test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Altınova Mahallesi, 3198 ada 84 sayılı parselde  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden düzenleme Belediye Encümeni’nin 21.09.2021 gün ve 1917 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 01.10.2021-01.11.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
   Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

* Encümen Kararı

* Dağıtım Cetveli

* Düzenleme Haritası
Hüdavendigar Mahallesi, 4532 ada, 6-7-8-9, 4602 ada, 1-2-3-5, 4609 ada , 1-2-3-4, 4610 ada, 1-2-3-4-5, 4611 ada, 1-2-3 sayılı parsellerde  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden düzenleme Belediye Encümeni’nin 23.09.2021 gün ve1927 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 04.10.2021-04.11.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
   Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

* Encümen Kararı

*Dağıtım Cetveli

* Düzenleme Haritası
    Gündoğdu Mahallesi 10169 Ada 49 ve 658 sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereği yapılan, Belediye Encümeni’nin 05.10.2021 gün ve 2028 sayılı kararı ile onaylanan düzenlemeye ait harita ve hesap cetvelleri, 15.10.2021 tarihinden itibaren bir ay müddetle Osmangazi Belediyesi askı ilan panosu ve Belediyenin resmi internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.
     Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :