test
x

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  Yazı Boyutu - 14 +
T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Müdürlüğü


    BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
            Osmangazi Belediyesi Bilgi Güvenliği Yönetim standardı kapsamında, bilgi kaynakları ve bilişim cihazları önem taşıyan varlıklardır.Bilgi varlıklarını ve kaynaklarını kullanan veya bilgi sağlayan tüm çalışanlar bilgi varlıklarını korumakla yükümlüdür. Ortak bilgi varlıklarını kullanan tüm çalışanların gereken duyarlılığı göstermesi ve kurum çalışanlarının kurumsal değerleri gözetecek şekilde hareket etmesi beklenir. Kurumsal değerlerin gereği olarak gizliliğe önem verilir.Bilginin sahibi istemediği sürece, yetki verilmedi ise veya yasal gereklilikler oluşmadı ise bilgi paylaşılmaz.Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce bu doğrultuda yapılan çalışmalarımızda;
  1. Çalışanların ve vatandaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
  2. Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişe bilirliğini korumayı,
  3. Çalışanları, vatandaşların bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  4. Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  5. Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  6. Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  7. İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürebilirliğini sağlamayı,
  8. Bilgi Güvenliği Kurulu’nun kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  9. Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,

                     Bilgi güvenliği politikamız kapsamında temel ilke edinilmiştir.


 Mustafa DÜNDAR         
Osmangazi Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :