test
x

Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması

  Yazı Boyutu - 14 +

Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması

Kategori

Yarışma

Tarih

01.11.2023 - 15.12.2023

Saat

17.00

Detay

OSMANGAZİ BELEDİYESİ LİSELERARASI MEVLANA ŞİİR YARIŞMASI 2023

 
KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma, Türkiye genelinde liselerde eğitim gören tüm öğrencilere yönelik düzenlenen, gönüllülük esasına dayalı ücretsiz bir yarışmadır.
 2. Her yarışmacı yalnızca bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.
 3. Yarışmaya gönderilen şiirler herhangi bir yerde yayımlanmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
 4. Yarışmaya rumuzla katılım zorunludur.
 5. Yazılara başlık atılmalı/ad verilmeli ve yalnızca rumuz eklenmelidir. Katılımcının adı-soyadı ve diğer gerekli bilgiler EK-1 formunda belirtilecektir.
 6. Eser 3 adet A4 sayfasını geçmemelidir. (12 punto çift aralık ve Times New Roman karakteri kullanılacaktır)
 7. Yarışmacılar sadece kendilerine ait eserlerle katılabilirler.
 8. Okullar, yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini Ek-1 Formu ile birlikte belirtilen 15 Aralık 2023 tarihine kadar (Word ve pdf formatında) mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir.Alındı mesajı almayanlar bilgi İçin: 0224 270 70 42 numaralı telefona başvurabilirler.
 9. Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 10. Yarışmanın son katılım tarihi; 15 Aralık 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadardır.
 11. Yarışma sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde Osmangazi Belediyesi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 12. Katılımcıların yarışma sonuçları açıklandığı tarih de dahil olmak üzere 3 gün içinde sonuca itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlar yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar taraflara bildirilecektir.
 13. Ödüller: Birinciye 8.000 TL, İkinciye 7.000 TL, Üçüncüye 6.000 TL ve Mansiyon için de 3.000 TL (3 adet mansiyon) ödül verilecektir. Bu ödüller Bursa/Osmangazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.
 14. Ödüller, katılımcıların hesabına Osmangazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yatırılacaktır.
 15. Yarışmacılar belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 16. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
 17. Etkinlik boyunca istenen tüm kişisel veriler kurumumuzca saklanacaktır. Etkinliğin sona ermesiyle tüm kişisel veriler silinecektir.
 18. Engelli bireylerin yarışmamıza teşviki hususunda liselerde görev yapan ve yarışmamıza muhatap olan tüm öğretmenlerimizden yarışmanın duyurulması, öğrencinin yarışmaya başvurusu gibi iş ve işlemlerde engelli bireylere sürecin başından itibaren gerekli yönlendirilmelerin yapılacağını arzu etmekteyiz.  
 19. Yarışmanın jüri üyeleri; Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Mustafa Başpınar ve Ercan Yılmaz’dan oluşmaktadır.

 

 

 

EK-1

YARIŞMA BAŞVURU BİLGİ FORMU

Eserin (Şiirin) Başlığı/Adı:

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

 

 

Öğrencinin Rumuzu:

 

 

Öğrencinin Sınıfı ve Numarası:

 

 

Danışman Öğretmenin Adı ve Soyadı:

 

 

Danışman Öğretmenin E-Posta Adresi:

 

 

Velinin Adı ve Soyadı:

 

 

Velinin E- Posta Adresi:

 

 

Okul Adı:

 

 

Okulun Bulunduğu İl ve İlçe:

 

 

 

 

EK-2

 

AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen “Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması” faaliyetinin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil yarışmayı düzenleyen Bursa/Osmangazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve yarışmaya katılan kurumların kendi kurumsal siteleriyle ve sosyal medya hesaplarıyla basım yayın kuruluşlarında paylaşılmasına;

 

Onay veriyorum.

 

Onay vermiyorum.

 

 

….. /…../ 2023

 

Velisinin/1.Derece Yakının

 

Adı Soyadı            :………………………………..

 

İmzası             :……………………………….

 

  

 

Ek – 3

 

 

VELİ İZİN BELGESİ

 

Velisi bulunduğum……...sınıfı…… nolu……………………………….......isimli öğrencinin 2023/2024 eğitim-öğretim yılında,  Bursa Osmangazi Belediyesince yapılacak olan “Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması”na katılımında ve şiirinin jüri tarafından seçildiği takdirde  belediye tarafından çıkartılacak olan kitapta yayınlanmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm.

                                                                       

 

        

                                                                                                                                                        İmza

                                                                                                                                                 Adı Soyadı

Resim

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :