test
x

Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin kiralanması işi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
23.02.2016

                               OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin kiralanması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

 1)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
    yerleşim  planında bulunan 195 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
     10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

                                  Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  15.000,00-TL+KDV

                                  Geçici Teminat Miktarı                                    :                       450,00-TL

 2)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 159 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
     10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

                             Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

                              Geçici Teminat Miktarı                                   :                       330,00-TL

 3)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 136 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
     10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

                        Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                    :                       330,00-TL

 4)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
    yerleşim  planında bulunan 137 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
     10 yıllığına  kiraya verilmesi işi.

                    Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

                     Geçici Teminat Miktarı                                   :                       300,00-TL
 
 5)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
    yerleşim planında bulunan 144 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
    10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

                Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

                Geçici Teminat Miktarı                                    :                       300,00-TL

 6)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 90 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
     10 yıllığına  kiraya verilmesi işi.

               Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

              Geçici Teminat Miktarı                                     :                       300,00-TL

 7)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 53 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
     10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

              Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

              Geçici Teminat Miktarı                                    :                       300,00-TL

 8)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
    yerleşim  planında bulunan 26 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
   10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

             Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                     :                       300,00-TL

 9)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
    yerleşim  planında bulunan 30 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
     10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

           Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                   :                       330,00-TL

 10)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
      yerleşim  planında bulunan 122 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
      10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

             Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  10.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                     :                       300,00-TL

 11)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
      yerleşim planında bulunan 80 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
      10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       330,00-TL

 12)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
      yerleşim planında bulunan 100 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
      10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

           Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                   :                       330,00-TL

 13)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
      yerleşim  planında bulunan 79 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
      10 yıllığına  kiraya verilmesi işi.

           Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                   :                       330,00-TL

14)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 123 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
    10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

            Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                            :                  11.000,00-TL+KDV

            Geçici Teminat Miktarı                                    :                       330,00-TL

 15)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim  planında bulunan 91 nolu tezgahın(Çarşamba günü kurulacak pazarda) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
    10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

              Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

              Geçici Teminat Miktarı                                            :                       300,00-TL

 

 

 

İhalenin Yapılacağı Yer                                              : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

 

İhale Tarih ve Saati                                                    : 23 Şubat 2016 Salı günü, saat 14:00 de

 

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati                        : 23 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00’e kadar        

 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

 1. a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
 2. b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
 3. c) Tebligat için yazılı adres beyanı
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
 6. g) Noter tasdikli imza sirküsü
 7. h) İlgili meslek kuruluşuna/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

Tüzel Kişiler ;

 1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
 2. b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 3. c) Ticaret Sicil Gazetesi
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1-      Kiralama ve gayrimenkul satış ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  23 Şubat 2016 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 

2-      İhaleye, belediyeye ait kira borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

3-      İsteklinin başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

 

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  20,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

 

Bursa’da         : 11 Şubat 2016,  15 Şubat 2016 tarihlerinde

 

 


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :