test
x

05.03.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
05 Mart 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
54.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-    KOMİSYONLARDAN GELEN    EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesinde bulunan muhtelif sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, Muhtelif sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,

2/3-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, Kuzeyi Küçükbalıklı Mah. Güneyi Başaran Mah. Kalan Aydın sokağın tamamının Başaran Mah. Sınırlarına dahil edilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,

2/4-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, Soğanlı Mah. Dışbudak mevkiinde yeni mahalle kurulması talebi ile ilgili ortak raporu,

2/5-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mah. 1400 ada, 1 parselde bulunan muhtarlık binasının Koğukçınar Mahalle Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı Mah. 3503 ada, 1 sayılı parselin Bursa Büyükşehir Belediyesine devri talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9062 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çirişhane Mah. H22d 01c 3c pafta, 1723 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Geçit Mah. 6313 ada, 1 parsel ile 6331 ada, 3 parsel ve Emek Mah. 449 ada, 7 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Selamet Mah. H22d 07a 2b pafta, 1142 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kayıhan Mah. H22d 07a 3b pafta, 4309 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mah. H22d 02d 1d pafta, 2766 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Tuna Mah. H22d 02d 4b pafta, 1758 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Küplüpınar Mah. H22d 02d 4d pafta, 2548 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sakarya Mah. 2617 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çiftehavuzlar Mah. H22d 02d 4a pafta, 1560 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sakarya Mah. Uğur Çıkmazı üzerindeki 2638 ada, 7-8 parseller ve üzerindeki binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hocahasan Mah. H22d 07a 1c pafta, 5791 ada, 6-18-19-20-23 sayılı parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gülbahçe Mah. H22d 07a 2b pafta, 1348 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 1349 ada, 1 parsel ve 1350 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, S.Garaj Mah. 3561 ada, 1 parsel, 3562 ada, 1 parsel, 3564 ada, 1-2-3-8 parseller, 3565 ada, 8-9-10-11-12 parseller, 3567 ada, 12-15-16-17 parseller, 3568 ada, 1-9-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/21-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kocanaip Mah. H22d 06b 2c pafta, 6203 ada, 27-28-29 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/22-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 2c pafta, 6558 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/23-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çiftehavuzlar Mah. H22d 02d 1d pafta, 1453 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/24-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Namıkkemal Mah. H22d 07b 1a pafta, 2694 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/25-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı revizyonu kapsamında kalan 869 ada, 1 parsel ve 870 ada, 2-3 parseller ilgili plan değişikliği raporu,

2/26-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 611 ada, 26-92 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1137 ada ile ilgili da plan değişikliği raporu,

2/28-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6242 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2164 ada, 14 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 114 ada, 152-156 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 428 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6546 ada, 2-3-4 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/34-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5751 parselde plan değ. yapılması ile ilgili raporu,

2/35-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Doğanbey, Kırcaali, Kiremitçi ve Tayakadın Mahalle Sınırlarında ve hudutnamelerinde değ. yapılması ile ilgili raporu,

2/36-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı  kapsamında kalan 4571 ada, 11 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/37-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 192 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/38-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8843 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/39-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 282 ada, 1-2-5 parseller ile 283 ada, 1-2-3-4 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4647 ada, 1 parselde plan ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/41-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5586 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/42-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4520 ada, 11-12 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı bütünü ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6970 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5543 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Kuzeyi-Yenikent Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/47-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları İle Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4211 ada, 2-3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6235 ada, 1 parsel, 6236 ada, 1-2 parseller, 6239 ada, 1-2 parseller, 6243 ada, 1-33 parseller, 6244 ada, 1-3 parseller ve 6246 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/49-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında 5036-5037-5038-5039-5041-5108-5109 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/50-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/51-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ahmetbey Köyü Sıtmapınarı Mevkii H22d 21a 644 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2012 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili yazısı, (2014/90)  
3/2-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Selamet mah. Kurtuluş Sokak isminin Üsküp Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/85)

3/3-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mah. 5 pafta, 2211 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/76)

3/4-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mah. 6 pafta, 140 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/77)

3/5-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başaran Mah. Başaran Sok. No:1 adresindeki Belediye Hizmet Binası 3 nolu Zemin Katı Çok Amaçlı Samonunun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/78)

3/6-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonunda park alanında kalmakta olan Doğanbey Mah. Haşim İşcan Caddesi No:3/1 adresindeki büronun kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/79)

3/7-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Selimiye Mah. Altıparmak Cad.İmar Planı Revizyonu kapsamında açık otopark alanında kalmakta olan 5421 ada, 7 parselin kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/82)

3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Selimiye Mah. Altıparmak Cad.İmar Planı Revizyonu kapsamında kısmen yeşil alanda kısmen zemin altı otopark alanında kalmakta olan 5423 ada, 1 parselin kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/83)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Selimiye Mah. Altıparmak Cad.İmar Planı kapsamında otopark alanında kalmakta olan 5916 ada, 23 parselin kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/84)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kocanaip Mah. H22d 06b 2 c pafta, 6203 ada, 95 parselde Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/86)

3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mah. Murat Cad. No:43-45 adresinde 7349 ada ile 6400 ada, 505 parseler arasında kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/87)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 9. Güneş Sok. No:20-22 adresindeki ve Geçit Mah. Gülveren Sok. No:23 adresindeki binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/93)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mah. 4753 ada, 37-38 parseller ve üzerindeki binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/94)  
3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 541. Sokak üzerinde imar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/95)

3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. 2876 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/96)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mah. 1404 ada, 69-70-71-1-2-3-4-5-6 sayılı parseller üzerindeki binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/97)

3/17-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mah. 3750 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/98)

3/18-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mah. Okul Cad. üzeri E:2201 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/99)

3/19-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hacıilyas Mah. Abdal Cad. No:147 adresindeki 2370 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/100)

3/20-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. 2216-6517 adalar arasında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/101)

3/21-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mah. 9028 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/70) 

3/22-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Uygulama imar planlarındaki ticaret alanları ile ilgili yazısı, (2014/71)

3/23-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mah. 6200 ada, 39 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/72)  

3/24-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mah. 4. Hekim Sokak, Balcıoğlu Sokak ve 10. Ayaz Sokakta plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/73)

3/25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Altınova Mah. 3237 ada, 4-5-6-7 ve 12 parsellerde yapılan plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/74)

3/26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alemdar Mah. 2896 ada, 8-27-28 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/75)

3/27-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mah. 4497 ada, 9-2-3-4-5 parseller ile Armutköy Mah. 4367 ada, 3-114-108-89-92-53-54 parsellerde 1/1000 ölç. Uygulama imar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/80)  

3/28-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mah. 6189 ada, 9 parselde plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/81)  

3/29-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. İsmetiyeköy Mah. Spor Alanı İlave İmar Planı kapsamında kalan H22a 23d 4b pafta, 4046 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/88)  

3/30-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Veysel Karani Mah. 8193 ada, 16 parselde mahkeme kararı doğrultusunda plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı, (2014/89)  

3/31-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22d 01d 1b pafta, 1225 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/91)  

3/32-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Mah. 139 adanın kuzey doğusunda önerilen trafo yerinde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/92)  


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :