test
x

04.09.2019 tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04 Eylül 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
5.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 03 Temmuz 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi Salih Şemeret Ortaokul yanında bulunan yeşil alana spor aletleri konulması ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bulgaristan Lofça Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeşlik ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Parkların bakımsızlığı ve kirliliği ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, 14.10.2017 tarih 574 sayılı meclis kararında alınan sokak isim değişikliğinde düzeltme yapılması ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1158 ada, 67-69-70 parseller ile 1118 ada, 8-9-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 4968 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çirişhane Mahallesi 1684 ada, 1 parsel sayılı ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 4968 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 5167-5170 adalar arası No:273 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, Fatih Sokak, No:17 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gaziakdemir Mahallesi, 3695 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi 1327 ada, 5 parsel sayılı ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 5116 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, Güneştepe Mahallesi, 7444-7443 ada arasında kalan 17.Çimen Sokak No:28 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4204 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacahırka Mahallesi, 5977 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi 3. Şafak Sokak No:17 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kirazlı Mahallesi, 163 ada, 17 parsel ve 164 ada, 7 sayılı parselin Genel Müdürlüklerinin Hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı- Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında imar yolunda kalan Ulu Mahallesi, 16.Güzel Sokak No:15 adresindeki bina ve 3664 ada, 14 parsel ile 21 parsel arsında kalan binaların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 887 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8846 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4751 ada 14 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2202 ada 27-28 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5110 ada 3 parsel ve 7 parsel doğusunda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 112-113-114-115 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6536 ada 1 parsel bitişiğinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4293 ada 12-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kirazlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 163 ada 16-17-18-19 parseller ile 164 ada 1-2-3-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3977 ada, 20-21-22-32-33-35-36 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5932 ada, 32 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4162 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5520 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında altyapı hizmetleri ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2947 ada 12 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 4512 ada güneyinde trafo alanı ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4751 ada 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4300 ada 12 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada 98 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7815 ada 10 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8886 ada batısında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Sıtmapınarı Mevkii H22a 21a 1d pafta, 10018 ada, 59 plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı plan hükümleri ve plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA2 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7344 ada 8 parsel ve 7342 ada güneyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesine ait tüm kurum, kuruluşların tabelalarına “T.C” ibaresinin eklenmesi ile ilgili yazısı, (2019/260)

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Giresun Espiye Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2019/261)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhtelif yerlere ait İşler için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/296)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kayıhan Mahallesi 4300 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/262)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kayıhan Mahallesi 4288 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/263)

3/6- Fen İşleri Müdürlüğünün, Zafer Mahallesi 4552 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/264)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Demirtaşpaşa Mahallesi 2396 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/265)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Adalet Mahallesi 575 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/266)

3/9- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi 5599 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/267)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Başaran Mahallesi 167 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/269)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi 1142 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/285)

3/12- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 727 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/286)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 779 ada, 18-19 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/287)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 4910 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/288)

3/15- Fen İşleri Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi 2967 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması alınması ile ilgili yazısı, (2019/289)

3/16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 08/05/2019 tarih ve 232 sayılı Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/268)

3/17- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğanlı Mahallesi 10321 ada, 1 parselde bulunan 15 konut ve 3 ticari birim bağımsız bölümün satışı ile ilgili yazısı, (2019/270)

3/18- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Çağlayan Mahallesi 10112 ada, 889 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2019/271)

3/19- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 8936 ada, 1 sayılı parselde şartlı bağış ile ilgili yazısı, (2019/272)

3/20- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi 4365 ada, 7-8-9 sayılı parsellerin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/273)

3/21- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 7733 ada, 1 sayılı parselin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/274)

3/22- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi 4368 ada, 1-3 sayılı parsellerin satışı ile ilgili yazısı, (2019/275)

3/23- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 38 adet taşınmazın terk işlemlerine esas olmak üzere, yolda ve yeşil alanda kalan kısımlarının Belediyemize ait taşınmazlarla takası ile ilgili yazısı, (2019/294)

3/24- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Alipaşa Mahallesi 5384 ada, 2 sayılı parselde bulunan SMÖ yapının “Bursa Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi” olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/295)
3/25- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 215 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2019/299)

3/26- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğanlı Mahallesi 3518 ada, 1 parsel ile Çekirge Mahallesi 3888 ada, 1 parselde işlem yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/298)

3/27- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesinin ikiye bölünmesi ile ilgili yazısı, (2019/297)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Masaj Salonları ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tanzim edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/293)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İsmetiye Mahallesi 4067 ada, 14-16-17-18-23 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/290)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4326 ada, 9-11-12 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/291)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi 5482 ada, 28 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/292)

3/32- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kalan Alaşar Mahallesi 4476 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/276)

3/33- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Mahallesi 6905 ada, 34 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/277)

3/34- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii Plan Çalışması ile ilgili yazısı, (2019/278)

3/35- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 7518-7519-10392-7496 adalarda askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/279)

3/36- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı kapsamında orman sınırı çalışması ile ilgili yazısı, (2019/280)

3/37- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alemdar Mahallesi 2896 ada, 28 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/281)

3/38- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 871 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/282)

3/39- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kalan Alaşar Mahallesi 4476 ada, 40, 4477 ada, 28-39-40-41-42, 4478 ada, 61-62-63 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/283)

3/40- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 7640 ada, 1 sayılı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/284)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :