test
x

Osmangazi Belediyesi 2886 sayılı ihale kanuna istinaden satış 2

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
29.03.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 10323 ada  1 parselde bulunan gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/e  maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.1  (151 m²  3+1 ) de bulunan 4 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           299.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.970,00-TL
2- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.2  (112 m²  2+1 ) de bulunan 5 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           262.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   7.860,00-TL
3- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.2  (167 m²  4+1 ) de bulunan 6 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           372.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 11.160,00-TL
4- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.3  (139 m²  3+1 ) de bulunan 11 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           330.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.900,00-TL
5- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.3  (139 m²  3+1 ) de bulunan 12 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           317.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.510,00-TL
6- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.4  (112 m²  2+1 ) de bulunan 13 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           267.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.010,00-TL
7- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.4  (167 m²  4+1 ) de bulunan 14 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            380.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  11.400,00-TL
8- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.5  (139 m²  3+1 ) de bulunan 19 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            327.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    9.810,00-TL
9- Soğanlı Mahallesi 2. Blok K.5  (139 m²  3+1 ) de bulunan 20 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            314.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    9.420,00-TL
10- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K.1  (179 m²  4+1 ) de bulunan 2 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            357.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.710,00-TL


11- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K.1  (151 m²  3+1 ) de bulunan 3 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            323.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.690,00-TL
12- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K.2  (112 m²  2+1 ) de bulunan 5 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            261.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    7.830,00-TL
13- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K.2  (139 m²  3+1 ) de bulunan 8 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            320.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    9.600,00-TL
14- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K.3  (167 m²  4+1 ) de bulunan 10 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            383.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  11.490,00-TL
15- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K.5  (167 m²  4+1 ) de bulunan 18 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            379.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  11.370,00-TL
16- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K.5  (139 m²  3+1 ) de bulunan 19 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            339.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                  10.170,00-TL
17- Soğanlı Mahallesi 4. Blok K. Zemin  (101 m²  2+1 ) de bulunan 21 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :            202.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    6.060,00-TL
18- Soğanlı Mahallesi 5. Blok K.1  (151 m²  3+1 ) de bulunan 4 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           305.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.150,00-TL
19- Soğanlı Mahallesi 5. Blok K.2  (167 m²  4+1 ) de bulunan 6 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           379.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 11.370,00-TL
20- Soğanlı Mahallesi 5. Blok K.3  (139 m²  3+1 ) de bulunan 12 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           324.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   9.720,00-TL
21- Soğanlı Mahallesi 5. Blok K.4  (167 m²  4+1 ) de bulunan 14 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           387.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 11.610,00-TL
22- Soğanlı Mahallesi 8. Blok K.1  (124 m²  2+1 ) de bulunan 5 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           264.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   7.920,00-TL


23- Soğanlı Mahallesi 8. Blok K.1  (179 m²  4+1 ) de bulunan 6 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           357.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                 10.710,00-TL
24- Soğanlı Mahallesi 8. Blok K.5  (112 m²  2+1 ) de bulunan 21 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           271.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   8.130,00-TL
25- Soğanlı Mahallesi 8. Blok K.5  (167 m²  4+1 ) de bulunan 22 nolu daire niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           379.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   11.370,00-TL
İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     :  29  Mart 2018  Perşembe günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  29 Mart 2018  Perşembe günü saat 14.00’e kadar 
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü
Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  29 Mart 2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..
İlk İlan tarihleri:

Bursa’da :04 Mart 2018,     07 Mart 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :