test
x

08.05.2019 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
08 Mayıs 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
2.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 06 Mart 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

1/ 2- 13 Nisan 2019 günlü (1. Birleşim) Toplantı Zaptının Okunması.

1/3- 15 Nisan 2019 günlü (2. Birleşim) Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi 297. İsimsiz Sokak isminin Ömer Halisdemir Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 114 ada, 132 parsel sayılı taşınmazın başa baş takası ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maksem Mahallesi, 5482 ada, 54-55-56 parsellerdeki 15,6m² 'lik yerin, Çekirge Mahallesi, 4186 ada, 34 parselde 57m² hisse ile takas edilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6390 ada, 155 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 107 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi 7. Can Sokak No:11 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi 2932 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2600 ada 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 7337 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 6432 ada 184-185-186-187-188 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi 6178 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 2930 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 6829 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 3421 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi, 435 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın başa baş takası ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi, H22a17d3d pafta, 6769 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıcılar Mahallesi 3779 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Sırameşeler Mahallesi Spor Tesisi içindeki yerlerin kiralama veya tahsisi ile ilgili raporu

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Cumhuriyet Mahallesi 7714 ada, 45 sayılı parselin şartlı bağışı ile ilgili raporu

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Doğusu Gökdere KAİP kapsamında kalan 5678 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2967 ada, 49 parsel ve 2943 ada, 10-11-12-13-14-15-16-17 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 327 ada, 21 parsel ve 454 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 541 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 763 adanın doğusunda trafo alanı plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada, 114 parsel ve 7793 ada, 2 parsel güneyinde 2 adet trafo alanı plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5501 ada, 35-37-38-45 ve 46 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, Nilüfer Köy Mahallesi 10291 ada, 549 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı itirazı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Riskli Alan Uygulama İmar Planına askı itirazı ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7528 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7700 ada, 22 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7190 ada, 11 parselde plan değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2019/133)

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Engelli ve Yaşlılar Komisyonu üye seçimi ile ilgili yazısı, (2019/148)

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2019/148)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, muhtelif mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/134)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi 1. Nilüfer Cadde isminin değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/111)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerde sokak iptali ile ilgili yazısı, (2019/112)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi Niksar Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/136)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Süleymaniye Mahallesi isminin Elmaçukur Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/138)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi 1117 ada, 5-11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/113)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi 1144 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/114)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 6400 ada, 170 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/115)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 6432 ada, 200 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/116)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi Cömert Sokak No: 1 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/117)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesi 6547 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/118)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi Bahtiyar Sokak No: 19 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/119)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi 5622 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/120)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mahallesi 2207 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/121)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi 6565 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili yazısı, (2019/135)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Meydan ve Kültür Merkezinin tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/139)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 8986 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/140)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 7373 ada ile 2343 ada arasında kalan depo ve 2343 ada ile 7343 ada arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/141)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/142)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Selamet Mahallesi 6641 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/122)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Sırameşeler Mahallesi 2482 ada, 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/123)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4300 ada, 12 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/124)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 10572 ada, 2 parsel ile 7096 ada, 114-115 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/125)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, BOTAŞ boru hatları ile ilgili yazısı, (2019/126)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi 130-131-132 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/127)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 04.04.2018 tarih ve 362 sayılı Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/128)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 519 ada, 17 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/129)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Bildiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 8846 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/130)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4193 ada, 9 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/131)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 7997 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/132)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği nedeniyle mankeme kararıyla durdurulan planlarda Plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/137)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Otopark giriş çıkış yasaklı yollar ile ilgili yazısı, (2019/143)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Riskli Alan askı itirazları ile ilgili yazısı, (2019/144)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çağlayan Mahallesi 10149 ada, 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/145)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İbrahimpaşa Mahallesi 5674 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/146)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 7547 ada, 3 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/147)


Cem Kürşad HASANOĞLU
Belediye Başkan V.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :