test
x

09.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
09 Ekim 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
6.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 04 Eylül 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Osmangazi ilçesi içerisinde faaliyet gösteren OSMEK kursiyerlerinin yaptıkları çalışmaları satabilecekleri stantların oluşturulması ile ilgili raporu,

2/2- Hukuk Komisyonunun, Müdürlüklere ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikler ile ilgili raporu,

2/3- Hukuk Komisyonunun, Osmangazi Belediyesine ait tüm kurum, kuruluşların tabelalarına “T.C” ibaresinin eklenmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, Fatih Caddesi Hamitler Spor Parkına “ Şehit Salih ALTUN”un isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Süleymaniye Mahallesi isminin Elmaçukur Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerde sokak iptali ile ilgili raporu,

2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 1. Nilüfer Cadde isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğanlı Mahallesinin ikiye bölünmesi ile ilgili raporu,

2/9- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Panayır Mahallesi Niksar Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Çağlayan Mahallesi 10112 ada, 889 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğanlı Mahallesi 10321 ada, 1 parselde bulunan 15 konut ve 3 ticari birim bağımsız bölümlerin satışı ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 215 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 7733 ada, 1 sayılı parselin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gaziakdemir Mahallesi 3936 ada 1 parsel ile 3949 ada 1 parsel arasında kalan yeşil alan altındaki alanın otopark olarak kullanılan yerin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi No: 4/28 adresinde bulunan ofisin kiralanması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Alipaşa Mahallesi 5384 ada, 2 sayılı parselde bulunan SMÖ yapının “Bursa Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi” olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 08/05/2019 tarih ve 232 sayılı Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi 7102 ada, 22 sayılı parsel ile Ovaakça Mahallesi 7655 ada, 2 sayılı parselin başa baş takası ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kirazlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kirazlı Mahallesi 160 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1117 ada, 5-11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi 4576 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 2402 ada, 31-32 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Adalet Mahallesi 575 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kayıhan Mahallesi 4300 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kayıhan Mahallesi 4288 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/26- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaşpaşa Mahallesi 2396 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/27- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 4910 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/28- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait kira sözleşmesi 31/12/2019 tarihinde sona erecek olan 285 adet taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/29- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın tahsisi ile ilgili raporu,

2/30- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Merkez Mahallesi 6547 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/31- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi 2967 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7439 ada, 1 ve 2 parseller, 7440 ada, 1 parsel ve 7448 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 7547 ada, 3 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4561 ada, 2-20-21-22-23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 871 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Ugulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçük Balıklı mahallesi 8115 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 2398 ada, 51 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2904 ada, 10 parselde trafo alanına plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5482 ada, 28 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Plan Taslağı ile ilgili yazısı, (2019/365)

3/2- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2019/366)

3/3- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı, (2019/367)

3/4- Özel Kalem Müdürlüğünün, Nokta Dağcılık ve Kayak Sporları Kulübü Derneği üyelerinin görevlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2019/361)

3/5- Zabıta Müdürlüğünün, Seyyar satıcıların müsadere edilen eşyaları için depolama ücreti alınması ile ilgili yazısı, (2019/325)

3/6- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Belediyemizde atıl durumda bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 5 adet kara taşıtının HURDASAN A.Ş.’ye satışı ile ilgili yazısı, (2019/329)

3/7- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Belediyemizin muhtelif işlerinden kullanılmak üzere 1 adet Minimum (8+1) kişilik minibüs araç satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/330)

3/8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Hizmet Binası Zemin Kat Z-17 nolu bağımsız bölümün BUSKİ Abonelik ve Tahsilat Merkezine tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/353)

3/9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 435 ada, 6 sayılı parselin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/326)

3/10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamitler Merkez Cami Çevre düzenlemesi işi içinde yer alan yerlerin kiralama/tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/327)

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi 6418 parsel ile Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükbalıklı Mahallesi 11615 ada, 1 parselin başabaş takası ile ilgili yazısı, (2019/328)

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi 8448 ada, 3-11 parseller ile Belediyemize ait yoldan ihdas edilen kısmın başabaş takası ile ilgili yazısı, (2019/352)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Muhtelif Hizmet Binaları Tadilat, Bakım, Onarım ve Yapım İnşaatı İşi, Yenibağlar Hizmet Binası İnşaatı İşi, İnkaya Doğa Sporları Parkı İnşaatı İşi, Sırameşeler Mahallesi 2402 ada 305 parselde Umumi WC İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/354)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Tahtakale Çarşısı 5550 ada 11-12-13-25-26 Parsellerdeki SMÖ Yapıların Restorasyonu İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/355)

3/15- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi WC Yapım ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2019/356)

3/16- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4204 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/331)

3/17- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çirişhane Mahallesi 1679 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/332)

3/18- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi 5612 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/333)

3/19- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi Üzüm Sokak No:21 adresinde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/334)

3/20- Fen İşleri Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi 3502 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/335)

3/21- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2524 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/336)

3/22- Fen İşleri Müdürlüğünün, Namıkkemal Mahallesi Sevgi Sokak Çıkmazının açılması için Park alanında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/337)

3/23- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi 4241 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/338)

3/24- Fen İşleri Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 6295 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/339)

3/25- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi 5631 ada, 3-4-15-16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/340)

3/26- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 6560 ada, 19-21-22-24-46 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/341)

3/27- Fen İşleri Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi 6776 ada, 3 parsel ile 7837 ada, 1-2-3-4-5 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/342)

3/28- Fen İşleri Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi 3421 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/357)

3/29- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2521 ada, 48 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/358)

3/30- Fen İşleri Müdürlüğünün, Seferiışıklar Mahallesi 146 ada, 2 parsel ile 141 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/359)

3/31- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1469. İsimsiz Sokağa isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/364)

3/32- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6463 ada, 12 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/343)

3/33- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hocaalizade Mahallesi 5325 ada 23 parselde imar planının mahkeme tarafından iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2019/344)

3/34- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5092 ada, 6-7-8-9 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/345)

3/35- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çağlayan H22a 21 a 1c pafta 3265-2843 Parseller İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çağlayan Mahallesi 10133 ada, 2874 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/346)

3/36- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Sakarya Mahallesi 10627 adanın doğusunda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/347)

3/37- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi 3193 ada, 11 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/348)

3/38- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 2311 ada, 107-109 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/349)

3/39- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3953 ada, 8 sayılı parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2019/350)

3/40- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kocanaip Mahallesi 6212 ada, 14-15 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/351)

3/41- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli 6562 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/360)

3/42- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeşilova Mahallesi 309 ada, 8 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/362)

3/43- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Planlaması Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 6337 ada, 46 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/363)

3/44- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4293 ada, 6 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/368)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :