test
x

12.06.2019 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
12 Haziran 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
3.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 08 Mayıs 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Altıparmak Camiisinin Altıparmak Mahallesine bağlanması ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Güneştepe Mahallesinin ikiye bölünerek yeni bir muhtarlık kurulması ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Alacahırka Mahallesi 2. Akar Sokak, Çelebi Çağlayan Sokak, 2. Akpınar Sokak, 1. Çayır Sokak ve 1. Yüksel Sokakların Kocanaip Mahallesine bağlanması ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1. Zafer Caddesi isminin Gazi Nasuf Bütün Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Meydan ve Kültür Merkezinin tahsisi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Başaran Mahallesi, 5. Bahçe Sokak No:56 ve Kaymakam Sok. No: 24 adresindeki taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Başaran Mahallesi, 5. Bahçe Sokak 169 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, Cömert Sokak No: 1 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Merkez Mahallesi 6547 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi, 6565 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 41-42 parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 10-17 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamzabey Mahallesi No: 15 adresindeki taşınmazın EVSAD derneğine tahsisi ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5627 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 2346 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doğanevler Mahallesi, 603 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 6237 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2207 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6432 ada, 200 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi, 875 ada, 208 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, Bahtiyar Sokak No: 19 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kavaklı Mahallesi, 5376 ada, 3-4-5-6 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 170 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hocahasan Mahallesi, 5801 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/26- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 7373 ada ile 2343 ada arasında kalan depo ve 2343 ada ile 7343 ada arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/27- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, H22d 02a 2d pafta, 2350 ada, 10-11-12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/28- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 8986 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/29- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi, 1144 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Riskli Alan Uygulama İmar Planında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5044 ada 2 sayılı parsel bitişiğinde tescilsiz alanda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada 254-255-256-257-258-259 ve 260 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Esaslı Tadilat ve İlave inşaat ruhsatları ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4346 ada 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5095 ada 1 sayılı parsel ve kuzeyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa İli Osmangazi İlçesi Dürdane Mahallesi 10048 ada 1-3-4 sayılı parsellere Ait İlave Uygulama İmar Planının iptali ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2482 ada 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7112 ada 8 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561-3562-3564-3565-3566 adalar ve muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10149 ada 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6641 ada 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6191 ada 22-3-4-5-8-9-10-11-12 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4998 ada 7 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 10030 ada 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar planı kapsamında kalan 7997 ada 5 sayılı parsel plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Abdal Camii ve Meydanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4282 ada 1-2-3 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı ve Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada 12-294 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi İlçesi kapsamında Köy statüsünden Mahalle statüsüne dönüşen Köylerde geçici yapılanma koşulları ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklara yeterli sayıda Billboard, Megalight, Raket, Değiştiricili Billboard, City Board yaptırılarak 10 yıl süre ile kiralanması, bakımı ve iş sonunda kuruma devrinin yapılması ile ilgili yazısı, (2019/173)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İller Bankası veya yurtiçi bankalardan kredi kullanılması ile ilgili yazısı, (2019/174)

3/3- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemizde atıl (Hurda) durumunda bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 8 adet tekerlekli kara taşıtının devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/175)

3/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, H22D01C1C pafta, 2402 ada, 31 ve 32 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/176)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 87 sayılı parselin bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/178)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 7444-7443 ada arasında kalan 17.Çimen Sokak No:28 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/177)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, 802 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/179)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Karaman Mahallesi, Polat Caddesi, No:59 adresinde 762 ada, 1 parsel üzerinde B.H.A Alanında bulunan Yeni Karaman Aile Hekimliğinin zemin katında yer alan odanın Yeni Karaman Mahalle Muhtarlığı olarak tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/180)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı- Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında imar yolunda kalan Ulu Mahallesi, 16.Güzel Sokak No:15 adresindeki bina ve 3664 ada, 14 parsel ile 21 parsel arsında kalan binaların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/181)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, 5640 ada, 4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/182)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, Murat Caddesi, No:(42) 38 ve (43) 40 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/183)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi, 2287 ada, 11-12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/184)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 4958 ada, 2 parsel ve Panayır Mahallesi 6799 ada, 2 parselde bulunan 38 nolu Doğanevler Aile Sağlığı Merkezi bahçesinden 100 m2 lik alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/185)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi, 2263 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/186)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Kirazlı Mahallesi, 163 ada, 17 parsel ve 164 ada, 7 sayılı parselin Genel Müdürlüklerinin Hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/187)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 2.Bereket Sokak, No:18 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/188)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi 4959 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/219)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, 3421 ada, 37 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/190)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Başaran Mahallesi, Başaran Sokakta bulunan Belediye Hizmet Binası zemin kat (26,9m2) 3 nolu çok amaçlı salonun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere yeniden İl Sağlık Müftülüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/192 )

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamzabey Mahallesi, 4836 ada, 35 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/193)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 899 ada, 16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/191)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 7714 ada, 66 parselin satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/189)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenibağlar Harbiye Caddesi 5. Tan Sokakta park alanı içerisinde bulunan tek katlı yapının Yenibağlar Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/194)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi, 3936 ada, 1 parsel ile 3949 ada, 1 parsel arasında kalan 4.943 m² yüzölçümlü yeşil alan altındaki otopark olarak kullanılan yerin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/195)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi, Pınarbaşı Caddesi, No:11 adresinde bulunan 2 katlı Belediye Hizmet Binasının Maksem Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/196)

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi 5482 ada 21 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/197)

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 510 ada, 1 parsel üzerinde bulunan muhtarlık yeri hariç binanın Bal-Göç Derneği Bursa Şubesine tahsisinin iptal edilmesi ilgili yazısı, (2019/198)

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanevler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan H22d02b1c pafta 593 ada 12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/199)

3/29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaşpaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan H22d07a2c pafta, 2388 ada, 7 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/200)

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 7165 ada, 6 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/201)

3/31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi sınırları içerisinde yer alan H22d02d4b pafta 1739 ada 36 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/202)

3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında, Önemli Alan (ÖA-2)sınırları dahilinde kalan Mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan Kükürtlü Mahallesi, 3947 ada, 3 sayılı parselin satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/203)

3/33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kavaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5375 ada, 16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/204)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4162 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/226)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenibağlar Mahallesi 4. Çardak Sokak- 1. Gülcan Sokak açılması ile ilgili yazısı, (2019/205)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi 4815 ada, 15-16-17 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/206)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 7180 ada, 3 ve 6563 ada, 33 sayılı parsellerin satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/207)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi 4752 ada, 34-48-49 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/208)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 ada Uygulama İmar Planının iptali ile ilgili yazısı, (2019/209)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi 7102 ada, 22 sayılı parsel ile Ovaakça Mahallesi 7655 ada, 2 sayılı parselin başabaş takası ile ilgili yazısı, (2019/210)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/100 ölçekli Santralgaraj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Santral Garaj Mahallesi 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568-3569 ada ve muhtelif parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/211)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar PLnı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 6400 ada, 247-248-249-250-251-252-253 parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/212)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Orhanbey Mahallesi 5823 ada,16-22 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/213)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kocanaip Mahallesi 4850 ada, 11-14 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/214)

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 298 ada, 9 sayılı parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/215)

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mahallesi 4869 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/216)

3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 8115 ada, 10 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/217)

3/48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İvazpaşa Mahallesi 5932 ada, 32 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/218)

3/49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Veyselkarani Mahallesi 2986 ada, 13-14-15-17-18-19-20-21-23-25-26-2-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 parseller ile 3003-3826-3827-3828 ada ve çevresine ilişkin yapılan 1/100 ölçekli plan değişikliğinin iptali ile ilgili yazısı, (2019/221)

3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Mehmet Akif Mahallesi 1619 ada muhtelif parseller ile Santral Garaj Mahallesi 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568-3569 ada, muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/222)

3/51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Reviyonu kapsamında kalan Alemdar Mahallesi 2947 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/223)

3/52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Doğusu ve Gökdere Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Orhanbey Mahallesi 5520 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/224)

3/53- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kirazlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kirazlı Mahallesi 164 ada, 5-6-7 parsel ve 163 ada, 16-17 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/225)

3/54- Fen İşleri Müdürlüğünün, İlim Yayma Vakfı Yurt İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/220)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :