test
x

09.09.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
09 Eylül 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
13.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması
1/1- 08 Temmuz 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerde İsimsiz Cadde/Sokaklara İsim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Giresun Espiye Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Armut Mahallesinde bulunan binaların kapı numaralarının bir kereye mahsus ücretsiz olarak takılması ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hacı İlyas Mahallesi 343. Sokak isminin Zafer Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Mahallelerimizin isimleri ile yaşatılması ve Kentlilik Bilinci ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediyemiz mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan işyerine ait kira ödemelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7772 ada, 1 parsel ile 11507 ada, 2 parseldeki hisselerin takası ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Geçit Mahallesi Gündüz Sokak No:15 adresinde bulunan taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kayıhan Mahallesi 4291 ada, 10 parselde yer alan taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu Cadde üzerinde bulunan Muhtarlık binasının Demirtaş Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi Ek Hizmet Birimlerinin tahsisi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Reyhan Mahallesi 4392 ada, 8 parsel üzerinde bulunan Muhtarlık binasının Reyhan Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlarbaşı Mahallesi 799 ada, 81-82-83 parsel sayılı taşınmazların satışı ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi 2. Zorlu Sokak No:12-14-16 adresindeki binalar, ağaçlar, müştemilatlar ile Kestanelik Caddesi No:15 adresindeki bina ve ağaçların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamzabey Mahallesi 4843 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Mahallesi 901 ada, 4 parsel ile 11507 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 3503 ada, 3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 8985 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 6392 ada, 39-65-68-70-72-73-74-116 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 5171-5172-5173-5174-5175-5176-5177-5178-5179 adalar arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi 257 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi 2. Alkan Sokaktan 24. Ay Sokağa doğru ve 2. Meşe Caddesine doğru 20 metrelik yol açılması için güzelgah üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliller Mahallesi 168 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi Derman Caddesi No:82 adresinde yer alan taşınmazın Kütüphane ve dikiş-nakış kurs yeri olarak kullanılması ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlı Mahallesi 129 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili raporu,

2/26- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Mahallesi 193 ada, 1 parsel ile Emek Mahallesi 296 ada,3 parsel ve 202 ada,5 parselle takası ile ilgili raporu,

2/27-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kükürtlü Mahallesi Kentsel Tasarım Rehberi ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonunda plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dereçavuş Mahallesi 4991 ada 231 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa 2. Nolu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan 6073 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 130 ada, 7 parsel ile 305-307 ve 730 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 434 ada 1 parsel ve Batısında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10169 ada, 49 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında İmar Uygulaması ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili yazısı, (2020/184)

3/2- Özel Kalem Müdürlüğünün, UCLG-Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı- UCLG-MEWA üyeliğinin yenilenmesi ile ilgili yazısı, (2020/185)

3/3- Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Atık Yönetimi Yönetmeliğine istinaden İri Hacimli Atıklardan ücret alınması ile ilgili yazısı, (2020/186)

3/4- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Yapı Kontrol Müdürlüğüne 1 adet Kapalı Kasa Kamyonet araç satın alınması ile ilgili yazısı, (2020/187)

3/5- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan 16 E 1219 Plakalı 1991 Model ISUZU (Kapalı kasa) kamyon aracın Harmancık Belediyesi Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2020/226)

3/6- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hisar Arkeopark Alanında Bitki Temizliği ve Arkeolojik Kazı Çalışması Yaptırılması işi için yılara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/188)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, 2020 yılında ihalesine çıkılarak yapımına başlanması planlanan Tuzpazarı, Okçular ve Uzun Çarşı Üst Örtüsünün bakım ve tadilatı inşaatı İşi için yılara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/189)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Başaran Mahallesi 140 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/190)

3/9- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 6432 ada, 262 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/191)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kükürtlü Mahallesi 4860 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/192)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kavaklı Mahallesi 5380 ada, 12-13-18-19 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/193)

3/12- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2524 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/194)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2582 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/195)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Ovaakça Santral Mahallesi 6905 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/196)

3/15- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Çaybaşı Mahallesi 103 ada, 113 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2020/197)

3/16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Mahallesi 4753 ada, 4 parsel üzerinde bulunan muhtarlık binasının Alaaddin Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/198)

3/17- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İnkaya Mahallesi 107 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Dobruca Mahallesi 2293 ada, 1 parsel ve 2279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarla takası ile ilgili yazısı, (2020/199)

3/18- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Nilüfer Karaman Spor Kulubü Derneğinin kira başlangıç tarihinde güncelleme yapılması ile ilgili yazısı, (2020/230)

3/19- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı Revizyonu kapsamında kalan Tayakadın Mahallesi 4089 ada, 25-26-27-29-30-31-32 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/200)

3/20- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi 4402 ada, 2-3 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/201)

3/21- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Selçukhatun Mahallesi 5325 ada, 8 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/202)

3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollagürani Mahallesi 5006 ada, 9-4 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/203)

3/23- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi 4823 ada, 1 sayılı parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2020/204)

3/24- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi 3198 ada, 119 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/205)

3/25- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 7066 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/206)

3/26- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 7762 ada, 1-2-3-4 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/207)

3/27- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6157 ada, 156 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/208)

3/28- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 7617 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/209)

3/29- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4419 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/210)

3/30- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 7537 ada, 1 parsel, 7539 ada, 1-2 parseller, 7538 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/211)

3/31- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Alemdar Mahallesi 2967 ada, 49 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/212)

3/32- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 5b Özel Proje Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan ve Plan Notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/213)

3/33- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 298 ada, 9 parsel, 304 ada 1 parsel, 7728 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/214)

3/34- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 2311 ada, 280-281 parseller, 5953 ada, 1 parsel, 2341 ada, 111-112 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/215)

3/35- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İvazpaşa Mahallesi 5936-5937-5938-5939 adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/216)

3/36- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Mahallesi 7528 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/217)

3/37- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 893 ada, 1-2-3-4-5-6-12-16 sayılı parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2020/218)

3/38- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Selçukgazi Mahallesi 1113 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/219)

3/39- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yenibağlar, Fatih Sultan Mehmet, Soğanlı, Mehmet Akif, Reyhan, Adnan Menderes, Küçükbalıklı Mahallelerinde Aile Sağlı Merkezi Alanı planlanması ile ilgili yazısı, (2020/227)

3/40- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çelikpalas Üstü III. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4277 ada, 4174 ada, 25-26 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/228)

3/41- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 8597 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/229)

3/42- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 8. Ada Sokağın atıl durumda kaldığından bitişiğinde bulunan imar yoluna 8. Ada Sokak isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/220)

3/43- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, Gülbahçe Mahallesi sınırındaki 3. Ceviz Sokak ile Selamet, Gülbahçe ve Başaran Mahallesinde geçen 2. Ceviz Sokağın birleştirilerek Ceviz Cadde olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/221)

3/44- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Muradiye Mahallesi Kaptanlar Sokak isminin Şehit Polis Selcan AKBAŞ olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/222)

3/45- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 14. Çakmak Sokak isminin Ziya DEMİR olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2020/223)

3/46- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Azeri General Polat HAŞİMOV isminin herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/224)

3/47- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi Akçaköy Cadde ile 871. Sokak kesişiminde yeni yapılan parka “Merhum Levent Kütük” isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/225)

3/48- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Binted Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetledi İnşaat ve Ticaret Limited Şirketindeki Belediyemize ait hisselerinin satış ve devir işlemi ile ilgili yazısı, (2020/231)

3/49- Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma ile ilgili imar programı ile ilgili yazısı, (2020/232)

3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4228 ada, 5 sayılı parsel ile Hüdavendigar Mahallesi 2281 ada,1 parsel ve 4224 ada, 1 parsellerin ile ilgili yazısı, (2020/233)

Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ
Belediye Başkan V.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :