test
x

08.07.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
08 Temmuz 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
15.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 03 Haziran 2015 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

1/2- 08 Haziran 2015 günlü (2 birleşim) Toplantı Zabıtlarının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yahşibey Mahalle sınırları içerisinde kalan Altıparmak Camiinin Altıparmak Mahallesine dahil edilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, İlçemiz sınırları dahilinde hayvancılığın yapılamayacağı alanların İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikaraman Mahallesi, 683 ada, 51 parseldeki 48,49 m² hissenin Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namıkkemal Mahallesi, H22d 07b 1a pafta, 2686 ada, 1-28 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi, 727 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mahallesi, H22d 02d 2b pafta, 3199 ada, 79 parseldeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, 3166 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2387 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Ovaakça Mahallesi, 9217 ada, 15 sayılı parselin satışı ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Avdancık Mahallesi, H22a 24a 2b pafta, 187 ada, 1-6 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, H22a 02a 4b pafta, 2375 ada, 50 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Atıcılar Mahallesi, 3763 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7916 ve 7917 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 6117 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5269 ada, 6 parsel, 5267 ada, 9 parsellerde plan değişikliği ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6588 ada, 7 parsel, 9978 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Eski:6592 ada, 2-3 parseller, Yeni:6592 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 762 ada, 2-15 parsellerde plan değişikliği ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5554 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7004 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6171 ada 3-4 ve 5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 4-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında 6303 ada, 3 parsel (152,59 m2) ve 6309 ada, 1 parselde (34,91 m2) mevcut toplam 187,60 m2 hissenin Belediyemizce satın alınması ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7604-7606 ve 7607 adalarda askı itirazı ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8833-8834 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4588 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 1-2 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada, 56-57-58-59-60-61-62-63-64-66-67-68 ve 69 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesinde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kalan Riskli ve Rezerv Yapı Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 50 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4582 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bütün İmar Planlarında Plan Notu değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar planı kapsamında kalan 2309 ada, 70 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2015/255)

3/2- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 1 adet Tek Kabin (4x2) Damperli Kamyon Araç, 2 Adet Çift Kabin (4x2) Damperli Kamyon Araç, 1 adet minimum (14+1) kişi kapasiteli minibüs satın alınması ile ilgili yazısı, (2015/277)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Karabalçık Mahallesindeki muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/256)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesindeki muhtelif sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/278)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hüseyinalan Mahallesindeki muhtelif sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/286)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ebu İshak Mahallesi, Sıdıka Hatun Caddesi, Yuvam Apartmanı, No:8 Daire:4 adresindeki 120 m²’lik dairenin lojman olarak kullanılmasının iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2015/257)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi, H22d 02d 4b pafta, 1767 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/258)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, H21c 05b 1c pafta, 6400 ada, 437 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/259)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 7 pafta, 138 parsel sayılı taşınmazda bulunan 13/480 hisse ve 2 katlı binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/260)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi, 1336 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/261)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 7132-7133 adalar ile 7122-7132 adalar arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/262)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi, 2287 ada, 7-8-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/263)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi, 2293 ada, 1 parsel ve 2287 ada, 10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/264)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 2867 ada, 1-2-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/265)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi, 1768 ada, 61-15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/266)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, 235 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/267)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/268)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 5251-5247 adalar arası taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/269)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi, H22d 07a 4c pafta, 5458 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/276)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeni Karaman Mahallesi, 610 ada, 11 parselde Giresunlular Kültür ve Dayanışma Derneği adına sınırlı ayni hak tesisi kurulması ile ilgili yazısı, (2015/290)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 73 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/293)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kocanaip Mahallesi, 6203 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2015/298)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dikkaldırım Hayran Caddesi, No:4/28 adresindeki 4. Kat KL4050 numaralı ofisin Belediyemizce kiralanması ile ilgili yazısı, (2015/299)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır GÖB 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan Akpınar, 6080 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/270)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Kocakayaer Mevkii İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6866 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/271)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlave İmar Planı 7997-7671-7672-7973-7974 nolu adaları kapsayan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/272)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 273-274-275 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/273)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2360 ada, 13 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili yazısı, (2015/274)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi Bağlar Mevkii Karayolları Alanı Uygulama İmar Planına askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/275)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6144 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/279)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/280)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1218 ada, 1 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/281)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 828 ada, 6-7-8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/282)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 434 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/283)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi, 3199 ada, 132 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/284)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 571 ada, 24 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/285)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 787 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/287)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5483 ada, 8-9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/288)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 69 ve 71 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/289)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Armutköy Mahallesi, 4371 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/291)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 7018-7019 ada 1 parsel,7601 ada 10 parsel, 7012 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/292)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muhtelif planlara Estetik Kurul plan notu ilavesi ile ilgili yazısı, (2015/294)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal–Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğukkuyu Mahallesi, 1193 ada, 34 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/295)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alan genel hükümlerin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/296)
3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/297)

3/46- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Belediyemiz Halk Dansları Topluluğu’nun 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında Brettyo Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılması için görevlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/299)
                                                                                                                                     
                                                                                                                              Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                  Belediye  Başkanı 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :