test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Hüdavendigar Mahallesi, 4660 ada 5 sayılı parselde hazırlan düzenleme harita ve hesap cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden Encümen’in 01.04.2021 tarih ve 674 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 12.04.2021-12.05.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur."
 
  *
  Encümen Kararı ve Düzenleme Haritası
 
  *  Dağıtım Cetveli
   
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :