test
x

05.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ 
Toplantı Tarihi
05 Aralık 2018
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
52.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-
Engelliler ve Yaşlılar Komisyonunun, Hayvanat bahçesi ve Mehmet Akif Mahallesi ile nilüfer deresi arasındaki yaya geçitleri ile ilgili çalışma yapılması ile ilgili raporu,

2/2-
Hukuk Komisyonunun, Uyuşturucu ile mücadele ile ilgili raporu,

2/3-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Armutköy Mahallesi, 6774 ada, 1-2-3 parseldeki isimsiz sokağa "15 Temmuz Sokağı" isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/4-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 1459. İsimsiz Caddeye Abdülhalim Türkya isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/5-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Güneybayır Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/6-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/7-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi, 1144 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi, 6767-6768 ada arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi, 1.Harman Sokak No:29 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 7337 ada 1 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 5041 ada 51 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacamescit Mahallesi 4338 ada 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5640 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamitler Mahallesi, 7235 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/15-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi Çamlık Caddesi ile Karanfil Caddesi kesişişinde, 8886 ada batısında bulunan mescit binasının İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

2/16-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2019 yılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/17-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi ilçesi, Kayıhan Mah. 4291 ada, 10 parsel sayılı 1.kat, 2 nolu bağımsız bölümün satışı ile ilgili raporu,

2/18-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Armut Mahallesi, 4368 ada, 1-3 parsel sayılı taşınmazların satışı ile ilgili raporu,

2/19-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 3.Avcı Sokak ile 1.Avcı Sokak arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Güneştepe Mahallesi 4889 ada, 2 parsel bulunan Hamitler Spor Tesisi içindeki muhtelif yerlerin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/21-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında muhtelif sokaklarda askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4305-4306 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4506 ada, 164 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanları ve Yönetim Alanı Sınırlarının işlenmesi ile ilgili raporu,

2/25-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları İle Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanları Alanları ve Yönetim Alanı Sınırlarının işlenmesi ile ilgili raporu,
2/26-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4263 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanları Alanları ve Yönetim Alanı Sınırlarının işlenmesi ile ilgili raporu,

2/28-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6893 ada, 1-2 parselleri güney batısında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2482 ada, 4 parselde plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/31-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 11517 ada, 1 parsel ve 11515 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler mezarlık Kuzeyi Yenikent Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında Plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/34-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 305-307-730 parseller ve 130 ada, 7 parselde plan ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/35-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6641 ada, 1 parselin kuzey doğusunda trafo alanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4231 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-
Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Tayakadın Mahallesi, 781. Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2018/448)

3/2-
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, İsmetiye Mahallesi, Dere Çocuk Parkı isminin Şehit Hakan TEZEL isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/459)

3/3-
Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Gider Bütçesinde mevcut ödeneğinin yetmeyeceği düşünülen Müdürlüklerin ödeneklerine aktarılma yapılması ile ilgili yazısı, (2018/468)

3/4-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ulu Mahallesi, 3662 ada, 3663 adalarında kalan binaların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/449)

3/5-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mahallesi, 5977 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/450)

3/6-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6346 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/451)

3/7-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ulu Mahallesi, 3664 ada ve 3681 ada arasında bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/452)

3/8-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mahallesi, 5996 ada, 3 parsel taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/453)

3/9-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kirazlı Mahallesi 163 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Genel Müdürlük olarak kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili yazısı, (2018/460)

3/10-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Adrenalin (Macera) Parkı projesi kapsamında proje alanında kalan ağaç müştemilat vb taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/461)

3/11-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi 2733 ada ile 1. Sarper Skak bağlantısının yapılabilceği imar yolları üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/462)
3/12-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Muradiye Mahallesi, 4268 ada, 130 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/454)

3/13-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6825 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/455)

3/14-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2017 tarihli Bursa Yunuseli Askeri Havalimanı Mania Planı kriterlerine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2018/456)

3/15-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6959 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/457)

3/16-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi 4402 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/458)

3/17-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kükürtlü Mahallesi 3934 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/463)

3/18-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İvazpaşa Mahallesi 6223 ada, 46 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/464)

3/19-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revziyonu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan ovaakça Mahallesi 7145 ada, 2-3 parseller ile 6769 ada, 9-1 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/465)

3/20-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 9562 ada,16 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/466)

3/21-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaattin Mahallesi 4737 ada, 4-16 parseller ile Mollagürani Mahallesi 4995 ada, 5-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/467)
3/22-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Ticaret ve konut kullanımı ve plan notları ile plan kullanım tablosu ve plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2018/469)

3/23-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 6390 ada, 81 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/470)

3/24-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/471)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :