test
x

06.11.2019 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06 Kasım 2019
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
7.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 09 Ekim 2019 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1469. İsimsiz Sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Müdürlükler ile ilgili yapılan düzenleme sonucunda Demirtaş Hizmet Binasında yer alan yerlerin ilgili Müdürlüklere tahsisi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Şair Niyazi Mısri’nin kurmuş olduğu vakfın tarihçesini anlatan levhanın Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Postahane binasının Maksem Caddesine bakan yüzüne asılması. ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Seyyar satıcıların müsadere edilen eşyaları için depolama ücreti alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Kültür Merkezi düğün salonu ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Güneybudaklar Mahallesi 139 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi 4368 ada, 1-3 sayılı parsellerin satışı ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamitler Merkez Cami Çevre düzenlemesi işi içinde yer alan yerlerin tahsisi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 435 ada, 6 sayılı parselin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 2331-2332 adalar arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 3502 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Başaran Mahallesi 167 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 6560 ada, 19-21-22-24-46 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Seferiışıklar Mahallesi 146 ada, 2 parsel ile 141 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2521 ada, 48 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaşar Mahallesi 4474 ada, 58-70-71-72-73-82 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi 5631 ada, 3-4-15-16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi 5599 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi 6776 ada, 3 parsel ile 7837 ada, 1-2-3-4-5 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı No: 219 adresindeki Kapalı Atletizm Salonu içindeki yerlerin kiralama veya satışı ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi 6418 parsel ile Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükbalıklı Mahallesi 11615 ada, 1 parselin başabaş takası ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 8936 ada, 1 sayılı parselde şartlı bağış ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çirişhane Mahallesi 1679 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/26- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi 5612 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/27- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi 275 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/28- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi, 802 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/29- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Zafer Mahallesi 4552 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/30- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 3421 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/31- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi 779 ada, 18-19 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/32- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1142 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/33- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi 1340 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5092 ada 6-7-8-9 parsellere plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6905 ada 34 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6562 ada 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 309 ada 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü 1997-2874 Parseller Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10627 adanın doğusunda trafo alanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6399 ada 6 parselde plan değişikliği ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Araç satın alınması ile ilgili yazısı, (2019/401)

3/2- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, Hamitler Meydan Parkına Şehit Görkem Sevim isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/388)

3/3- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği gereği tarifenin onaylanması ile ilgili yazısı, (2019/389)

3/4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2019/390)

3/5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğanlı Mahallesi 3504 ada, 2 parselde bulunan Soğanlı Dolmuş Durakları-WC-Muhtarlık Hizmet Binası içindeki yerlerin Soğanlı Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/391)

3/6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Çeltik Mahallesi 4513 ada, 1 parsel, Elmasbahçeler Mahallesi 2177 ada, 1-2-5-9-10 parseller, Ovaakça Mahallesi 7146 ada, 11 parsel, Panayır Mahallesi 2327 ada, 5 parsel, Selçukhatun Mahallesi 5325 ada, 6-7-8-10-11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemize devri ile ilgili yazısı, (2019/392)

3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Karabalçık Mahallesi 121 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2019/393)

3/8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Ovaakça Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:1 adresinde bulunan tek katlı yapının Ovaakça Santral Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/394)

3/9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Küplüpınar Mahallesi 2533 ada, 4 parselde yapımı tamamlanan Spor Kulübünün kiralama/tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/395)

3/10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi 6565 ada, 2 parsel ile Ahmetpaşa Mahallesi 5288 ada, 87 parsel sayılı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili yazısı, (2019/407)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Selamat Mahallesi 1119 ada, 93 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/396)

3/12- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi 7125 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/397)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4177 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/398)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4277 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/399)

3/15- Fen İşleri Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi 4474 ada, 82 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/400)

3/16- Fen İşleri Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi 618 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/402)

3/17- Fen İşleri Müdürlüğünün, Ahmetbey Mahallesi 10026 ada, 23-25 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/403)

3/18- Fen İşleri Müdürlüğünün, Santral Garaj Mahallesi 3561 ada, 2-3-4-5-6-7-11 parseller, 3562 ada, 1 parsel, 3564 ada, 5 parsel, 3565 ada, 5 sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/408)

3/19- Fen İşleri Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 2336 ada, 74 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/409)

3/20- Fen İşleri Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi 4751 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/410)

3/21- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi 2. Zorlu Sokak No:12-14-16 adresindeki binalar, ağaçlar, müştemilatlar ile Kestanelik Caddesi No:15 adresindeki bina, ağaçların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2019/411)
3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi 4402 ada, 2-3 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/404)

3/23- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Eğitim Mahallesi 7110 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/405)

3/24- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4151 ada, 9 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2019/406)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :