test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

 Tayakadın Mahallesi, H22D07A2D pafta, 4089 ada 25-26-27-29-30-31-32 sayılı parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 07.06.2022 gün ve 1393 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 17.06.2022-17.07.2022 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır. 
Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

* Askı ilanıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :