test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 5

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
08.05.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi;  5910 ada, 9 sayılı parselde bulunan Şahabettinpaşa Mh. Çeşmeciler Sk. Çeşmeci Apt. No:8 Z. Kat 3 nolu bağımsız bölümün (90m²) satılması işi.
  
 Tahmini Satış Bedeli    :           115.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   3.450,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi;  2638 ada 35 sayılı parselde bulunan Sakarya Mh. Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 2. Kat 4 nolu bağımsız bölümün (85m²) satılması işi.
  
 Tahmini Satış Bedeli    :           120.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   3.600,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi;  2638 ada 35 sayılı parselde bulunan Sakarya Mh. Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 3. Kat 6 nolu bağımsız bölümün (88m²) satılması işi.
  
 Tahmini Satış Bedeli    :           125.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   3.750,00-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi;  5273 ada 5 sayılı parselde bulunan Aktarhüssam Mh. Ilgarlar Sk. Bayram Apt. No:3 4. Kat 10 nolu bağımsız bölümün (72m²) satılması işi.
  
 Tahmini Satış Bedeli    :           125.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   3.750,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati     :  8 Mayıs 2018 Salı günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  8 Mayıs 2018 Salı günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  8 Mayıs 2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.


Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..


İlan tarihleri:

Bursa’da :27 Nisan 2018,    30 Nisan 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :