test
x

04.11.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04 Kasım 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
15.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 07 Ekim 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Karaman Spor Kulübü Derneğinin kira başlangıç tarihinde güncelleme yapılması ile ilgili raporu,

2/2- Eğitim Komisyonu ile Sosyal İşler, Sağlık ve Spor Komisyonunun, Edirne İli Keşan Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili ortak raporu,

2/3- Eğitim Komisyonu ile Sosyal İşler, Sağlık ve Spor Komisyonunun, Moldova Cumhuriyeti Çadır-Lunga Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili ortak raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 6306 sayılı kanun kapsamında Riskli alan ve Rezerv Yapı Alanında kalmakta olan Çiftehavuzlar Mahallesi 1545 ada, 24 parselde bulunan yapıların elde edilmesi için işlem yapılması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 691. Sokak üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıcılar Mahallesi 3821 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi 2794 ada 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi 4365 ada, 7-8-9 parselin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4145 ada, 2-28 sayılı parsellerde bulunan kafe ve çay bahçesi ruhsatlı işyerini Belediyeye sosyal tesis olarak bağışı ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4764 ada 21 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4150 ada 28 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10169 ada 35 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7815 ada 25 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8885 ada 2-15 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6675 ada 16 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3864 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Altıparmak Mahallesi 5427 ada 37 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3545-3546 adalar 8-9-10-11-12-13-14-1-9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahallerde Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 580 ada 10 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 205 ada 21 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8193 ada 16 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar Mahallesi 4476 ada 15 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit mahallesi İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 922 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4394 ada 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı Ve Çevresi Koruma Amaçlı Revizyonu kapsamında kalan 4089 ada 25-26-27-29-30-31-32 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 12-123-126 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar planı kapsamında kalan 6157 ada 156 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 9552 ada 4 parsel, 8503 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave İmar Planı hükümleri ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8114 ada 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 35 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4750 ada 30 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5325 ada 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4731 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5823 ada 64 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsmetiye Köy Mahallesi Uygulama imar Planı Revizyonu kapsamında kalan Muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dobruca Mahallesi III. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2209 ada 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7762 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7866 ada 6-9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4145 ada, 23-25 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/283)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4146 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/284)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 7640 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/285)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 2315 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/286)

3/5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilova Mahallesi Kemerçeşme Caddesindeki Osmangazi Hizmet Binasında bulunan eski PTT bürosunun Bursa 19 Mayıs Spor Kulübü’ne kiralanması ile ilgili yazısı, (2020/282)

3/6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 yılına esas olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi için mahalle derecelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2020/294)

3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, BURFAŞ sermaye arttırımı ile ilgili yazısı, (2020/293)

3/8- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Kükürtlü Mahallesi 3930 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi, yüklenicilerle sözleşme yapmak ve her türlü iş ve işlemler ile ilgili yazısı, (2020/292)

3/9- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 7520 ada, 1-6 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/287)

3/10- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollagürani Mahallesi 4998 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/288)

3/11- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hürriyet Mahallesi 491 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/289)

3/12- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hocaalizade Mahallesi 5316 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/290)

3/13- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kükürtlü Mahallesi Dallas Taksi ve Cami Derneği arasında bulunan sokağa isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/291)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :