test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması ve kiralanması işi ihalesi 18

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
14.08.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kat karşılığı yapılan gayrimenkullerin satılması işi ve  diğer gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10310  ada, 1 sayılı parselde  bulunan F1 Blok 2. Kat  (136,08 m² 3+1 ) de bulunan 5  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           342.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.260,00-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10323  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 5. Blok  4. Kat  (167.00 m² 4+1 ) de bulunan 14  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           387.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  11.610,00-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10323  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 4.. Blok  1. Kat  (151.00 m² 3+1 ) de bulunan  3  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           323.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.690,00-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10324  ada, 1 sayılı parselde  bulunan 5. Blok  3. Kat  (163,29 m² 4+1 ) de bulunan 14  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           357.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.710,00-TL
5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10427  ada, 1 sayılı parselde  bulunan F Blok  3. Kat  (145,58 m² 3+1 ) de bulunan 19  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           330.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.900,00-TL
6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mahallesi 10428  ada, 1 sayılı parselde  bulunan  B Blok  3. Kat  (146,67 m² 3+1 ) de bulunan 15  nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :           344.100,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.323,00-TL
7- Mülkiyeti Belediyemize ait;  Osmangazi İlçesi; Orhanbey Mh.  6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 32  nolu dükkanın (4,60m²)   31.12.2020  tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
        Tahmini Aylık Kira Bedeli  :                 310,00-TL+KDV
        Geçici Teminat Miktarı       :            1.116 ,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     :  14 Ağustos 2018  Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  14 Ağustos 2018  Salı  günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 14 Ağustos  2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

*İlan listesinde 7.  Sıradaki ihaleye katılmak isteyenler bu belgeyi getirecektir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..
İlan tarihleri:

Bursa’da : 4 Ağustos  2018,   07 Ağustos 2018 tarihlerinde

Not: Geçici Teminat ve Şartname bedeli Belediye veznemize evrakların tesliminden sonra yatırılabileceği gibi altta yazılı IBAN numaramızada yatırılabilir.(açıklamaya geçici teminat ve şartname bedeli yazılmak zorunda)

OSMANGAZİ BELEDİYESİ VERGİ GELİRLERİ 
Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi
TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :