test
x

07.10.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
07 Ekim 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
14.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması
1/1- 09 Eylül 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Hukuk Komisyonunun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 1. Nilüfer Cadde isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Ovaakça Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 7815 ada, 13 parsel ile 7815 ada, 12 parsel arasında kalan sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Armut Mahallesinde bulunan binaların kapı numaralarının bir kere mahsus ücretsiz olarak takılması ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi Bahar Çocuk Parkı isminin “Sucu Sabri Yaşın Dede” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Geçit Mahallesi 8. Ada Sokağın atıl durumda kaldığından bitişiğinde bulunan imar yoluna 8. Ada Sokak isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi 14. Çakmak Sokak isminin Ziya DEMİR olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma ile ilgili imar programı ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kavaklı Mahallesi 5380 ada, 12-13-18-19 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 6432 ada, 262 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 6727-6728 adalar arasında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kükürtlü Mahallesi 4860 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2524 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2582 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi 7262-7257 adalar arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacahırka Mahallesi 5969 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 3394 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi Yaman Caddesi No: 56-58-60-62-64 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Mahallesi 4753 ada, 4 parsel üzerinde bulunan muhtarlık binasının Alaaddin Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Santral Mahallesi 10361 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemizce satın alınarak Ovaakça Santral Mahallesi 10352 ada, 2 parsel, 10359 ada, 1-3-4 parsel ile başa baş takası ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4228 ada, 5 sayılı parsel ile Hüdavendigar Mahallesi 2281 ada,1 parsel ve 4224 ada, 1 parsellerin takası ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüfer Karaman Spor Kulübü Derneğinin kira başlangıç tarihinde güncelleme yapılması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kocakoru İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 10522 ada, 13-14 parselde imar uygulaması ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Başaran Mahallesi 140 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Santral Mahallesi 6905 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/26- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi 3462 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/27- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi 6176 ada, 13-14 parseller ile 6177 ada, 7-8-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/28- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Çaybaşı Mahallesi 103 ada, 113 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/29- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İnkaya Mahallesi 107 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Dobruca Mahallesi 2293 ada, 1 parsel ve 2279 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarla takası ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4823 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 893 ada, 1-2-3-4-5-6-12-16 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 8597 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7066 ada, 3 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4402 ada, 2-3 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4419 ada, 4-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4740 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8448 ada, 4-5-6-7-8-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5819 ada, 15-16 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5673 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı Plan Notları ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4751 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4850 ada, 11-14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4418 ada, 30-31 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2199 ada, 8-19 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama imar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4869 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 10534 ada güneyinde trafo alanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama imar Planı kapsamında kalan 5189 ada, 1 parsel Kuzeydoğusunda trafo alanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 8114 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5190 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, 2021 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2020/258)

3/2- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı, (2020/260)

3/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Edirne İli Keşan Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2020/261)

3/4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Moldova Cumhuriyeti Çadır-Lunga Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2020/259)

3/5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi Vardar Caddesi üzerinde bulunan Osmangazi Gülbahçe Spor Tesislerine, araziyi Belediyemize veren Firuzan ALTUĞ’un eşi Ali ALTUĞ isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/262)

3/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan ve işletmenin bulunduğu parselin kat maliklerinin çoğunluğunun noter tasdikli muvafakatı ile işyeri önüne parsel sınır dışına taşmamak kaydıyla tente yapılması ile ilgili yazısı, (2020/263)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi 44 Mahallede Muhtelif Yerlerde Bordür, Tretuvar, Bakım, Yapım ve Onarım İnşaatı İşi ile Osmangazi Belediyesi 50 Mahallede Muhtelif Yerlerde Bordür, Tretuvar, Bakım, Yapım ve Onarım İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/264)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Muhtelif Tesislerde Mekanik Tesisat Revizyon ve Onarım Yapılması İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2020/271)

3/9- Fen İşleri Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi 3821 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/265)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 691. Sokak üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/266)

3/11- Tesisler Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4145 ada, 2-28 sayılı parsellerde bulunan kafe ve çay bahçesi ruhsatlı işyerini Belediyeye sosyal tesis olarak bağışı ile ilgili yazısı, (2020/272)

3/12- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 9552 ada, 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/267)

3/13- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Reyhan Mahallesi 4394 ada, 9-10-11 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/268)

3/14- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Alacamescit Mahallesi 4344 ada, 12 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/269)

3/15- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada, 122-123-126 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/270)

3/16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 6306 sayılı kanun kapsamında Riskli alan ve Rezerv Yapı Alanında kalmakta olan Çiftehavuzlar Mahallesi 1545 ada, 24 parselde bulunan yapıların elde edilmesi için işlem yapılması ile ilgili yazısı, (2020/273)
Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :