test
x

08.07.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
08 Temmuz 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
12.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması
1/1- 04 Mart 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Engelliler ve Yaşlılar Komisyonunun, Belediyemiz tarafından inşa edilen engelli tuvaletlerinin kadın-erkek olarak ayrı yapılması ile ilgili raporu,

2/2- Engelliler ve Yaşlılar Komisyonunun, Aziz Torun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ile ilgili raporu,

2/3- Sosyal İşler, Spor ve Sağlık Komisyonunun, Moğolistan Cumhuriyeti Arhangay Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/4- Hukuk Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/5- Hukuk Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5640 ada, 4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi güncelleme kapsamında, aynı isim almış cadde ve sokaklara Adres Kayıt sisteminde sıradaki cadde/sokak olarak numaralandırma işlemi için Kentsel Tasarım Müdürlüğü Numarataj Birimi’nin yetkilendirilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Tuna Mahallesi Başak Caddesi isminin Başak Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi 3134 ada, 12-13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mihraplıköprü Caddesinin Sanayi Caddesi girişinden başlayarak Fakülte Caddesine kadar olan kısımda taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 7164-7165 adalar arasında kalan taşınmazlar ile Cesim Sokak No:6 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6313 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6295 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 6642 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kırcaali Mahallesi 10-11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2522 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Armut Mahallesi 4374 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi Yasin Sokak ile Yaman Caddesi kesişiminde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Hazineye ait Adalet Mahallesi 580 ada, 18 parsel ile Alacahırka Mahallesi 5971 ada, 34 parsel sayılı taşınmazların satın alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1144 ada, 4-5-6-7-8-9-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi Şehit Er Burak Özkan Sokak devamındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7815 ada 10-11-12 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Sıtmapazarı Mevkii 10018 ada 39 parsele Ait Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notları ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6203 ada 5-27-29-30-31-96-97-100 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 7121 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyon Üyeliklerinin seçimlerinin yapılması ile ilgili yazısı, (2020/108)

3/2- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2019 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2020/109)

3/3- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2020/156)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro ve mevcut boş memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2020/158)

3/5- Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine istinaden Tadilat Atıklarından ücret alınması ile ilgili yazısı, (2020/157)

3/6- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan araçların devri ile ilgili yazısı, (2020/160)

3/7- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait atıl durumda bulunan ekonomik ömrünü dolduran araçların satışı ile ilgili yazısı, (2020/161)

3/8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İller Bankası veya yurtiçi bankalardan kredi kullanılması ile ilgili yazısı, (2020/168)

3/9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlarbaşı Mahallesi 799 ada, 81-82-83 parsel sayılı taşınmazların satışı ile ilgili yazısı, (2020/111)

3/10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu Cadde üzerinde Hüseyin Pınardağ Park adresli Muhtarlık binasının Demirtaş Cumhuriylet Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/112)

3/11- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlı Mahallesi 129 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili yazısı, (2020/113)

3/12- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Geçit Mahallesi Gündüz Sokak No:15 adresinde bulunan taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/114)

3/13- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Kayıhan Mahallesi 4291 ada, 10 parselde yer alan taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/127)

3/14- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi Derman Caddesi No:82 adresinde yer alan taşınmazın taşınmazın Kütüphane ve dikiş-nakış kurs yeri olarak kullanılması ile ilgili yazısı, (2020/128)

3/15- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Reyhan Mahallesi 4392 ada, 8 parsel üzerinde bulunan yapının Reyhan Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/135)

3/16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediyemiz mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan işyerine ait kira ödemelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/138)

3/17- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi Ek Hizme Birimlerinin kiralama/tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/141)

3/18- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliller Mahallesi 168 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2020/142)

3/19- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Karaislah Mahallesi 179 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2020/146)

3/20- Fen İşleri Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi 3462 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/115)

3/21- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 5171-5172-5173-5174-5175-5176-5177-5178-5179 adalar arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/116)

3/22- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi 7262-7257 arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/117)

3/23- Fen İşleri Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi 901 ada, 4 parsel ile 11507 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/118)

3/24- Fen İşleri Müdürlüğünün, Alacahırka Mahallesi 5969 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/125)

3/25- Fen İşleri Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi 6176 ada, 13-14 parseller ile 6177 ada, 7-8-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/126)

3/26- Fen İşleri Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi 2773 ada, 12-13-14-15 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/132)

3/27- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 1. Çağla Sokak adresinde bulunan 4205 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/133)

3/28- Fen İşleri Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi 2287 ada, 11-12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/134)

3/29- Fen İşleri Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi 3394 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/137)

3/30- Fen İşleri Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi 2. Alkan Sokaktan 24. Ay Sokağa doğru ve 2. Meşe Caddesine doğru 20 metrelik yol açılması için güzelgah üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/139)

3/31- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 8985 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/150)

3/32- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 761 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/164)

3/33- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2556 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/165)

3/34- Fen İşleri Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 834 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/171)

3/35- Fen İşleri Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 875 ada, 220 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/172)

3/36- Fen İşleri Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi 5482 ada, 40 parselin Belediyemizce satın alınması ile ilgili yazısı, (2020/140)

3/37- Fen İşleri Müdürlüğünün, 04/12/2019 tarih ve 786 sayılı Meclis kararında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2020/119)

3/38- Fen İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bilimsel kazı, kurtarma kazıları ve koruma çalışmaları, arkeolojik alanların çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin Bursa Müze Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/166)

3/39- Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından yaptırılması planlanan Veysal Karan-i Mahallesi Demirtaş Yolu üzerindeki Hijyenik Kurban Kesim Tesisi Yerleşkesi içerisinde yer alan Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi için yılara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/167)

3/40- Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından yaptırılması planlanan Hamitler Mahallesi Macera Parkı Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi için yılara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/170)

3/41- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hamitler Hizmet Binası ile Elmasbahçeler Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi İşi için yılara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/173)

3/42- Fen İşleri Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ebuishak Mahallesi 3977 ada, 36 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/174)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dobruca Mahallesi 3. Doğal sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Dobruca Mahallesi 2209 ada, 6 parselin cephesi aldığı Bent Caddesi zemin kattının ticaret olarak kullanılması ile ilgili yazısı, (2020/159)

3/44- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada, 35 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/120)

3/45- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kocakoru İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 10522 ada, 13-14 parselde imar uygulaması ile ilgili yazısı, (2020/121)

3/46- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi 4731 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/122)

3/47- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2020/123)

3/48- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7096 ada, 76 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/130)

3/49- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Osmangazi ilçesi, İsmetiye Mahallesi tescil işlemleri ile ilgili yazısı, (2020/131)

3/50- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santralgaraj ve Yakın Çevre Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Santral Garaj Mahallesi 3561 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/136)

3/51- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Osmangazi ilçesi sınırları kapsamında onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Hmax:serbest bulunan alanlarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/144)

3/52- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Merkezi Koruma Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Nalbantoğlu Mahallesi 5823 ada, 64 parselde yer alan Şadırvan Mescidin plana işlenmesi ile ilgili yazısı, (2020/145)

3/53- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Santral Mahallesi 10361 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemizce satın alınarak ile Ovaakça Santral Mahallesi 10352 ada, 2 parsel, 10359 ada, 1-3-4 parsel ile başa baş takası ile ilgili yazısı, (2020/143)

3/54- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Osmangazi Mahallesi 4750 ada, 30 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/147)

3/55- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi 4740 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/148)

3/56- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Göndoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gündoğdu Mahallesi 10169 ada, 49 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/149)

3/57- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 9077 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/151)

3/58- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili yazısı, (2020/152)

3/59- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6399 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/153)

3/60- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mahallesi 1181 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/154)

3/61- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İvazpaşa Mahallesi 6223 ada, 46 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/162)

3/62- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeşilova Mahallesi 309 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/163)

3/63- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi 7820 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/169)

3/64- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Armut Mahallesinde bulunan binaların kapı numaralarının bir kere mahsus ücretsiz olarak takılması ile ilgili yazısı, (2020/124)

3/65- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 7815 ada, 13 parsel ile 7815 ada, 12 parsel arasında kalan sokağa isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/155)

3/66- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi Bahar Çocuk Parkı isminin “Sucu Sabri Yaşın Dede” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/110)

3/67- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi Küçükbalıklı Meydan Parkına “Şehit Piyade Er Halil İbrahim Oral” isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/129)Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :