test
x

03.10.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3 Ekim 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

50.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Şehit Uzman Çavuş Sinan Uçan isminin merkezdeki sokaklardan birine verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliller Mahallesi 168 ada, 3 parselin satışı ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan Santralgaraj Mahallesi 3561 ada, 12 parselin Belediyemize bedelsiz devir ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yiğitali Mahallesi 105 ada, 21 parselin satışı ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kükürtlü Mahallesi, 3888 ada, 1 parselin Soğanlı Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında Belediyemize ait konutlarla takas edilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi 6219 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kükürtlü Mahallesi 3859 ada, 11 parselde bulunan ve mülkiyeti İlim Yayma Vakfına ait cami ve yurdun inşaatının Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Mahallesi 11507 ada, 2 parsel ile 900 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 11523 ada, 1 parsel ile Yunuseli Mahallesi 4957 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi 262 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi 2402 ada, 257 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi 2517 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi, 660 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi 13. Değirmen Sokak ile 12. Yeni Sokak arasında bulunan ve imar planında Açık Otopark alanında kalan yerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi 761 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi 875 ada, 208 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2339 ada, 51 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1619 ada muhtelif parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Planlaması Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7151 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4419 ada, 3-4-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4136 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 462 adanın kuzey batısında trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4169 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 502 ada, 9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Demirtaş Bölgesindeki Su kanaletlerinin bulunduğu alanlarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4823 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10392 ada 1 parsel, 7520 ada 2 parsel, 7518 ada 5 parsel, 7520 ada 1 parsel ve 7519 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4885 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5088 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Dürdane Deresi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10484-10485-10491-10486-10490-10487 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2018/377)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı, (2018/378)

3/3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi olarak Uluslararası Panorama Konsülü’ne üye olunması ile ilgili yazısı, (2018/366)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yiğitali Mahallesi Hizmet Binası inşaatı Yapım İşi ve Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği İnşaatı Yapım İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/359)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yenikaraman Yüzme Havuzi İkmal inşaatı işi, Yeşilova Hizmet Binası (275 ada, 1 parsel) inşaatı işi, Hamitler Doğal Yaşam Merkezi inşaatı işi için yıllara sari iş olur alınması ile ilgili yazısı, (2018/371)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Ünlü Cadde isminin Kebapçı İskender Efendi Cadde olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2018/361)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 1459. İsimsiz Caddeye Abdülhalim Türkya isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/367)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/368)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Güneybayır Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/369)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, 2517 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/347)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 11507 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/348)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi 2925 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/349)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6688 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/350)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, 2492 ada, 43-44-45-46 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/360)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4740 ada, 5-7 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/362)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2524 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/363)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 13-30 parsellerin imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/370)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2583 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/372)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7769 ada, 10-14-16 parsellerin imar yolunda kalan kısımları, üzerindeki bina ve 7769-7768 adalar arasındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/374)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Barbaros Mahallesi 343 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/375)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi 4752 ada, 12-16-17 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/376)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 887 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/351)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 478 ada, 1 parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/352)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Santralgaraj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Santralgaraj Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Osmangazi Belediyesi Binası ile Kent Meydanı arasında kalan bölgede yapılacak olan plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/353)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 7439 ada, 1-2 parseller, 7440 ada, 1 parsel ve 7448 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/354)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı kapsamında Bahar Mahallesi 463 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/355)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Doğanevler Mahallesi 587 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/356)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, muhtelif yerlerde yapılan plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2018/357)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İnkayaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan İnkaya Mahallesi, 124 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/358)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüfer Köyü Kocakarayer Mevkii 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi, 6863 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/364)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Otopark Yönetmeliği uygulaması ile ilgili yazısı, (2018/365)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında Ebu İshak Mahallesi 11594 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/373)


Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :