test
x

03.07.2019 tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03 Temmuz 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
4.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 12 Haziran 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 7180 ada, 3 ve 6563 ada, 33 sayılı parsellerin satın alınması ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi, 4959 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 4958 ada, 2 parsel ve Panayır Mahallesi 6799 ada, 2 parselde bulunan 38 nolu Doğanevler Aile Sağlığı Merkezi bahçesinden 100 m2’lik alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan Kükürtlü Mahallesi, 3947 ada, 3 sayılı parselin satın alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Maksem Mahallesi 5482 ada, 32 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının Maksem Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamitler Mahallesi 6390 ada, 82 parselde bulunan tek katlı Muhtarlık binasının Yenibağlar Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Başaran Mahallesi, Başaran Sokakta bulunan Belediye Hizmet Binası zemin kat (26,9m2) 3 nolu çok amaçlı salonun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere yeniden İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Karaman Aile Hekimliğinin zemin katında yer alan odanın Yeni Karaman Mahalle Muhtarlığı olarak tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hürriyet Mahallesi 510 ada, 1 parsel üzerinde bulunan muhtarlık yeri hariç binanın Bal-Göç Derneği Bursa Şubesine tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Ahmetpaşa Mahallesi, 5288 ada, 87 sayılı parselin bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizde atıl (Hurda) durumunda bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 8 adet kara taşıtının devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 2.Bereket Sokak, No:18 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kavaklı Mahallesi 5375 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dobruca Mahallesi, 2287 ada, 11-12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi 748 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 7165 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dobruca Mahallesi, 2263 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi 899 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maksem Mahallesi 5482 ada 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, 3421 ada, 37 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doğanevler Mahallesi 593 ada 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2388 ada, 7-8 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi, 673 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 7714 ada, 66 sayılı parselin satışı ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada 247-248-249-250-251-252-253 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı ( Yeşilşehir ) Revizyonu kapsamında kalan 298 ada 9 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dürdane Köyü Uygulama imar Planı kapsamında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Muhtelif ada ve parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5823 ada 16-22 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Muhtelif ada parseller ile 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1619 ada muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 ada Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4815 ada 15-16-17 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Başkanlık Makamının, birimler, yönetmelikler ve ekonomik kodlarla ilgili yazısı, (2019/248)

3/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 4968 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/235)

3/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Mollafenari Mahallesi Otopark Pazar Alanı içerisindeki yerlerin tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/236)

3/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Güneybudaklar Mahallesi 139 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2019/237)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait kira sözleşmesi 31/12/2019 tarihinde sona erecek olan 285 adet taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/238)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi 1327 ada, 5 parsel sayılı ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/243)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi 275 ada, 57 parsel sayılı ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/244)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi 1340 ada, 1 parsel sayılı ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/245)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çirişhane Mahallesi 1684 ada, 1 parsel sayılı ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/246)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollagürani Mahallesi 5008 ada, 19-27-28 parsel sayılı ile ilgili taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/247)

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Osmangazi Mahallesi 4268 ada, 112-113-114-115 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/239)

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çağlayan köyü Uygulama İmar Planı kapsamında Çağlayan Köyü Kanalizasyon ve Yağmursuyu hattı ile ilgili yazısı, (2019/240)

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ebu İshak Mahallesi 3977 ada, 20-21-22-32-33-35-36 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/241)

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5110 ada, 3-7 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/242)                                                        Halil DÖNER 
Belediye Başkan  V.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :