test
x

06.03.2019 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06 Mart 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
55.
GÜNDEM:
1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 750. Sokak isminin Şehit Göksu Şafak Şahin olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi 422. Sokak isminin Şehit Çavuş Semih Şahin olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerde değişen cadde ve sokaklarda bulunan yapılara kapı numarası levhasının ücretsiz olarak verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tuna Mahallesi 1774 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kızyakup Mahallesi 3981 ada, 13-14-15 parsellerde bulunan Hizmet Binasının İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 435 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Gülbahçe Mahallesi 1348 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz ile başabaş takası ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yiğitali Mahallesi 237 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4222 ada, 4 parselde başabaş takas yapılması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükdeliller Mahallesi, 277 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 901 ada, 2-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10536 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1738 ada, 29 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7492-7493 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 478 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havalanı Kuzeyi Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9087 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3424 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4740 ada, 5-6-7-11 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan 3265-2843 parseller İlave İmar Planı ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Meydanı ve Otopark İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/44)

3/2- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, Fatih Caddesi Hamitler Spor Parkına “ Şehit Salih ALTUN”un isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/67)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesinde H22A17D4B pafta, 7096 ada, 98 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/66)

3/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 21 sayılı parseldeki taşınmazın İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/45)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi 6178 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/46)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamzabey Mahallesi, 4853 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/47)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2600 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/48)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 6400 ada, 523 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/49)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi 3421 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/50)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi 6432 ada 184, 185, 186, 187 ve 188 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/51)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 2930 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/52)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamzabey Mahallesi, H22d06b2c pafta, 4840 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adına olan tahsisin iptal edilerek kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2019/53)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi, H22a17d3d pafta, 6769 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/54)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi, 5482 ada, 54-55-56 parsellerdeki 15,6m² 'lik yerin, Çekirge Mahallesi, 4186 ada, 34 parselde 57m² hisse ile takas edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/55)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi, 673 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/56)

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6-12 parsel mahkeme kararı ile ilgili yazısı, (2019/57)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, Çamlık Caddesi-2. Karanfil Caddesindeki yeşil alanda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/58)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi, 2396 ada, 21 parsel ve Abdal Camii Meydanı 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/59)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Nilüferköy Mahallesi 6782 ada 34 parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/60)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 10.09.2014 sayılı ve 710 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ile ilgili yazısı, (2019/61)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Mahallesi, 10291 ada 549 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/62)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi, 11503 ada, 1 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/63)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/64)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Mahallesi, 7528 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/64)


Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :