test
x

Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin kiralanması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/e maddesine istinaden

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
23.02.2016

                           OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


     Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin kiralanması işi; 2886 Sayılı
    Devlet İhale Kanunu  51/e maddesine istinaden Pazarlık İhalesi açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

 1)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 3 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
       kiraya verilmesi işi.

 

                     Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                        :                       300,00-TL

 2)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 9 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
     kiraya verilmesi işi.

 

                    Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                       :                       300,00-TL

  3)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 25 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
      kiraya verilmesi işi.

 

                         Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                           :                       300,00-TL

 4)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
    yerleşim planında bulunan 31 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
     kiraya verilmesi işi.

 

                        Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                           :                       300,00-TL

5)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri  
     yerleşim planında bulunan 37 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
       kiraya verilmesi işi.

 

                     Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                        :                       300,00-TL

 6)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
 yerleşim planında bulunan 47 nolu tezgahın(Çarşamba günü)(üretici satış yeri) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
  10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

                     Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                       :                       300,00-TL
7)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
yerleşim planında bulunan 51 nolu tezgahın(Çarşamba günü) (üretici satış yeri) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
10 yıllığına  kiraya verilmesi işi.

 

                        Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                            :                       300,00-TL
8)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
  yerleşim planında bulunan 84 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
  kiraya verilmesi işi.

 

                    Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                       :                       300,00-TL

9)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
yerleşim planında bulunan 96 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
kiraya verilmesi işi.

 

                      Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                         :                       300,00-TL

10)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
yerleşim planında bulunan 167 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
kiraya verilmesi işi.

 

                    Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                       :                       300,00-TL

11)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 177 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
     kiraya verilmesi işi.

 

                        Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                            :                       300,00-TL

12)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
     yerleşim planında bulunan 178 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
     kiraya verilmesi işi.

 

                    Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                       :                       300,00-TL

13)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
yerleşim planında bulunan 179 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına
 kiraya verilmesi işi.

 

                    Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                       :                       300,00-TL

14)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
yerleşim planında bulunan 182 nolu tezgahın(Çarşamba günü) (üretici satış yeri) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

                        Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                          :                       300,00-TL

15)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri
yerleşim planında bulunan 193 nolu tezgahın(Çarşamba günü) (üretici satış yeri) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile
10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

                      Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                        :                       300,00-TL

16)Tasarrufu Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çırpan Mahallesi Çarşamba Pazar Park Çok Amaçlı Yaşam Merkezi içindeki pazaryeri yerleşim planında bulunan 194 nolu tezgahın(Çarşamba günü) sözleşme tarihinden itibaren sınırlı ayni hak tesisi ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

 

                       Tahmini 10 yıllık Kira Bedeli                                   :                  10.000,00-TL+KDV

                        Geçici Teminat Miktarı                                          :                       300,00-TL

 

 

İhalenin Yapılacağı Yer                                             : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

 

İhale Tarih ve Saati                                                    : 23 Şubat 2016 Salı günü, saat 14:00 de

 

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati          : 23 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00’e kadar        

 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

 1. a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
 2. b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
 3. c) Tebligat için yazılı adres beyanı
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
 6. g) Noter tasdikli imza sirküsü
 7. h) İlgili meslek kuruluşuna/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

Tüzel Kişiler ;

 1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
 2. b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 3. c) Ticaret Sicil Gazetesi
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1-      Kiralama ve gayrimenkul satış ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  23 Şubat 2016 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 

2-      İhaleye, belediyeye ait kira borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

3-      Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

 

 

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  20,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

 

İlk İlan tarihleri:

 

Bursa’da         : 30 Ocak 2016,  02 Şubat 2016 tarihlerinde (Yeni Marmara Gazetesinde yayınlandı)

 

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :