test
x

09.04.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
09 Nisan 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
1.
GÜNDEM:

1-    Başkanlık Divan Heyetinin, Encümen Üyeliği, Başkan 1. Vekili, Başkan 2. Vekili ve İhtisas Komisyon üyelikleri için Seçim yapılması

2-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 Asil, 5 Yedek Üye ve Çiftçi Mallarını Murakabe Heyetine 5 asil, 5 Yedek Üye Seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/147)

3-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne 2 asil, 1 Yedek Üye Seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/148)

4-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Marmara Belediyeler Birliğine 3 Asil, 2 Yedek Üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/149)

5-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğine 2 Asil, 1 Yedek Üyenin seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/150)

6-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tarihi Kentler Birliğine 1 Asil, 1 Yedek Üyenin seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/151)

7-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa İli Belediyeler Birliğine 4 Asil, 2 Yedek Üyenin seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/152)

8-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine 2 Asil, 2 Yedek Üyenin seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/141)

9-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Demirtaş Sulama Birliği Sandık Kurullarına 1 Sandık Başkanı ve 4 Üyenin seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/153)

10-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2014/ 154)

11-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine Ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2014/ 155)

12-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2014/ 156)

13-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/146)

14-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2014/121)

15-    Denetim Komisyonu Raporunun okunması.


16-    Temizlik İşleri Müdürlüğünün, çöp toplama ve şehrin temizliği ihalesinin çok yıllık yapılabilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/131)

17-    Temizlik İşleri Müdürlüğünün, bina temizliği ihalesinin çok yıllık yapılabilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/132)

18-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Bem-Bir-Sen Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Başkan’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2014/139)

19-    Özel Kalem Müdürlüğünün, 22-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Eurocities tarafından Fransa’nın Nantes şehrinde düzenlenen Çevre Forumu’na heyet görevlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/142)

20-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Adalet Mah. H22d 01a 4a pafta, 580 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın tahsis/kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/143),

21-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mah. H22d 01c 3c pafta, 5361 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/108),

22-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 6282 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/109),

23-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mah. 1767 ada, 3 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/110),

24-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mah. H22d 01c 3c pafta, 3695 ada, 18 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/111),

25-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. H21b 25b 1a pafta, 6432 ada, 199 ve 200 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/112),

26-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mah. H22d 07a 4a pafta, 6219 ada, 79 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/113),

27-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait olan Çağlayan köyü 10125 ada, 22 parselin satışı talebi ile ilgili yazısı, (2014/114),

28-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mah. H21c 05b 4a pafta, 6191 ada, 6 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/133),

29-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mah. H22d 02c 4c pafta, 3779 ada, 12 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/134),
30-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 6704 ada, 5 parselin Yunuseli Mah. 9078 ada, 2 parsel, 9076 ada, 1 parsel, 9075 ada, 1 parsel, 6688 ada, 1 parsel ile başabaş takası ile ilgili yazısı, (2014/138),

31-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Esentepe (Demirkapı) Mahallesi, 5505 ada, 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 parsellerin Belediyemiz adına satın alınması ve taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/144),

32-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Sağlık Ocağı binasının İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/128),

33-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mah. 7365 ada, 6 sayılı parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2014/129),

34-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mah. 1228 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/115),

35-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9072 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/116),

36-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mah. 519 ada, 10 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/117),

37-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Alemdar Mah. 2934 ada, 1 ve 4 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/118),

38-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Eğitim Mah. 6769 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/119),

39-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mah. 4615 ada, 22 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/120),

40-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollagürani Mah. 5004 ada, 23 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/122),

41-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğanlı Mah. 2864 ada, 28-29 parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/123),

42-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mah. 6169 ada, 1-2 parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/124),
43-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mah. 4164 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/130),

44-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bursa İli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Rezivyonu kapsamında kalan 298 ada, 5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/135),

45-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mah. 5979 ada, 7 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/136),

46-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mah. 6253 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/137),

47-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacamescit Mah. 4351 ada, 33 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/140),

48-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mezarlığı Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7916-7917 adalar, 1-2 ve 3 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/145)
49-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2375 ada, 59 parseldeki hissenin satın alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/157)
50-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mezarlığı biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8872 ada, 19-20 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/126)
51-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. 4618 ada, 15-16 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/125)
52-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. 4690 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/127)


                                                                                                                                                                                          Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :