test
x

07.11.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
07 Kasım 2018
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
51.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2019 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/2-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2019 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

2/3-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7769 ada, 10-14-16 parsellerin imar yolunda kalan kısımları, üzerindeki bina ve 7769-7768 adalar arasındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Barbaros Mahallesi 343 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 11507 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 6688 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2583 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2524 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 2517 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 2492 ada, 43-44-45-46 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi 2925 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliller Mahallesi 102 ada, 5 parsel, Yiğitali Mahallesi 253 ada, 1 parsel, Avdancık Mahallesi 187 ada, 10 parsel, Bağlı Mahallesi 167 ada, 48 parsel, Gökçeören Mahallesi 157 ada, 115 parsel, Karabalçık Mahallesi 142 ada, 1 parsel, Doğancı Mahallesi 151 ada, 174 sayılı parsellerin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

2/13-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi 4752 ada, 12-16-17 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, 4740 ada, 5-7 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/16-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları kapsamında kalan 6332 ada, 212 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6241 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Muhtelif plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/19-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Kentsel Dönüşüm Planları ile ilgili raporu,

2/20-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5012 ada, 36-37 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3125 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Otopark Bölgelemeleri ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5026 adanın kuzeyindeki park alanındaki trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7028-7029-7030-7031 ve 7032 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3953 ada, 8 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/26-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bodrum katlarda emsal hesabı ile ilgili raporu,

2/27-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan plan notları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yapı Kullanma İzinleri ile ilgili raporu,

2/29-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2792 ada 5-6-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama imar Planı kapsamında kalan 6148 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İnkaya Köy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 124 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561-3562-3564-3565-3566-3567 ve 3568 adalar ve muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 10279 ada, 1-6-7-8-9- ve 13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 15 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü Kocakarayer İlave Uygulama İmar Planı kapsamında 6863 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2967 ada 49 parsel ve 2943 ada 10-11-12-13-14-15-16 ve 17 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 11594 ada 1 parsel, 3977 ada 9-10-11-12- ve 13 parsellede plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Köy Mahallesi 10291 ada, 549 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 271 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 463 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Sanayi Alanları ve Ticaret Alanları ile ilgili raporu,

2/43-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Aksungur Köy Uygulama imar Planı, 1/1000 ölçekli Dereçavuş Köy Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/44-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mezarlığı Güneyindeki 10 mt lik yolla ilgili raporu,

2/45-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 27 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Otopark Düzenlemeleri ile ilgili raporu,

2/47-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/48-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Ünlü Cadde isminin Kebapçı İskender Efendi Cadde olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-
Ulaşım Hizmetler iMüdürlüğünün, ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan 16 E 0016 Plakalı 1991 Model IVECO (Kapalı kasa) kamyon ve 16 RG 417 Plakalı 2000 Model FORD Transit aracın Muş ili Korkut İlçesi Altınova Belediyesi Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/393)

3/2-
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan 16 BB 407 Plakalı 2004 Model Peugeot Boxer Kamyonet (Kapalı kasa), 16 BB 207 Plakalı 2004 Model Peugeot Boxer Kamyonet (Kapalı kasa) ve 16 HS 083 Plakalı 2001 Model FORD Transit minibüs araçların Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/429)

3/3-
Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Gider Bütçesinde mevcut ödeneğinin yetmeyeceği düşünülen Müdürlüklerin ödeneklerine aktarılma yapılması ile ilgili yazısı, (2018/394)

3/4-
Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizde yeni kurulan Müze Müdürlüğü’ne ait belirtilen müze giriş ücret tarifesinin 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili yazısı, (2018/395)

3/5-
Plan ve Proje Müdürlüğünün, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinin müze olarak hizmet vermesi ile ilgili yazısı, (2018/419)

3/6-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro ihdası ile ilgili yazısı, (2018/426)

3/7-
Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Meydan ve Otopark İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/427)

3/8-
Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Armut Mahallesi, 6774 ada, 1-2-3 parsellerdeki isimsiz sokağa "15 Temmuz Sokağı" isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/390)

3/9-
Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Armut Mahallesinde bulunan 4363 ada, 60 parseldeki isimsiz sokağa " Ermiş Sokak " isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/391)

3/10-
Yazı İşleri Müdürlüğünün, Moldova Cumhuriyeti Gagauziya Özerk Bölgesi Çadır-Lunga Mun Belediyesi ile kardeş şehir olunması ile ilgili yazısı, (2018/392)

3/11-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dağakça Mahallesi, 1559-1560-1561-1562-1563-1564-1359-1360 parseller üzerindeki Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme Projesi içindeki muhtelif yerlerin Müdürlüklere tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/396)

3/12-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi ilçesi, 434,61 m2 alanlı Hamitler Mahallesi, 7235 ada, 3 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2018/397)

3/13-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, 6767-6768 ada arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/398)

3/14-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, 1.Harman Sokak No:29 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/399)

3/15-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan, Küçükbalıklı Mahallesi sınırları içerisindeki, H22d02c1b pafta 3005 ada 27 parselin Belediyemiz adına bedelsiz devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/400)

3/16-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, 5640 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/401)

3/17-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, 1144 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/402)

3/18-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi H22d01a2a pafta 5041 ada 51 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/403)

3/19-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 3.Avcı Sokak ile 1.Avcı Sokak arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/404)

3/20-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 272 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/405)

3/21-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi ilçesi, Kayıhan Mah. 4291 ada, 10 sayılı parsel 1.kat, 2 nolu bağımsız bölümün satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2018/406)

3/22-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacamescit Mahallesi, 4338 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/407)

3/23-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Reyhan Mahallesi, 4390 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/408)

3/24-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi, 4368 ada, 1-3 parsellerin satışı ile ilgili yazısı, (2018/420)

3/25-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kayıhan Mahallesi 4293 ada 13 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/409)

3/26-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mah, 27. Okul Caddesinin araç trafiğine kapatılarak bölge otoparkları oluşturulması ile ilgili yazısı, (2018/410)

3/27-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, H21B25D3A pafta, 397 ada, 5 parselde kot alınması ile ilgili yazısı, (2018/411)

3/28-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5325 ada 13 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/412)

3/29-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında Geçit Mahallesi Güldeste Sokak, 8.Çimen Sokak, 7.Dere Sokak, 1.Yahya Sokak, 1.Çifçi Sokak, 9.Aslan Sokaklarının plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/413)

3/30-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6893 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/414)

3/31-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Sanrtal Mahallesi Doğalgaz Boru Hatları ile ilgili yazısı, (2018/415)

3/32-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mehmet Akif Mahallesi sınırları kapsamında 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı çalışmasının yapılması ile ilgili yazısı, (2018/416)

3/33-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaattin Mahallesi 4751 ada 14 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/417)

3/34-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Süluki Camiinin bulunduğu alanda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/418)

3/35-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Eski Kaplıca İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/421)

3/36-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kuruçeşme Mahallesi 4263 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/422)

3/37-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit-Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/423)

3/38-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi, 4305-4306 adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/424)

3/39-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/425)

3/40-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çeltik Mahallesi 4506 ada, 164 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/428)


Mustafa DÜNDAR
                                                                        Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :