test
x

09.01.2019 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
09 Ocak 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
53.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Hukuk Komisyonunun, Müze Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, İsmetiye Mahallesi, Dere Çocuk Parkı’na Şehit Hakan TEZEL isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Tayakadın Mahallesi, 781. Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6346 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ulu Mahallesi, 3664 ada ve 3681 ada arasında bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Mahallesi 2733 ada ile 1. Sarper Sokak bağlantısının yapılabileceği imar yolları üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ulu Mahallesi, 3662 ada, 3663 adalarında kalan binaların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Adrenalin (Macera) Parkı projesi kapsamında proje alanında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 509 ada, 1 parselin sağlık alanı olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 9562 ada 16 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunda askı itirazı ile ilgili raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 7731-7732 ve 7733 ada ve muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 397 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı (Yeşilşehir) kapsamında kalan 298 ada 9 parsel, 304 ada 1 parsel ve 7728 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar Mahallesi 4476 ada 4-5-6 parseller ve 4474 ada 32-42-43 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2431 ada 4-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5190 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Mehmet Akif Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 130 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4402 ada 2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6825 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada 110-145 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Geçit Bölgesindeki 4 adet 1/1000 ölçekli İmar Planında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 509 ada 1 parsel, 443 ada güneyindeki alan ile 434 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8846 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama imar Planı kapsamında kalan 7997 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/478)

3/2- Zabıta Müdürlüğünün, Osmangazi Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine Piroteknik Maddeler ile ilgili ekleme yapılması ile ilgili yazısı, (2018/479)
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2019 yılı Geçici İş Pozisyonları ile ilgili yazısı, (2018/503)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personelin 2019 yılı Ücret Tespiti ile ilgili yazısı, (2018/504)

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun ve 5620 sayılı Kanun kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde görev yapan kişilere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genelgesine istinaden, ek ödeme yapılması ile ilgili yazısı, (2018/505)

3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2018/506)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 475. Sokağa Şehit Uzman Çavuş Turgut Kurtçu isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/480)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Tayakadın Mahallesinde cadde veya sokağa Ayşe Çavuş isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/481)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesinde ayrı bir muhtarlık kurulması ile ilgili yazısı, (2018/482)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme Projesi içindeki muhtelif yerlerin tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/488)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 802 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/489)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4204 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/490)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Hazine taşınmazları arasında başabaş takası ile ilgili yazısı, (2018/491)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi 11504 ada ve 7838 ada içerisinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/492)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2018/493)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, 5627 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/494)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ulu Mahallesi, 3664 ada, 14 ile 21 parsel arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/495)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dağakça Hizmet Binası ve Meydan Düzenleme Projesi içindeki muhtarlık binasının Dağakça Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/496)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Dürdane Köyü 10066 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/500)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi 11549 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/501)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dağakça Mahallesi, 1564 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/1)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi 4365 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2019/2)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Ebuishak Mahallesi 3990 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/483)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi 4740 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/484)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 10030 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/485)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İbrahimpaşa Mahallesi 5674 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/486)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 6675 ada, 16 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/487)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 828 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/497)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 2311 ada, 12-294 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/498)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi 8448 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/499)

3/31- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili yazısı, (2018/502)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :