test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Hamitler Mahallesi, 6390 ada 66 sayılı parselde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan düzenleme, Belediye Encümeni’nin 24.06.2021 gün ve 1208 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 06.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılmıştır.
"Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur."
  

 *  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

  
 Yunuseli Mahallesinde 7439 ada 1 ve 2 parsel, 7440 ada 1 parsel ve 7448 ada 1 parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan düzenleme, Belediye Encümeni’nin 29.06.2021 gün ve 1260 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 12.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılacaktır.


*  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :