test
x

04.03.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04 Mart 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
11.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması
1/1- 05 Şubat 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Sosyal İşler, Spor ve Sağlık Komisyonunun, 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için merkez kurulması ile ilgili raporu,

2/2- Sosyal İşler, Spor ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonunun, Doğu Türkistan Urumiçi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/3- Sosyal İşler, Spor ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonunun, Kırşehir Mucur Belediyesi ile kardeş şehir olunması ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2586 ada, 69-74 parseller arasında kalan sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Ovaakça Merkez Mahallesi 7389 ada,11 parselin cephesi ile Orkun, 6. Bayrak ve Nur Sokakların çıkışındaki sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İnkaya Mahallesi 107 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Dobruca Mahallesi 2293 ada, 1 parsel ve 2279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarla takası ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dikkaldırım Mahallesi 4561 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın yola terk edilmesi şartıyla Belediyeye hibe edilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi 11615 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait hisse ile Küçükbalıklı Mahallesi 6418 parselin takası ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Mollafenari Mahallesi Otopark Pazar Alanı içerisindeki yerlerin tahsisi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, No:15 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 9077 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 6400 ada 523 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 6582 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ve Yunuseli Mahallesi 9002 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi 665 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2558 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ahmetbey Mahallesi 10026 ada, 23-25 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4165 ada, 55 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi 2377 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gündoğdu 10231 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Milli Emlak Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8597 ada 1 parsel ve kuzeyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 761 ada 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA3 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7164-7165 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 431 ada 13 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 893 ada 1-2-3-4-5-6-12-16 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7887 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 867 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 11511 ada 1 parsel ve 1190 ada 183 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Osmangazi İlçesi 4045 ada 96-97-98-99-103 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4344 ada 12 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada 12 ve 294 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 159-160 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 6.12.2017 tarih ve 734 sayılı 9.05.2018 tarih ve 355 sayılı 9.05.2018 tarih ve 362 sayılı, 12.06.2019 tarih ve 137 sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Üyesi Sedat HİÇDURMAZ’ın vefatı sebebiyle Tarım Komisyonu'na yeni üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2020/60)

3/2- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2020/61)

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Ovaakça Mahallesi 7803 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/64)

3/4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Hazineye ait Adalet Mahallesi 580 ada, 18 parsel ile Alacahırka Mahallesi 5971 ada, 34 parsel sayılı taşınmazların satın alınması ile ilgili yazısı, (2020/65)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2522 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/66)

3/6- Fen İşleri Müdürlüğünün, Armut Mahallesi 4374 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/67)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kırcaali Mahallesi 3841 ada, 10-11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/68)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 6313 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/69)

3/9- Fen İşleri Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi Yasin Sokak ile Yaman Caddesi kesişiminde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/70)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi 1144 ada, 4-5-6-7-8-9-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/71)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi 6642 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/72)

3/12- Fen İşleri Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 6295 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/73)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi Şehit Er Burak Özkan Sokak devamında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/74)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 676. Sokak devamında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/75)

3/15- Fen İşleri Müdürlüğünün, Mihraplıköprü Caddesinin Sanayi Caddesi girişinden başlayarak Fakülte Caddesine kadar olan kısımda taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/76)

3/16- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 2. Esen Caddesi No:1, Yunuseli Mahallesi Taşköprü Caddesi No: 41-43, Yunuseli Mahallesi 654. Sokak No: 8 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/77)

3/17- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 5. Ümit Sokak No:15/1-21 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/78)

3/18- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi Yaman Caddesi No: 56-58-60-62-64 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/79)

3/19- Fen İşleri Müdürlüğünün, İsmetiye Mahallesi 4024 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/80)

3/20- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Muhtelif Bölgelerde Kat karşılığı olarak Yaptırılacak Olan Yapıların; Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/81)

3/21- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Dürdaneköy Mahallesi 10080 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/86)

3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Elmasbahçeler Mahallesi 2155 ada, 12-13-61 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/87)

3/23- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4418 ada, 30-31 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/88)

3/24- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi 10291 ada, 549 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/89)

3/25- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Revizyonu plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/90)

3/26- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 192 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/91)

3/27- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaattin Mahallesi 4751 ada, 14 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/92)

3/28- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/93)

3/29- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kükürtlü Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberi ile ilgili yazısı, (2020/94)

3/30- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/95)

3/31- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Ovaakça Santral Mahallesi 1. Cephe Sokak ve Nilüfer Sokak arasında yapılacak olan çocuk parkına “Şehit Türkan Bebek” isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/62)

3/32- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi Gür Cadde Meydanı Parkına “Şehit Görkem SEVİM” isminin verilmesi verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/63)

3/33- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi Başak Caddesi isminin, sokak statüsünde olmadığından Başak Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/82)

3/34- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Hacı İlyas Mahallesi 343. Sokak isminin Zafer Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/83)

3/35- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesinde bir cadde veya sokağa Şehit Topçu Er Yusuf ÖNDER isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/84)

3/36- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesinde bir cadde veya sokağa Şehit Piyade Er İbrahim ORAL isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/85)

Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ
Belediye Başkan V.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :