test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 9

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
07.06.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 10310 ada  1 parselde Atış İnşaat firması tarafından kat karşılığı yapılan gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A1 Blok 1. Kat  (135,61 m²  3+1 ) de bulunan 2 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           311.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.330,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A1 Blok 5. Kat  (135,61 m²  3+1 ) de bulunan 10 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           330.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.900,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A2 Blok 2. Kat  (135,61 m²  3+1 ) de bulunan 3 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           319.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.570,00-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A2 Blok 3. Kat  (135,61 m²  3+1 ) de bulunan 6 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           333.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.990,00-TL
5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A2 Blok 4. Kat  (135,61 m²  3+1 ) de bulunan 7 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           332.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.960,00-TL
6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A2 Blok 5. Kat  (135,61 m²  3+1 ) de bulunan 10 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           326.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.780,00-TL
7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 1. Kat  (122,42 m²  2+1 ) de bulunan 2 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           284.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  8,520,00-TL
8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 1. Kat  (117,38 m²  2+1 ) de bulunan 4 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           275.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.250,00-TL
9- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 2. Kat  (173,10 m²  4+1 ) de bulunan 5 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           396.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 11.880,00-TL
10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 2. Kat  (117,38 m²  2+1 ) de bulunan 7 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           294.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.820,00-TL
11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 3. Kat  (173,10 m²  4+1 ) de bulunan 9 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           404.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 12.120,00-TL
12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 4. Kat  (173,10 m²  4+1 ) de bulunan 13 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           413.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 12.390,00-TL
13- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 4. Kat  (117,38 m²  2+1 ) de bulunan 15 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           306.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.180,00-TL
14- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 5. Kat  (122,42 m²  2+1 ) de bulunan 18 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           302.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.060,00-TL
15- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A3 Blok 5. Kat  (117,38 m²  2+1 ) de bulunan 20 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           292.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.760,00-TL
16- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A4 Blok 3. Kat  (143,39 m²  3+1 ) de bulunan 5 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           347.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.410,00-TL
17- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A4 Blok 3. Kat  (143,39 m²  3+1 ) de bulunan 6 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           356.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.680,00-TL


18- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A5 Blok 1. Kat  (143,32 m²  3+1 ) de bulunan 1 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           321.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.630,00-TL
19- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan A5 Blok 5. Kat  (143,32 m²  3+1 ) de bulunan 13 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           340.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.200,00-TL
20- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C1 Blok 1. Kat  (135,99 m²  3+1 ) de bulunan 2 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           319.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.570,00-TL
21- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C1 Blok 2. Kat  (117,37 m²  2+1 ) de bulunan 8 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           286.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.580,00-TL
22- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C1 Blok 3. Kat  (135,99 m²  3+1 ) de bulunan 9 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           326.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.780,00-TL
23- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C1 Blok 3. Kat  (117,37 m²  2+1 ) de bulunan 11 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           307.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.210,00-TL
24- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C1 Blok 4. Kat  (117,37 m²  2+1 ) de bulunan 16 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           298.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.940,00-TL
25- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C1 Blok 5. Kat  (135,99 m²  3+1 ) de bulunan 17 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           319.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.570,00-TL
26- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 1. Kat  (135,99 m²  3+1 ) de bulunan 2 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           301.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.030,00-TL


27- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 2. Kat  (117,37 m²  2+1 ) de bulunan 8 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           301.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.030,00-TL
28- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 3. Kat  (135,99 m²  3+1 ) de bulunan 9 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           345.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.350,00-TL
29- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 3. Kat  (117,37 m²  2+1 ) de bulunan 11 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           292,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.760,00-TL
30- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 4. Kat  (117,37 m²  2+1 ) de bulunan 16 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           313,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.390,00-TL
31- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan C2 Blok 5. Kat  (135,99 m²  3+1 ) de bulunan 17 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           338,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.140,00-TL
32- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 1. Kat  (136,08 m²  3+1 ) de bulunan 2 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           319,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.570,00-TL
33- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 1. Kat  (117.43 m²  2+1 ) de bulunan 4 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           276,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.280,00-TL
34- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 2. Kat  (136,08 m²  3+1 ) de bulunan 5 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           342,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.260,00-TL
35- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 2. Kat  (117.43 m²  2+1 ) de bulunan 7 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           289,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.670,00-TL


36- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 3. Kat  (117.43 m²  2+1 ) de bulunan 12 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           298,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.940,00-TL
37- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 4. Kat  (136,08 m²  3+1 ) de bulunan 13 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           356,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.680,00-TL
38- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 4. Kat  (117.43 m²  2+1 ) de bulunan 15 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           301,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.030,00-TL
39- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 5. Kat  (136,08 m²  3+1 ) de bulunan 18 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           339,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   10.170,00-TL
40- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 5. Kat  (117.43 m²  2+1 ) de bulunan 20 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           292,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.760,00-TL
41- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F2  Blok 3. Kat  (117.43 m²  2+1 ) de bulunan 5 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           298,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.940,00-TL
42- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F2  Blok 3. Kat  (117.43 m²  2+1 ) de bulunan 6 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           295,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.850,00-TL
43- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F3 Blok 1. Kat  (136,08 m²  3+1 ) de bulunan 1 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :          306,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.180,00-TL
44- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F3 Blok 1. Kat  (117,61 m²  2+1 ) de bulunan 3 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           276,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.280,00-TL


45- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F3 Blok 3. Kat  (117,61 m²  2+1 ) de bulunan 12 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           296,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.880,00-TL

46- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F3 Blok 4. Kat  (136,08 m²  3+1 ) de bulunan 14 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           341,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   10.230,00-TL
47- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F3 Blok 5. Kat  (136,08 m²  3+1 ) de bulunan 17 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           324,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.720,00-TL
48- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310 ada, 1 sayılı parselde  bulunan F3 Blok 5. Kat  (117,61 m²  2+1 ) de bulunan 19 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           293,000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.790,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu


İhale Tarih ve Saati     :  07 Haziran 2018 Perşembe günü, saat 14:00 de


İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  07 Haziran 2018 tarihi saat 12:00’ye kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:
Bursa’da :27 Mayıs 2018,     31 Mayıs 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :