test
x

Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması işi;

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
22.09.2016

                                                                                                OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

          Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

 

1)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Şahabettinpaşa Mh. Çeşmeciler Sk. Çeşmeci Apt. (5910 ada, 9 parsel) No:8 Zemin kat Daire 3 adresinde bulunan (90,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                

                    Tahmini Satış Bedeli                                      :                       92.000,00-TL+KDV

                      Geçici Teminat Miktarı                                  :                       4.600,00-TL

2)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Şahabettinpaşa Mh. Çeşmeciler Sk. Çeşmeci Apt. (5910 ada, 9 parsel) No:8 K.1 Daire 6 adresinde bulunan (90,00m²) gayrimenkulün satılması işi.            

                   Tahmini Satış Bedeli                                      :                       92.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                    :                        4.600,00-TL

 

3)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Sakarya Mh.Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 K.2 Daire 4 (2638 ada, 35 sayılı parsel) adresinde bulunan (85,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                   Tahmini Satış Bedeli                                      :                       97.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                   :                       4.850,00-TL

4)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Sakarya Mh.Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 K.1 Daire 1 (2638 ada, 35 sayılı parsel) adresinde bulunan (88,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                   Tahmini Satış Bedeli                                     :                       102.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                  :                        5.100,00-TL

5)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Sakarya Mh.Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 K.3 Daire 5 (2638 ada, 35 sayılı parsel) adresinde bulunan (88,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                  Tahmini Satış Bedeli                                      :                       102.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                  :                        5.100,00-TL

6)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Sakarya Mh.Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 K.3 Daire 6 (2638 ada, 35 sayılı parsel) adresinde bulunan (88,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                   Tahmini Satış Bedeli                                      :                       102.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                   :                        5.100,00-TL

7)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Sakarya Mh.Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 K.4 Daire 7 (2638 ada, 35 sayılı parsel) adresinde bulunan (88,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                    Tahmini Satış Bedeli                                    :                       102.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                  :                        5.100,00-TL

8)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Aktarhüssam İlgarlar Sk. Bayram Apt. A Blk. No:3 K.4 Daire 10 (5273 ada, 5 sayılı parsel) adresinde bulunan (72,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                    Tahmini Satış Bedeli                                      :                       103.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                    :                        5.150,00-TL

9)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Çekirge Mh. Kamil Sk. Gizem Apt. No:28 K.3 Daire 4 (4191 ada, 2 sayılı parsel) adresinde bulunan (102,00m²) gayrimenkulün satılması işi.

                    Tahmini Satış Bedeli                                      :                       145.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                    :                        7.250,00-TL

10)Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Doğanbey Mh. Doğanbey Cd. Örtaş Apt. No:25 K.43 Daire 4 (4430 ada, 35 sayılı parsel) adresinde bulunan (110,00m²) gayrimenkulün satılması işi.                    

                    Tahmini Satış Bedeli                                      :                       185.000,00-TL+KDV

                   Geçici Teminat Miktarı                                     :                       9.250,00-TL

 

İhalenin Yapılacağı Yer                                      : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati                                             : 22 Eylül 2016  Perşembe günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati               : 22 Eylül 2016  Perşembe günü saat 14.00’e kadar       
 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

 

Gerçek Kişiler ;

 1. a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
 2. b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
 3. c) Tebligat için yazılı adres beyanı
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname
 6. f) Noter tasdikli imza sirküsü

 

Tüzel Kişiler ;

 1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
 2. b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 3. c) Ticaret Sicil Gazetesi
 4. d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1-      Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  22 Eylül 2016 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 

2-      İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

 

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  20,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da        : 07 Eylül 2016,     16 Eylül 2016 tarihlerinde

 

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :