının 31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          1.000,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.080,00-TL
33- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Dağakça Mahallesi  246 (16.062,00m²)  ve 248 (5.300,00 m²) parsellerde bulunan tarlaların  31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :          150,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.620,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer    : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati    :  13 Aralık 2018  Perşembe günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati: 13 Aralık  2018   Perşembe  günü saat 12.00’ye kadar

 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 13 Aralık  2018 tarihi saat 12:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten  sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri  Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70  hesabına geçici teminat adı ile  ödeme yapılabilir.   

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 03 Aralık  2018, 06 Aralık 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :