test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Hüdavendigar Mahallesi 4532 ada 6-7-8-9, 4602 ada 1-2-3-5, 4609 ada 1-2-3-4, 4610 ada 1-2-3-4-5, 4611 ada 1-2-3 parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 18.04.2023 gün ve 990 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 03.05.202302.06.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılmıştır.
     Parsel maliklerine duyurulur.


Karabalçık Mahallesi, 126 ada 26-27-28-35-36-37-61-63-64-65-66-67-68-69-76-77-78-79-80-81-82-85-88-89-90-91-92 ve 127 ada 9-10-11-15-16-20 ve 128 ada 9-10-11-12-13-14-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28 sayılı parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 02.05.2023 gün ve 1066 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 12.05.2023-12.06.2023 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
   Parsel maliklerine duyurulur.

 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :