test
x
T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Nilüferköy, 6782 ada , 30-31-32-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174 parsel, 6783 ada , 1-2 parsel , 10291 ada 22-23-24-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-62-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625 parsel, 10292 ada 24-25-74-75-76-77-78-79-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200 sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 25.04.2024 gün ve 798 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 06.05.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile  Osmangazi Belediyesi askı ilan panosunda askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel maliklerine veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

Panayır Mahallesi, 2336 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-91-92-93-94-95 sayılı parseller, 2338 ada 1 parsel, 2339 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-65-66-67-68-69-70-71-72 sayılı parseller, Demirtaş 7732 ada 1-31-33-34-35, 7734 ada 1 parsel sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 14.05.2024 tarih ve 898 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 20.05.2024 tarihinden itibaren 1 ay boyunca belediyemiz askı ilan panosunda askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel maliklerine veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :